Peilingen onder patiënten, burgers en (zorg)professionals
Thema

Peilingen onder patiënten, burgers en (zorg)professionals

Eenmaal per twee jaar organiseren we vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) en Stichting PZNL, in samenwerking met IKNL, Amsterdam UMC, de Patiëntenfederatie, Agora en de universiteit van Tilburg, peilingen onder Nederlanders, patiënten en (zorg)professionals over hun ervaringen met en het perspectief op palliatieve zorg en ondersteuning in de laatste levensfase.

Door de peilingen regelmatig te herhalen, kunnen we de uitkomsten over de tijd met elkaar vergelijken. Ook vergelijken we de uitkomsten van de peilingen onder burgers, patiënten en (zorg)professionals met elkaar. De uitkomsten gebruiken we daarnaast voor het monitoren van de voortgang en de evaluatie van het NPPZ II.  

Laatst geactualiseerd: 25 januari 2024

Uitkomsten peilingen 2024

Peiling onder patiënten

Het is niet altijd makkelijk om te praten over de dood of de laatste levensfase. Zowel patiënten als artsen vinden het vaak een moeilijk onderwerp. De peiling onder patiënten is bedoeld om te kijken wat er goed gaat in deze gesprekken en wat er beter kan. De vragenlijst kon in december 2023 door patiënten en hun naasten ingevuld worden en werd uitgezet door de Patiëntenfederatie onder hun Zorgpanel. 

Peiling onder Nederlanders 

Het doel van de peiling onder burgers is om inzicht te krijgen in de kennis en opvattingen van Nederlanders over gezondheid, gezondheidszorg en palliatieve zorg in het bijzonder. In hoeverre zijn burgers bekend met deze zorg? Denken zij hier wel eens over na? De peiling werd gehouden in februari 2024 via het LISS panel van Centerdata (Universiteit van Tilburg). Bekijk hieronder de resultaten. 

Peiling onder (zorg)professionals (voorheen zorgverlenerspeiling)

In het eerste kwartaal van 2024 organiseerden we voor de tweede keer de peiling onder (zorg)professionals. Het doel is om inzicht te krijgen in de kennis en opvattingen van (zorg)professionals over markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning en om te ontdekken wat hen hierbij kan helpen. De uitkomsten zijn aan het einde van het derde kwartaal bekend. 

Uitkomsten peilingen 2020-2022

Naar aanleiding van de drie peilingen in 2020-2022 is het rapport Praten over de laatste levensfase verschenen.

Daarnaast kun je meer lezen over de resultaten via:

Laatst geactualiseerd: 25 januari 2024
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.