Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en (wordt) beoordeeld door de Screeningscommissie Onderwijs Palliatieve Zorg

Contactpersoon Jojanneke van Staveren-Thiesen O2PZ
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Filteren
Opleidingen
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Soort onderwijsmateriaal
CanMeds rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Kijk je naar de ziekte of zie je een mens? (video)
Onderwijsmateriaal
Minidocumentaire en handleiding om discussie over palliatieve zorg op gang te brengen.
Zorgpad Stervensfase (video)
Onderwijsmateriaal
Film die gebruikt kan worden als introductie van de les 'Zorgpad Stervensfase' of om te verwerken in een voorbereidende opdracht. Het motiveert de implementatie van het Zorgpad Stervensfase in de eigen werkomgeving.
B-learning pakket palliatieve zorg
Onderwijsmateriaal
Het b-learning pakket bestaat uit een e-learning en een interactief deel in de vorm van workshops. Er zijn acht modules. De workshops geven een verdieping op specifieke onderdelen uit de e-learning Palliatieve zorg voor artsen en verpleegkundigen (Begin Goed Zorg Goed).
Proactieve zorgplanning (advance care planning) (les)
Onderwijsmateriaal
Lesbeschrijving van de werkgroep proactieve zorgplanning (advance care planning) als onderdeel van het blok Medical Humanities (Bachelor jaar 3) in de onderwijssetting van het UMCU.
Samen beslissen met chronisch zieken (handleiding)
Onderwijsmateriaal
Gesprekshandleiding voor eerstelijnszorgverleners over samen beslissen bij mensen met een chronische ziekte.
Lama's: het allerslechtste slechtnieuwsgesprek allertijden (video)
Onderwijsmateriaal
Fragment uit televisieshow 'De Lama's' met hilarische voorbeelden van slechte slechtnieuwsgesprekken, die laten zien hoe het niet moet.
Palliatieve mantelzorg (toolkit)
Onderwijsmateriaal
Website van de landelijke vereniging MantelzorgNL met informatie en korte filmpjes over onderwerpen met betrekking tot mantelzorg.
Palliatieve zorg (Wikiwijs) (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus van een vrouw met COPD en diabetes waarin verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals methodisch werken met een zorgleefplan, coping, omgaan met angst en pijn, begeleiding bij verliesverwerking, begeleiding bij de naderende dood en ethische en professionele dilemma’s.
Wat we kunnen doen om goed te sterven (video)
Onderwijsmateriaal
Tedtalk (13 minuten) van palliatieve zorgarts Timothy Ihrig over de kwaliteit van leven. Deze video kan als voorbereidingsmateriaal worden gebruikt.
Tijdig praten over het levenseinde (boek)
Onderwijsmateriaal
E-book van de KNMG dat helpt op gestructureerde wijze het gesprek aan te gaan met patiënten over palliatieve zorg. In het onderwijs te gebruiken bij proactieve zorgplanning (advance care planning).
Telemedicine (video)
Onderwijsmateriaal
Tedtalk (11 minuten) waarin wordt ingegaan op de discrepantie tussen wat tachtig procent van de mensen wil aan het einde van het leven - thuis sterven -, maar wat slechts voor twintig procent van hen werkelijkheid wordt.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de huisartsenpraktijk (artikel)
Onderwijsmateriaal
Onderzoeksartikel over de communicatie tussen oudere patiënten en hun huisarts over behandelvoorkeuren en proactieve zorgplanning.
Pal voor u (website)
Onderwijsmateriaal
Website met informatie en ervaringen over ongeneeslijk ziek zijn en palliatieve zorg via magazines, themaboekjes en social media.
Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handreiking over religieuze en cultureel bepaalde opvattingen en gebruiken, waaraan zorgverleners kunnen denken bij hun palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond.
Bijna Thuis Huis (video)
Onderwijsmateriaal
Film over het leven in het Bijna Thuis Huis, een hospice in Den Haag. Te gebruiken als illustratie over wat een hospice kan betekenen voor terminaal zieke mensen.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) (artikel)
Onderwijsmateriaal
Definitie en beschrijving van proactieve zorgplanning (ook wel advance care planning) uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Te gebruiken als tekstuele informatie bij een les over proactieve zorgplanning.
Between hope and acceptance (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel over medicalisering van geneeskunde rond de dood en de uitdaging voor de arts om de menselijke benadering in de palliatieve zorg te behouden.
Betekenis van het symptoom angst (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel over kwalitatief wetenschappelijk onderzoek naar angst bij mensen met kanker in het ziekenhuis en hospice.
Betekenis geven (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel over de spirituele zelfbeleving van psychiatrische patiënten, waarin onder meer wordt ingegaan op de vraag of de geestelijke verzorging aansluit bij maatschappelijke veranderingen op het gebied van zingeving en spiritualiteit.
Bestrijden benauwdheid in sterfbed (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel dat de palliatieve zorg beschrijft bij een benauwde stervende patiënt. Kan worden gebruikt als bron voor een les.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.