Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Contactpersoon Jojanneke van Staveren-Thiesen O2PZ
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Filteren
CanMeds rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Signalering in de palliatieve fase (digitale set)
Onderwijsmateriaal
Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie of gedrag bij zorgvragers. Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. De denk- en werkmethode 'Signalering in de palliatieve fase' biedt hiervoor concrete handvatten.
Palliatieve zorg bij een patiënt met COPD (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus waarin de vier zorgdimensies van palliatieve zorg aan bod komen, dyspneu en aspecten van proactieve zorgplanning.
Signalering in de palliatieve fase (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop voor verzorgenden die binnen zorginstellingen (gaan) werken met de methode 'Signalering in de palliatieve fase'. De workshop biedt concrete handvatten voor het toepassen van de methode en de bijbehorende 'set signalering'.
Markeren van de palliatieve fase bij COPD en hartfalen (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie over de kenmerken van palliatieve zorg bij mensen met hartfalen en COPD. Eventueel ook te gebruiken ter inspiratie voor een eigen presentatie over dit onderwerp.
Besluitvorming in de palliatieve fase (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop over de methodiek 'Besluitvorming in de palliatieve fase', die zorgverleners helpt adequaat te reageren op problemen in de palliatieve fase, rekening houdend met levensverwachting, prioriteiten en wensen van de patiënt. Tijdens de workshop wordt aan de hand van een casus geoefend met de beslisschijf.
Beslissingen over levensverlengende behandelingen bij wilsonbekwame patiënten (lesbeschrijving)
Onderwijsmateriaal
Lesbeschrijving van een college en werkgroep over beslissingen rond het levenseinde op de intensive care (master, jaar 1). Aan bod komen onder meer: de verschillende medische beslissingen rondom levenseinde, ethische perspectieven en de methode van Appreciative Inquiry. Bijgevoegd is de presentatie van het college.
Palliatieve zorg voor mbo (presentatie en studiewijzer)
Onderwijsmateriaal
Presentatie over palliatief redeneren met de beslisschijf en het oefenen met de toepassingskaarten aan de hand van casuïstiek om de vertaling te maken naar de praktijk. De studiewijzer bevat casuïstiek en opdrachten voor studenten, vierdejaars MBO Verpleegkunde.
Begeleide intervisie levensvragen en ouderen (boek)
Onderwijsmateriaal
Werkboek voor geestelijk verzorgers die aan zorgmedewerkers of extramuraal werkenden intervisie willen geven op het gebied van levensvragen en hoe hiermee om te gaan.
Autonomie en levenseindebeslissingen (lesbeschrijving)
Onderwijsmateriaal
Een college en werkgroep over autonomie en levenseindebeslissingen (master jaar 3) waarbij het doel is de student kennis te laten maken met de autonome keuze van de patiënt in de besluitvorming rond het levenseinde.
Anders gaat uw moeder dood (video)
Onderwijsmateriaal
Video over een conflictsituatie tussen broer en zus over proactieve zorgplanning (advance care planning) bij hun moeder met dementie. Het materiaal is in te zetten bij thema's als proactieve zorgplanning bij dementie en/of communicatie en management van familieleden met tegenstrijdige visies.
Signaleren en markeren (thema 3 - keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Signaleren en markeren is onderdeel van het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo. Signaleren en markeren is onderdeel 3 in deze reeks.
Introductie en werkvelden (thema 1 - keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Introductie en werkvelden is onderdeel van het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo. Introductie en werkvelden is onderdeel 1 in deze reeks.
Introductie signaleringsinstrument en besluitvormingsmethodiek palliatieve zorg (thema 2 - keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Introductie signaleringsinstrument en besluitvormingsmethodiek palliatieve zorg is onderdeel van het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo. Introductie en werkvelden is onderdeel 2 in deze reeks.
Organisatie van palliatieve zorg (thema 6 - keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Organisatie van palliatieve zorg is onderdeel van het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.Organisatie van palliatieve zorg is onderdeel 6 in deze reeks.
Proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming (thema 4 - keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming is thema 4 van het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Wet- en regelgeving (thema 9 - keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Wet- en regelgeving is onderdeel van het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo. Wet- en regelgeving is onderdeel negen in deze reeks.
Ethiek (thema 8 - keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Ethiek is onderdeel van het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo. Ethiek is onderdeel acht in deze reeks.
Diversiteit (thema 10 - keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Diversiteit is onderdeel van het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo. Diversiteit is onderdeel tien in deze reeks.
De evenwichtige zorgverlener (thema 7 - keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
De evenwichtige zorgverleners is onderdeel van het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo. De evenwichtige zorgverlener is onderdeel zeven in deze reeks.
Coördinatie en continuïteit (thema 5 - keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Coördinatie en continuïteit is onderdeel van het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo. Coördinatie en continuïteit is onderdeel vijf in deze reeks.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.