Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

In de toolbox op deze pagina vind je een breed scala aan praktisch onderwijs- en achtergrondmateriaal om te gebruiken bij onderwijs en opleidingen over palliatieve zorg. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Met de filters zoek je gericht naar materialen toegespitst op jouw onderwijs. Het materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Wil je scholings- of onderwijsmateriaal aanbieden op dit platform? Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. De commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Financiering palliatieve zorg (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handzaam jaarlijks geactualiseerd overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen.
Praten over de laatste levensfase (website)
Onderwijsmateriaal
Website met suggesties voor communicatie over levensvragen en diverse video's met voorbeeldgesprekken en interviews.
Signaleren en inschakelen van aanvullende ondersteuning (tool)
Onderwijsmateriaal
Beslisboom over aanvullende ondersteuning in de palliatieve zorg bij problemen op het vlak van de psychische, sociale of zingevingsdimensie.
Palliatief klinisch redeneren: vermoeidheid (zelfstudie)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht om inzicht te krijgen in beloop en mogelijke interventies bij vermoeidheid in de palliatieve fase.
Palliatief klinisch redeneren: misselijkheid (zelfstudie)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht om inzicht te verwerven in diagnostiek en behandeling van misselijkheid, braken en ileus in de palliatieve fase.
Pijnbestrijding bij patiënten met kanker (opdracht)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht over pijnbestrijding bij patiënten met kanker aan de hand van tien filmfragmenten.
Gecompliceerd ontslag en thuiszorgtechnologie (lespakket)
Onderwijsmateriaal
Lespakket over de omstandigheden van gecompliceerd ontslag, procedure tot acuut ontslag en opties voor thuistechnologie in palliatieve setting.
Ik blijf een poosje bij je zitten (video)
Onderwijsmateriaal
Video over een patiënt die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. De persoonlijke benadering van de zorgprofessionals wordt hierbij in beeld gebracht.
Richtlijnen Palliatieve zorg voor kinderen
Onderwijsmateriaal
Website met een overzicht van de diverse richtlijnen gericht op palliatieve zorg voor kinderen.
Hoop bij mensen met een korte levensverwachting (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handreiking over omgaan met hoop in de palliatieve fase waarmee het professioneel handelen beter afgestemd kan worden op de behoeften van de patiënt.
Bestaat er een medicijn tegen verdriet? (video)
Onderwijsmateriaal
Korte film van Manu Keirse over het rouwproces, vorm van rouw, rouwtaken en het belang van luisteren door de zorgverlener. Te gebruiken als inleiding over rouwzorg.
De spirituele dimensie (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie waarin de spirituele dimensie en het ABC-model worden uitgelegd en de verschillen tussen geestelijk verzorgers, psychologen en maatschappelijk werkers worden toegelicht. 
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij patiënten met een verstandelijke beperking (website)
Onderwijsmateriaal
Website met informatie over proactieve zorgplanning (advance care planning) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
COVID-19 en palliatieve zorg: Dyspnoe en hoesten (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Onderwijsmateriaal voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor COVID-19-patiënten in het ziekenhuis en zorgverleners werkend in een andere setting, zoals in het verpleeghuis, hospice of thuis.
COVID-19 en palliatieve zorg
Onderwijsmateriaal
Serie van zeven presentaties over COVID-19 en palliatieve zorg. De meest voorkomende thema’s (Dysnoe, Angst, Misselijkheid, Markeren, Palliatieve sedatie, Delier, Naasten) worden behandeld om zorgverleners in korte tijd te scholen.
COVID-19 en palliatieve zorg: Palliatieve sedatie (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie over palliatieve sedatie bij patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg: Naasten (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie over de rol van naasten bij patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg: Misselijkheid en braken (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie over misselijkheid en braken bij patiënten met COVID-19 met aandacht voor oorzaken, klachten en medicamenteus en niet-medicamenteus beleid.
COVID-19 en palliatieve zorg: Markeren en stervensfase (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie over het markeren van de palliatieve en de stervensfase bij COVID-19-patiënten. Wat zijn de signalen en welke keuzes kunnen worden gemaakt?
COVID-19 en palliatieve zorg: Delier (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie over delier bij patiënten met COVID-19, met onder meer signalen en symptomen en medicamenteus en niet-medicamenteus beleid.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.