Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
De dokter en de dood (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek over optimale zorg in de laatste levensfase. Het bestaat uit 47 essays van dokters waarin verschillende thema's aan bod komen over de bijzondere relatie van de dokter met de dood. Het biedt een praktisch houvast voor artsen om optimale omstandigheden te creëren voor patiënten in nood.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) (artikel)
Onderwijsmateriaal
Definitie en beschrijving van proactieve zorgplanning (advance care planning) uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij chronisch longfalen (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel waarin de auteurs een overzicht geven van de belangrijkste aspecten van proactieve zorgplanning (advance care planning) voor personen met gevorderd longfalen, zoals COPD en longfibrose.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de huisartsenpraktijk (artikel)
Onderwijsmateriaal
Onderzoeksartikel over de communicatie tussen oudere patiënten en hun huisarts over behandelvoorkeuren en proactieve zorgplanning.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) (les)
Onderwijsmateriaal
Lesbeschrijving van de werkgroep proactieve zorgplanning (advance care planning) als onderdeel van het blok Medical Humanities (bachelor jaar 3) in de onderwijssetting van het UMCU.
Reflectie eigen visie op leven en sterven (Taak 3 Leerlijn Communicatie en Zingeving)
Onderwijsmateriaal
Taak 3 in de leerlijn Communicatie en Zingeving gaat in op de eigen visie van studenten op leven en dood.
Markeringskaarten palliatieve zorg (tool)
Onderwijsmateriaal
Set markeringskaarten palliatieve zorg om tijdig de palliatieve fase te signaleren bij patiënten met COPD, hartfalen, dementie en de ziekte van Parkinson. Zorgverleners kunnen tijdig anticiperen op aankomende problemen.
Regie over eigen leven en sterven, deel 2 (video)
Onderwijsmateriaal
Documentaire (tweede deel) waarin artsen, verpleegkundigen en ernstig zieke en terminale patiënten worden gevolgd in ziekenhuis Rijnstate. Meerdere onderwerpen komen aan bod: het brengen van de gevreesde diagnose, dilemma’s tijdens een behandeling en de vraag om euthanasie.
Risico op een acute massale longbloeding (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handreiking met achtergrondmateriaal bij het ontwikkelen/uitwerken van een casus rond een potentiële longbloeding.
Samen beslissen met chronisch zieken (handleiding)
Onderwijsmateriaal
Gesprekshandleiding voor eerstelijnszorgverleners over samen beslissen bij mensen met een chronische ziekte.
Samen beslissen: betere zorg begint met een goed gesprek (e-learning)
Onderwijsmateriaal
E-learning over gezamenlijke besluitvorming die door studenten zelfstandig doorlopen kan worden.
Schrijven van een levensverhaal (opdracht)
Onderwijsmateriaal
Opdracht om een levensverhaal te schrijven over een patiënt die zich bevindt in de palliatieve fase. Zo gaan zorgverleners en studenten praktisch aan de slag met gesprekstechnieken.
Stervensfase I en II (Taak 3 Leerlijn Stervensfase)
Onderwijsmateriaal
Leertaak 3 van de leerlijn Stervensfase biedt handvatten om de stervensfase te leren herkennen en wat te doen op de vier dimensies om patiënten en hun naasten zo goed mogelijk te begeleiden.
Stervensfase (leerlijn)
Onderwijsmateriaal
De leerlijn Stervensfase is een verzameling leertaken, gericht op markeren, rouw en de stervensfase en biedt een variatie aan onderwijsmaterialen en activiteiten die naar eigen inzicht flexibel kunnen worden ingezet op verschillende plekken in het curriculum. 
Zorgpad Stervensfase Kwaliteit van zorg in de laatste levensfase (video)
Onderwijsmateriaal
Animatiefilm Zorgpad Stervensfase Kwaliteit van zorg in de laatste levensfase. De animatie laat zien wat het hulpmiddel Zorgpad Stervensfase inhoudt.
Telemedicine (video)
Onderwijsmateriaal
TED Talk waarin wordt ingegaan op de discrepantie tussen wat tachtig procent van de mensen wil aan het einde van het leven - thuis sterven -, maar wat slechts voor twintig procent van hen werkelijkheid wordt.
Tijdig praten over het levenseinde (boek)
Onderwijsmateriaal
E-book van de KNMG dat helpt op gestructureerde wijze het gesprek aan te gaan met patiënten over palliatieve zorg.
Transmurale samenwerking (e-learning)
Onderwijsmateriaal
E-learning voor geneeskundestudenten, artsen en verpleegkundigen.
Verschillende types in de stervensfase (test)
Onderwijsmateriaal
Test met stellingen over de laatste levensfase, gebaseerd op een landelijke enquête van een onderzoeksbureau.
Virtual Patients (Taak 3 Leerlijn Advanced Care Planning)
Onderwijsmateriaal
Taak 3 van de leerlijn Advance Care Planning is gericht op virtual patients (VP's): onderwijsmaterialen waarin authentieke klinische scenario’s worden gesimuleerd via een computerprogramma.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.