Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox hieronder vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Je kunt ook je eigen scholingsmateriaal aanbieden voor plaatsing op het onderwijsplatform. Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. Die commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox op het onderwijsplatform wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Signalerings- en verwijzingstool Zorg voor Zingeving (lesmodule)
Onderwijsmateriaal
Docentenhandleiding en PowerPoint-presentatie bij 'Signalering zingeving in het verpleegkundig proces'.
Signaleren en markeren (Thema 3 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Signaleren en markeren is thema 3 van het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Coördinatie en continuïteit (Thema 5 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Coördinatie en continuïteit is thema 5 van het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Palliatieve sedatie (driedelige videoserie)
Onderwijsmateriaal
Driedelige videoserie voor zorgverleners over palliatieve sedatie.
Wat is palliatieve zorg? (video)
Onderwijsmateriaal
Animatiefilm ontwikkeld op basis van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017). Het filmpje is te gebruiken als introductie van palliatieve zorg voor de doelgroep verzorgenden die een bij- en/of nascholing palliatieve zorg volgen.
Richtlijn Obstipatie
Onderwijsmateriaal
Richtlijn over obstipatie die gebruikt kan worden als bronmateriaal voor een les waarin studenten dit symptoom beschrijven.
Samenwerking bij Proactieve Zorgplanning (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handreiking voor zorgverleners met informatie over competenties, rollen en interprofessionele samenwerking rondom proactieve zorgplanning bij mensen met dementie.
Wei, verhuizen (video)
Onderwijsmateriaal
Film die het belang van goede (interdisciplinaire) samenwerking bij de verhuizing van thuis naar het verpleeghuis van een persoon met dementie toont.
Kletspot (gesprekswijzer)
Onderwijsmateriaal
Kletspotvragen op digitale kaartjes om zorgprofessionals in een team te laten reflecteren op de palliatieve zorg voor mensen met dementie, samenwerking en omgaan met het levenseinde.
Ik ben een Mens, tot het Einde (video)
Onderwijsmateriaal
Korte film over palliatieve zorg bij dementie waarbij de mens met zijn/haar wensen, waarden en behoeften centraal staat.
Samenwerken bij Proactieve Zorgplanning (infographic)
Onderwijsmateriaal
Infographic voor zorgverleners in het verpleeghuis die werken met mensen met dementie en hun naasten. De infographic helpt bij het (interprofessioneel) samenwerken bij proactieve zorgplanning.
De evenwichtige zorgverlener (Thema 7 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
De evenwichtige zorgverlener is thema 7 van het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Organisatie van palliatieve zorg (Thema 6 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Organisatie van palliatieve zorg is thema 6 van het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming (Thema 4 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming is thema 4 van het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Introductie signaleringsinstrument en besluitvormingsmethodiek palliatieve zorg (Thema 2 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Introductie signaleringsinstrument en besluitvormingsmethodiek palliatieve zorg is thema 2 van het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Introductie en werkvelden (Thema 1 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Introductie en werkvelden is thema 1 van het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) mbo
Onderwijsmateriaal
Inspiratiebox voor het Keuzedeel palliatieve zorg mbo. De box is onderverdeeld in tien thema's; elk thema bevat leerdoelen, docentenhandleidingen, opdrachten en onderwijsmateriaal.
Palliatieve sedatie (casus)
Onderwijsmateriaal
Twee casussen over palliatieve sedatie uit de praktijk met vragen en stellingen, gebaseerd op de richtlijn.
Richtlijn Palliatieve sedatie
Onderwijsmateriaal
Richtlijn waarin de indicatie en handelswijze van palliatieve sedatie worden toegelicht.
Ethische toolkit (website)
Onderwijsmateriaal
De ethische toolkit van de KNMG is een online naslagwerk op het gebied van medische ethiek. Het biedt richtingwijzers op het gebied van medische ethiek, columns, actuele blogs en artikelen.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.