Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

In de toolbox op deze pagina vind je een breed scala aan praktisch onderwijs- en achtergrondmateriaal om te gebruiken bij onderwijs en opleidingen over palliatieve zorg. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Met de filters zoek je gericht naar materialen toegespitst op jouw onderwijs. Het materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Wil je scholings- of onderwijsmateriaal aanbieden op dit platform? Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. De commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Het gebruik van meetinstrumenten in de palliatieve zorg (video)
Onderwijsmateriaal
Video over het gebruik van meetinstrumenten in de palliatieve fase. De video is te gebruiken als achtergrondmateriaal in het onderwijs.
Een nieuw perspectief op rouwondersteuning (achtergrondmateriaal)
Onderwijsmateriaal
Achtergrondmateriaal gericht op medisch oncologen voor de rouwbegeleiding van nabestaanden van patiënten die zijn overleden aan kanker.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij een patiënt met Parkinson (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een patiënt van middelbare leeftijd met Parkinson met focus op op de vier dimensies ten behoeve van proactieve zorgplanning (advance care planning).
Praten over de dood voor zorgverleners (docentenhandleiding)
Onderwijsmateriaal
Docentenhandleiding waarmee zorgverleners hun gespreksvaardigheid, communicatie en reflectie leren verbeteren waar het gaat over het spreken over het levenseinde met patiënten en hun mantelzorgers.
Spirituele zorg, van theorie naar de praktijk van de hospicezorg (lespakket)
Onderwijsmateriaal
Onderwijspakket voor multidisciplinaire teams van vrijwillige en professionele zorgverleners werkzaam in hospices, in hospice-units van verpleeghuizen en hospice-teams in de eerste en tweede lijn over spirituele zorg.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij patiënten met een verstandelijke beperking (website)
Onderwijsmateriaal
Website met informatie over proactieve zorgplanning (advance care planning) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Ethische aspecten van euthanasie (les)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht, werkgroepdocument en een presentatie waarmee studenten een persoonlijke visie kunnen vormen rondom euthanasie en inzicht krijgen in de feitelijke procedure en praktijk.
Betekenis geven (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel over de spirituele zelfbeleving van psychiatrische patiënten, waarin onder meer wordt ingegaan op de vraag of de geestelijke verzorging aansluit bij maatschappelijke veranderingen op het gebied van zingeving en spiritualiteit.
Dood in de Bijlmer (video)
Onderwijsmateriaal
Cultuur neemt een belangrijke rol in binnen de palliatieve zorg. Via deze filmopdracht nemen studenten een kijkje in de rouwrituelen van meerdere culturen.
Depressie bij kanker in de palliatieve fase (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een vrouw met depressie bij kanker in de palliatieve fase. In de casus staat de richtlijn Depressie in de palliatieve fase (2022) centraal.
Expertbibliotheek palliatieve zorg (toolkit)
Onderwijsmateriaal
Studenten 'lenen' een expert uit de expertbibliotheek palliatieve zorg. Ze gaan met deze expert in gesprek om een specifieke leervraag te beantwoorden.
Weet u wat u wilt? (website)
Onderwijsmateriaal
Website met onder andere een video over het belang van tijdig nadenken en praten over de laatste levensfase en het levenseinde.
Financiering palliatieve zorg (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handzaam jaarlijks geactualiseerd overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen.
Praten over de laatste levensfase (website)
Onderwijsmateriaal
Website met suggesties voor communicatie over levensvragen en diverse video's met voorbeeldgesprekken en interviews.
Signaleren en inschakelen van aanvullende ondersteuning (tool)
Onderwijsmateriaal
Beslisboom over aanvullende ondersteuning in de palliatieve zorg bij problemen op het vlak van de psychische, sociale of zingevingsdimensie.
Palliatief klinisch redeneren: vermoeidheid (zelfstudie)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht om inzicht te krijgen in beloop en mogelijke interventies bij vermoeidheid in de palliatieve fase.
Palliatief klinisch redeneren: misselijkheid (zelfstudie)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht om inzicht te verwerven in diagnostiek en behandeling van misselijkheid, braken en ileus in de palliatieve fase.
Pijnbestrijding bij patiënten met kanker (opdracht)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht over pijnbestrijding bij patiënten met kanker aan de hand van tien filmfragmenten.
Gecompliceerd ontslag en thuiszorgtechnologie (lespakket)
Onderwijsmateriaal
Lespakket over de omstandigheden van gecompliceerd ontslag, procedure tot acuut ontslag en opties voor thuistechnologie in palliatieve setting.
Ik blijf een poosje bij je zitten (video)
Onderwijsmateriaal
Video over een patiënt die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. De persoonlijke benadering van de zorgprofessionals wordt hierbij in beeld gebracht.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.