Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg


Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
De evenwichtige zorgverlener (Thema 7 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
De evenwichtige zorgverlener is thema 7 van het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Ethische toolkit (website)
Onderwijsmateriaal
De ethische toolkit van de KNMG is een online naslagwerk op het gebied van medische ethiek. Het biedt richtingwijzers op het gebied van medische ethiek, columns, actuele blogs en artikelen.
De mens achter de moleculen (lezing)
Onderwijsmateriaal
De derde Els Borst Lezing is een pleidooi voor geneeskunde die aandacht heeft voor meerdere dimensies. Met aandacht voor de (on)mogelijkheden van behandelen en doorbehandelen.
Richtlijn Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen
Onderwijsmateriaal
Richtlijn met als doel de integratie van levensvragen als essentieel onderdeel van goede en liefdevolle zorg.
Proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming (Thema 4 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming is thema 4 van het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Signaleren en markeren (Thema 3 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Signaleren en markeren is thema 3 van het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Introductie signaleringsinstrument en besluitvormingsmethodiek palliatieve zorg (Thema 2 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Introductie signaleringsinstrument en besluitvormingsmethodiek palliatieve zorg is thema 2 van het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Wet- en regelgeving (Thema 9 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Wet- en regelgeving is thema 9 van het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Introductie en werkvelden (Thema 1 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Introductie en werkvelden is thema 1 van het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) mbo
Onderwijsmateriaal
Inspiratiebox voor het Keuzedeel palliatieve zorg mbo. De box is onderverdeeld in tien thema's; elk thema bevat leerdoelen, docentenhandleidingen, opdrachten en onderwijsmateriaal.
Ethiek (Thema 8 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Ethiek is thema 8 van het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Diversiteit (Thema 10 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Diversiteit is thema 10 van het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Samen beslissen met chronisch zieken (handleiding)
Onderwijsmateriaal
Gesprekshandleiding voor zorgverleners over samen beslissen bij mensen met een chronische ziekte.
Rol verpleegkundigen bij samen beslissen (docentenhandleiding)
Onderwijsmateriaal
Docentenhandleiding voor docenten uit het initieel onderwijs voor bij- en nascholing. Het materiaal gaat over samen beslissen bij levensverlengend behandelen.
Passende zorg (trainershandleiding)
Onderwijsmateriaal
Trainershandleiding voor onderwijs aan voor zorgverleners in het ziekenhuis die betrokken zijn bij beslissingen over levensverlengend behandelen.
Palliatieve zorg (b-learning pakket)
Onderwijsmateriaal
Het b-learning pakket bestaat uit een e-learning en een interactief deel in de vorm van workshops. Er zijn acht modules. De workshops geven een verdieping op specifieke onderdelen uit de e-learning Palliatieve zorg voor artsen en verpleegkundigen.
Obstipatie in de palliatieve fase (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus voor zorgprofessionals over de behandeling van symptomatische obstipatie bij patiënten die opioïden gebruiken. De casus is bedoeld om kennis te maken met de herziene richtlijn 'Obstipatie in de palliatieve fase'.
CONTACT (documentaire)
Onderwijsmateriaal
Documentaire (40 minuten) over een huisarts die met empathie een patiënt in de laatste levensfase begeleidt en een bijzondere inkijk geeft in de interactie tussen arts en patiënt. Ontwikkeld voor onderwijs aan (toekomstige) artsen om menselijke betrokkenheid in het proces van stervensbegeleiding te stimuleren.
Diversiteit over leven en sterven in speelfilms over levenseinde (video)
Onderwijsmateriaal
Speelfilms over het levenseinde die gebruikt kunnen worden voor reflectieopdrachten voor studenten.
Waardenweb (tool)
Onderwijsmateriaal
Interactief onderwijsinstrument met video's, teksten en opdrachten op het gebied van medische ethiek, medische communicatie en professioneel gedrag.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.