Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

In de toolbox op deze pagina vind je een breed scala aan praktisch onderwijs- en achtergrondmateriaal om te gebruiken bij onderwijs en opleidingen over palliatieve zorg. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Met de filters zoek je gericht naar materialen toegespitst op jouw onderwijs. Het materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Wil je scholings- of onderwijsmateriaal aanbieden op dit platform? Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. De commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 10 juni 2024
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Zorg rond het levenseinde voor mensen met Alzheimer of een andere vorm dementie (boek)
Onderwijsmateriaal
Boekje waarin wordt besproken hoe dementie zich naar het einde toe ontwikkelt en welke inzichten of vraagstukken hierbij kunnen komen kijken.
Zorg rond het levenseinde bij mensen met dementie (website)
Onderwijsmateriaal
Platform met informatie over de laatste levensfase en zorg rond het levenseinde bij mensen met dementie.
Theater Doodvermoeiend met docentinstructie
Onderwijsmateriaal
Theater Doodvermoeiend probeert door middel van muziek, dans, humor, spel, acrobatiek en stilte een opening te bieden, om datgene bespreekbaar te maken wat soms zo vreselijk lastig is.  
De palliatieve fase van de ziekte begint | Markering
Onderwijsmateriaal
Deze docentenhandreiking beschrijft een workshop die is ontwikkeld naar aanleiding van het boek ‘In gesprek over het leven en het einde’ (2023) en de bijbehorende podcastreeks. In deze workshop staat het begin van de palliatieve fase, oftewel markering, centraal.
Veerkrachtig Samen Beslissen: een interprofessionele gesprekstraining
Onderwijsmateriaal
Veerkrachtig samen beslissen; dat zou altijd het startpunt moeten zijn van het proces van proactieve zorgplanning (PZP) bij kwetsbare ouderen.
Oog voor Naasten (handreiking en brochure)
Onderwijsmateriaal
Methodiek die zorgverleners en zorgteams helpt om stap voor stap zorg vóór en na het overlijden van een dierbare te geven.
Effectieve communicatie in de palliatieve fase (animatie)
Onderwijsmateriaal
In de palliatieve fase voer je als zorgverlener regelmatig gesprekken over wat voor de patiënt belangrijk is in deze periode van zijn leven en welke keuzes en beslissingen daarbij horen.
Deskundigheid in de palliatieve fase (animatie)
Onderwijsmateriaal
Deze animatievideo is in maart 2024 ontwikkeld en geeft een beknopte samenvatting van de essentie Deskundigheid.
Coördinatie en continuïteit (animatie)
Onderwijsmateriaal
Voor een goede kwaliteit van palliatieve zorg, is het van belang om zorg en ondersteuning tussen meerdere zorgverleners in diverse zorgsettingen op elkaar af te stemmen en te coördineren.
FTO-module pijnbestrijding in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
Deze FTO-module is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst voorbereiden over pijnbestrijding in de palliatieve fase.
Gezamenlijke besluitvorming (animatie)
Onderwijsmateriaal
De animatie Gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve fase is in maart 2024 ontwikkeld. Gezamenlijke besluitvorming is het doorlopende proces dat hoort bij het nemen van belangrijke beslissingen over de best passende zorg.
Palliatieve zorg voor kankerpatiënten met een korte levensverwachting (e-learning)
Onderwijsmateriaal
Deze e-learning staat op zichzelf en geeft uitleg over palliatieve zorg, over PTO en over het voeren van een gesprek over kwaliteit in de laatste levensfase.
Landkaart Rouw
Onderwijsmateriaal
De Landkaart Rouw is bedoeld als hulpmiddel bij gesprekken met mensen die een rouwproces doormaken.
Podcast: Pijn in de laatste levensfase
Onderwijsmateriaal
In deze podcast geven medewerkers van het hospice en gasten samen een inkijkje in hoe pijn een rol speelt in de laatste levensfase.
I-HARP (e-learning)
Onderwijsmateriaal
Hulpmiddel met vragen en advies dat zorgverleners helpt de behoeften van patiënten met hartfalen in de palliatieve fase tijdig te herkennen en richting te geven aan de benodigde zorg. 
Gezamenlijke besluitvorming (workshop)
Onderwijsmateriaal
Powerpointpresentatie en programma voor het geven van de workshop 'Gezamenlijke besluitvorming'. De focus van de workshop ligt op het proces van gezamenlijke besluitvorming, attitude en informatie-uitwisseling. De workshop gezamenlijke besluitvorming is één van de acht workshops.
Evenwichtige zorgverlener (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop bestaande uit drie onderdelen: Introductie evenwichtige zorgverlener, waar sta je?; Burn-out signalen en risicofactoren; Werken aan persoonlijke en teambalans.
Verlies, verdriet en rouw (workshop)
Onderwijsmateriaal
Presentatie en programma voor een workshop gericht op het gesprek met de naasten.
Zorg rondom het einde van het leven (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop die deel uitmaakt van palliatieve zorg (workshops), met daarin onder meer aandacht voor tijdig spreken over het levenseinde, het markeren van de stervensfase, palliatieve sedatie en vocht en voeding.
Complexe omstandigheden (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop in drie onderdelen die als module deel uitmaakt van het b-learningpakket palliatieve zorg, met onder meer de arts-patiëntrelatie, lastige consulten en euthanasie.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.