Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

In de toolbox op deze pagina vind je een breed scala aan praktisch onderwijs- en achtergrondmateriaal om te gebruiken bij onderwijs en opleidingen over palliatieve zorg. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Met de filters zoek je gericht naar materialen toegespitst op jouw onderwijs. Het materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Wil je scholings- of onderwijsmateriaal aanbieden op dit platform? Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. De commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Palliatieve zorg - Een praktische gids voor zorgverleners
Onderwijsmateriaal
'Palliatieve zorg - Een praktische gids voor zorgverleners' is een boek over palliatieve zorg. Het boek is geschreven door Rob Bruntink en Mariska Overman.
Ziekte van Parkinson in de palliatieve fase (casus)
Onderwijsmateriaal
De casus gaat over een mevrouw van 75 jaar met toenemende klachten van de ziekte van Parkinson, tot aan haar overlijden. De casus is geschreven voor medisch behandelaren (bijvoorbeeld artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants).
Palliatieve zorg en delier (casus)
Onderwijsmateriaal
In deze casus wordt een patiënt besproken die vanwege zijn klinische achteruitgang opgenomen is op de afdeling medische oncologie. Er is verwardheid en onrust opgevallen. De zorgverlener, arts of verpleegkundige/verpleegkundig specialist (al dan niet in een palliatief team) wordt bij deze patiënt in consult gevraagd.
FTO-casuïstiek Palliatieve zorg en cultuurverschillen
Onderwijsmateriaal
De FTO-casuïstiek is bedoeld voor huisartsen en apothekers die in een FTO-bijeenkomst aandacht willen besteden aan de voorlichting en zorg in de palliatieve fase aan mensen met een niet-westerse achtergrond en/of mensen met andere (culturele) opvattingen.
FTO-module Palliatieve sedatie
Onderwijsmateriaal
Deze FTO-module met bijbehorende presentatie is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst voorbereiden over palliatieve sedatie. Het programma in deze module richt zich op de uitvoering van en samenwerking rond palliatieve sedatie
FTO-module Delier in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
Deze FTO-module is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst voorbereiden over een delier in de palliatieve fase. De module bevat werkvormen voor een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur.
Levenseindegesprekken (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek dat vragen beantwoordt over het waarom, wanneer, waarover en hoe van levenseindegesprekken, zoals ze door zorgverleners gevoerd kunnen worden met ongeneeslijk zieken en kwetsbare ouderen.
FTO-module Klachten in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
De FTO-module met bijbehorende presentatie is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst voorbereiden over klachten in de palliatieve fase. De module bevat werkvormen voor een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur.
Het gebruik van meetinstrumenten in de palliatieve zorg (video)
Onderwijsmateriaal
Video over het gebruik van meetinstrumenten in de palliatieve fase. De video is te gebruiken als achtergrondmateriaal in het onderwijs.
Een nieuw perspectief op rouwondersteuning (achtergrondmateriaal)
Onderwijsmateriaal
Achtergrondmateriaal gericht op medisch oncologen voor de rouwbegeleiding van nabestaanden van patiënten die zijn overleden aan kanker.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij een patiënt met Parkinson (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een patiënt van middelbare leeftijd met Parkinson met focus op op de vier dimensies ten behoeve van proactieve zorgplanning (advance care planning).
Praten over de dood voor zorgverleners (docentenhandleiding)
Onderwijsmateriaal
Docentenhandleiding waarmee zorgverleners hun gespreksvaardigheid, communicatie en reflectie leren verbeteren waar het gaat over het spreken over het levenseinde met patiënten en hun mantelzorgers.
Spirituele zorg, van theorie naar de praktijk van de hospicezorg (lespakket)
Onderwijsmateriaal
Onderwijspakket voor multidisciplinaire teams van vrijwillige en professionele zorgverleners werkzaam in hospices, in hospice-units van verpleeghuizen en hospice-teams in de eerste en tweede lijn over spirituele zorg.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij patiënten met een verstandelijke beperking (website)
Onderwijsmateriaal
Website met informatie over proactieve zorgplanning (advance care planning) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Ethische aspecten van euthanasie (les)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht, werkgroepdocument en een presentatie waarmee studenten een persoonlijke visie kunnen vormen rondom euthanasie en inzicht krijgen in de feitelijke procedure en praktijk.
Betekenis geven (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel over de spirituele zelfbeleving van psychiatrische patiënten, waarin onder meer wordt ingegaan op de vraag of de geestelijke verzorging aansluit bij maatschappelijke veranderingen op het gebied van zingeving en spiritualiteit.
Dood in de Bijlmer (video)
Onderwijsmateriaal
Cultuur neemt een belangrijke rol in binnen de palliatieve zorg. Via deze filmopdracht nemen studenten een kijkje in de rouwrituelen van meerdere culturen.
Depressie bij kanker in de palliatieve fase (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een vrouw met depressie bij kanker in de palliatieve fase. In de casus staat de richtlijn Depressie in de palliatieve fase (2022) centraal.
Expertbibliotheek palliatieve zorg (toolkit)
Onderwijsmateriaal
Studenten 'lenen' een expert uit de expertbibliotheek palliatieve zorg. Ze gaan met deze expert in gesprek om een specifieke leervraag te beantwoorden.
Weet u wat u wilt? (website)
Onderwijsmateriaal
Website met onder andere een video over het belang van tijdig nadenken en praten over de laatste levensfase en het levenseinde.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.