Kerncijfers palliatieve zorg
Thema

Kerncijfers palliatieve zorg

De kerncijfers palliatieve zorg maken beschikbare data uit betrouwbare bronnen toegankelijk voor zorgprofessionals. Hiermee wordt voorzien in een behoefte van het werkveld palliatieve zorg. Naar verwachting leveren de kerncijfers een bijdrage aan bewustwording, beleidsontwikkeling en verbetering van kwaliteit van zorg. Met als uiteindelijk doel dat een zo groot mogelijk aantal mensen in Nederland de laatste levensfase kan doorbrengen met optimale kwaliteit van leven en met de rust om tot een passende afronding te komen.

Voor vragen, neem contact op met:
Nienke van Velzen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 mei 2024

Voor de kerncijfers wordt geen nieuwe dataverzameling uitgevoerd, maar wordt data gebruikt uit reeds bestaande databronnen. Hiermee wordt geprobeerd een zo actueel mogelijk beeld over de palliatieve zorg te presenteren. 

De kerncijfers palliatieve zorg zijn onderverdeeld in verschillende onderwerpen die regelmatig worden bijgewerkt. Via de knoppen hieronder kun je naar het betreffende onderwerp gaan.

    
 

In 2019 zijn de eerste kerncijfers palliatieve zorg gepubliceerd, destijds in de vorm van een rapportage ‘Kerncijfers palliatieve zorg, 2019.’

Naast de kerncijfers zijn er ook vier factsheets over de palliatieve zorg in Nederland ontwikkeld:

  1. Kenmerken van de populatie en gebruik van ziekenhuis- en huisartsenzorg
  2. Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost
  3. Voorschrijven van medicatie door de huisarts 
  4. IC-opnamen en ‘niet-passende’ (be)handelingen in het ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Nienke van Velzen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 mei 2024
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.