Vrijwilligers in de palliatieve zorg
Thema

Vrijwilligers in de palliatieve zorg

Er zijn in Nederland ruim 12.000 opgeleide vrijwilligers actief die mantelzorgers en beroepsmatige zorg ondersteunen bij hun zorg voor palliatieve patiënten. Thuis, in het hospice of in een zorginstelling. Deze vrijwilligers zijn van grote waarde voor het organiseren van de zorg zoals de patiënt die wil, op de plaats van zijn voorkeur en in lijn met zijn waarden, wensen en behoeften.

Contactpersoon Marianne Barree VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 januari 2020

Doel inzet vrijwilligers

De nauwe samenwerking tussen de beroepsmatige zorg en de betrokken mantelzorgers biedt voor alle betrokken partijen voordeel. De vrijwilligers vullen aan wat mantelzorgers doen, zodat zij de gelegenheid krijgen om op adem te komen, een boodschap te doen of ’s nachts rustig te slapen. Daarnaast geeft hun betrokkenheid verpleegkundigen of andere zorgverleners een gerust gevoel: ze weten dat er iemand is als zij er even niet zijn. En ook de patiënt zelf ervaart rust bij de betrokkenheid van een vrijwilliger, en in de wetenschap dat zijn mantelzorgers en zorgverleners worden ondersteund. Daarbij vormen vrijwilligers een belangrijke schakel in het mogelijk maken van het op de plaats van voorkeur doorbrengen van die laatste levensfase.

Hoe een vrijwilliger in te zetten

Op de website van VPTZ Nederland is te zien welke organisatie je in jouw buurt kan helpen aan de inzet van een vrijwilliger. Neem gerust contact op met de VPTZ-organisatie om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. De coördinator geeft je graag meer informatie over wat de vrijwilligersorganisatie voor jou kan betekenen.

Wat doet een vrijwilliger

De VPTZ-vrijwilligers verrichten geen medische handelingen, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen of vervangen de mantelzorg. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Goede zorg in de laatste levensfase vraagt om een goed samenspel in de gouden driehoek van naasten, vrijwilligers en de beroepsmatige zorg.

Onderstaand filmpje geeft een mooi beeld van wat de VPTZ-vrijwilliger in de laatste levensfase kan betekenen:

Contactpersoon Marianne Barree VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 januari 2020
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.