Wetenschap samengevat

Wetenschap samengevat

Wetenschappelijk onderzoek, uit binnen- en buitenland, op een praktische manier samengevat door onderzoekers en door de redacteuren van e-pal

Heb je recent wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd gerelateerd aan palliatieve zorg, en zou je hiervan een Nederlandse samenvatting willen plaatsen op Palliaweb? Neem dan contact op via onderstaande button. Je ontvangt een formulier waarmee je een samenvatting kunt indienen.
 

Vraag het formulier aan

 

Filteren
Bron
Essenties Kwaliteitskader
Jaartal publicatie
Wetenschappelijke literatuur
Zorgvraag
Diverse (gewenste) niveaus van betrokkenheid bij behandelbeslissingen op de intensive care voor en tijdens de COVID-19 pandemie: een mixed-methods onderzoek onder naasten
Publicatie
In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre naasten betrokken werden bij behandelbeslissingen op de IC voor en tijdens de pandemie en wat hun ervaringen en voorkeuren met betrekking tot besluitvorming zijn.
Non-farmacologische verpleegkundige interventies voor pijnverlichting bij patiënten in de palliatieve fase
Publicatie
Via deze systematische review is onderzocht welke non-farmacologische interventies bruikbaar zijn in de verpleegkundige praktijk bij de pijnbestrijding van patiënten in de palliatieve fase.
Toptien tips over integratieve palliatieve zorg  
Publicatie
Integratief betekent: volledig, geheel, dingen combineren zodat deze elkaar aanvullen of een geheel vormen. In deze context wordt bedoeld dat standaard medische behandelingen gecombineerd worden met paramedische en complementaire zorg voor mensen met een ernstige ziekte.
Dankbaarheid in de palliatieve context: de betekenis voor patiënten zelf en hun dierbaren
Publicatie
Wat verstaan palliatieve patiënten en hun dierbaren onder het concept dankbaarheid? Welke betekenis geven ze hieraan en welk effect heeft dit op de ervaren kwaliteit van leven? Deze persoonlijke betekenisgeving staat centraal in deze kwalitatieve (deel)studie.
Uitdagingen bij het overgaan tot palliatieve sedatie in de laatste levensfase
Publicatie
De auteurs van dit artikel denken dat - totdat duidelijk wordt hoe vaak en op grond waarvan sedatie gegeven wordt in de laatste levensfase -palliatieve sedatie een te onbegrepen en onbekend terrein zal blijven.
Symptoombeoordeling in de stervensfase moet een samenwerking zijn tussen naasten en professionals
Publicatie
Bij het beoordelen van de aanwezigheid van symptomen gaat het er niet om wie gelijk heeft. De standpunten van zowel naasten als professionals moeten samen worden gewogen en besproken.
Zien en gezien worden. De kracht van betrokkenheid en verbondenheid in zorgrelaties
Publicatie
Toen dr. Macauley de ouders van het meisje ontmoette, heeft hij hen een ogenschijnlijk gewone vraag gesteld. Deze vraag maakte het verschil: ‘Vertelt u ons eens wat over uw kind.’ Het meisje was eerst een casus, een probleem, een ziekte. Nu was ze weer een meisje, een bijzonder, uniek meisje.
Werner Berg: Abschied (1933)
Publicatie
Wat is er aangrijpender, dan een moeder met haar dode kind? Werner Berg heeft dit, in dit even eenvoudige als veelzeggende beeld krachtig weergegeven.
Compassievolle aanwezigheid als verbindende verdieping in de palliatieve zorg
Publicatie
In de palliatieve zorg draait het niet alleen om vaardigheden. Compassie als basishouding van zorgverleners en naasten geeft vorm aan een open, verbindende en gelijkwaardige relatie en interactie tussen patiënten en de zorgverleners of naasten. Met een overwegend positief en langdurig effect op beiden. 
Afname van potentieel niet passende zorg aan het einde van het leven van patiënten met kanker tijdens de COVID-19 pandemie
Publicatie
In deze studie vergeleken we de mate van potentieel niet passende eindelevenszorg tussen patiënten overleden voor en tijdens de COVID-19 pandemie.
Verwijzing van patiënten met COVID-19 naar gespecialiseerde palliatieve zorg in ziekenhuizen: een systematische literatuurreview
Publicatie
Het doel van deze systematische literatuurreview was om inzicht te krijgen in de inzet van gespecialiseerde palliatieve zorg in het ziekenhuis bij patiënten met COVID-19, de palliatieve zorg behoeften van deze patiënten, hun symptoomlast, en de reden voor verwijzing.
Potentieel niet-passende levenseindezorg en de samenhang met het welbevinden van naasten
Publicatie
Het doel van deze systematische literatuurstudie was om de samenhang tussen potentieel niet-passende levenseindezorg (zoals frequente ziekenhuisopnames en SEH bezoeken in de laatste maand van het leven) van patiënten met gevorderde kanker en het welbevinden van naasten te onderzoeken.
Verpleegkundige communicatie met ouderen over het levenseinde
Publicatie
In deze studie werd onderzocht wat de bouwstenen van de communicatie over het levenseinde volgens verpleegkundigen, ouderen en naasten in het ziekenhuis, het verpleeghuis en de thuiszorg zijn.
Beloop van emotioneel functioneren en ervaren kwaliteit van zorg van naasten in het laatste levensjaar van patiënten met gevorderde kanker: resultaten van de eQuiPe studie
Publicatie
Gevorderde kanker heeft een grote impact op zowel patiënten als hun naasten. Het is belangrijk om te herkennen welke naasten een achteruitgang in emotioneel functioneren kunnen gaan ervaren in het laatste levensjaar van de patiënt.
Verloop van kwaliteit van leven en symptoomlast in het laatste levensjaar van patiënten met gevorderde kanker
Publicatie
Het verbeteren en behouden van kwaliteit van leven is een essentieel aspect van de zorg in de laatste levensfase van patiënten met gevorderde kanker.
Euthanasie verzoeken door mensen met dementie
Publicatie
Coen albers beoordeelt het proefschrift 'euthanasie verzoeken door mensen met dementie. Wat vinden artsen hiervan' geschreven door Jaap Schuurmans. Na de verruiming van de interpretatie van de criteria voor euthanasie door het ministerie van VWS in 2017 is Schuurmans zich gaan afvragen hoe dit gewichtige thema leeft onder Nederlandse huisartsen.
Dopamine-antagonisten tegen misselijkheid
Publicatie
Het optreden van misselijkheid en braken wordt voor een belangrijk deel geregeld vis de chemo-receptor-triggerzone (CTZ) in de hersenen.Dit artikel geeft een goed overzicht van de in de palliatieve praktijk gebruikelijke dopamine-antagonisten.
Dood van een held (1877) door Nils Forsberg
Publicatie
Coen Albers, huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg, bespreekt voor e-pal het schilderij 'Dood van een held' uit 1877 door Nils Forsberg. Op dit krachtige schilderij zien we een oorlogsheld, dodelijk gewond op een geïmproviseerd sterfbed in de als veldhospitaal ingerichte Notre Dame in Parijs.
Cardiologische interventies bij hartfalen
Publicatie
De patiëntengroep met hartfalen kenmerkt zich door een onzeker ziekte beloop, kans op plotselinge dood en complexe symptomatologie.
Kou en munt, een goede combinatie bij dorst en droge mond
Publicatie
Dorst en een droge mond zijn veel voorkomende en zeer hinderlijke problemen in de palliatieve zorg, vooral bij terminale patiënten. Er is steeds meer bewijs dat allerlei interventies, zoals bevochtiging van de mond en speeksel-stimulerende producten helpen.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.