Wetenschap samengevat

Wetenschap samengevat

Wetenschappelijk onderzoek, uit binnen- en buitenland, op een praktische manier samengevat door onderzoekers en de redacteuren van e-pal

Filteren
Bron
Essenties Kwaliteitskader
Jaartal publicatie
Wetenschappelijke literatuur
Zorgvraag
Gespreksmodel: een doel stellen in plaats van een probleem oplossen
Publicatie
In een nieuw gespreksmodel (gemodelleerd uit twee bewezen effectieve modellen), is het uitgangspunt niet zozeer een probleem, maar de doelen van een patiënt. Interessant, misschien niet als vervanging maar als aanvulling op de probleemgerichte gespreksmodellen.
Beroerte: en dan? Top 10 tips voor palliatieve zorgverleners 
Publicatie
Met het ouder worden van de bevolking komen ischaemische en bloedige CVA’s vaker voor. Een derde van de mensen sterft dientengevolge. Om de kennis en vaardigheden in de zorg voor patiënten na een acuut CVA te vergroten, heeft een team van Amerikaanse zorgverleners dit wetenschappelijk artikel gepubliceerd.
Palliatieve zorg voor moslims: 10 aandachtspunten
Publicatie
Islam is de snelst groeiende religie wereldwijd en in de USA, waar dit artikel vandaan komt. Kennis over de islam helpt ons om goede, persoonsgerichte palliatieve zorg te geven.
Het schilderij ´Het sterfbed´ (1963) door Co Westerik
Publicatie
Coen Albers, huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg, bespreekt voor e-pal de tekening ´Het sterfbed´ (1963) door Co Westerik. Een scène vol gevoel en emoties: verdriet en vertrouwen, maar ook afscheid en berusting.
Factoren die het welzijn bepalen van zorgverleners in een hospice
Publicatie
De hospice- en palliatieve zorg thuis populatie verandert door de toename van levensduur en door complexere aandoeningen. Personele wisselingen en burn-out onder zorgverleners hebben een negatief effect op persoonlijk welzijn, zorgkwaliteit en patiënt-veiligheid.
Overlijden in tijden van COVID-19: ervaringen van nabestaanden
Publicatie
Tijdens de COVID-19 pandemie hebben beperkende maatregelen de zorg rond het einde van het leven aanzienlijk beïnvloed. Vooral in verpleeghuizen werd deze zorg door nabestaanden als minst positief beoordeeld. Wat kunnen we leren van deze bevindingen?
Markering van de laatste levensfase: validatie van de surprise question bij oudere patiënten
Publicatie
Vroege herkenning van de palliatieve fase vergt van de zorgverlener een wezenlijk andere benadering van de patiënt. De surprise question (SQ) helpt hierbij. Doel van deze studie is het vaststellen van de predictieve validiteit van de SQ bij gehospitaliseerde ouderen.
Wat helpt bij het maken van een goede keuze als patiënt - 'decisional conflict'
Publicatie
Hoe maak je als patiënt met gevorderde kanker de keuze om mee te doen aan vroeg-klinisch onderzoek? Dat wordt vaak gemeten met ‘decisional conflict’: de mate waarin patiënten onzekerheden of onduidelijkheden ervaren in hun besluit. Nederlands onderzoek zorgt voor meer inzicht in decisional conflict.
Betrokkenheid van mantelzorgers bij zorgbeslissingen en hun stress
Publicatie
Mantelzorgers spelen vaak een belangrijke rol bij zorgbeslissingen aan het levenseinde. De ACTION-trial is de eerste grootschalige gerandomiseerde gecontroleerde ACP-studie waarbij onderzocht is wat het effect is van een ACP-interventie op de betrokkenheid van mantelzorgers en hun psychologische stress.
Onderzocht bij verpleegkundigen: relatie tussen persoonlijke en emotionele kenmerken en eigen vermogen om met de dood om te gaan
Publicatie
Kennis over de invloed van verschillende persoonlijke en emotionele kenmerken van verpleegkundigen op het eigen vermogen om met de dood om te gaan, kan helpen bij het ontwikkelen van betere zorgroutines en het verminderen van emotionele burn-out. Lees meer over dit Spaans onderzoek.
SILENCE studie: analyse op includeren van patiënten in stervensfase-studie
Publicatie
Gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT's) zijn de manier om werkzaamheid van medicatie aan te tonen, maar ze zijn moeilijk uit te voeren aan het einde van het leven. In de SILENCE studie is er een analyse gedaan van de rekrutering, deelname en gebruikte strategieën in een studie rond medicatie voor reutelen.
Gezamenlijke besluitvorming tijdens de corona (COVID-19)-pandemie
Publicatie
In deze studie is onderzocht in hoeverre mensen willen meebeslissen bij gezondheidszorg keuzes tijdens de COVID-19-pandemie.
Seksualiteit en verbondenheid bij gevorderde kanker
Publicatie
Kanker en de behandeling van kanker kan de seksuele gezondheid van patiënten beïnvloeden. Het is alleen onduidelijk hoe seksuele gezondheid met gevoelens van verbondenheid samenhangt bij patiënten met gevorderde kanker en hun partners.
Communicatie over spirituele zorg
Publicatie
Spirituele zorg is één van de vier dimensies van palliatieve zorg. Zorgverleners realiseren dat voorzien in de spirituele behoeften van patiënten belangrijk is, maar praten er vaak niet over. Ook patiënten verwachten niet dat spirituele zorg onderdeel is van hun zorg. Hoe wordt er eigenlijk over gecommuniceerd?
Palliatieve continue diepe sedatie heeft geen invloed op de levensduur
Publicatie
Gepubliceerde onderzoeken naar het effect op de levensduur van continue diepe sedatie (CDS) bij patiënten in de palliatieve fase toonden geen verschil aan tussen patiënten met en zonder CDS. Echter deze studies hadden veel tekortkomingen. Daarom werd in een prospectieve studie in Japan opnieuw hiernaar gekeken.
Het schilderij 'The vale of rest' (1858) door John Everett Millais
Publicatie
Coen Albers, huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg, bespreekt voor e-pal het schilderij 'The vale of rest' (1858) door John Everett Millais (1829-1869). Sterfelijkheid wordt gezien als het thema van dit schilderij. Het werk werd eerst sterk bekritiseerd, maar later beschouwd als een van zijn grootste prestaties.
Kun je de wil om te leven meten?
Publicatie
In de palliatieve zorg gaat het om kwaliteit van leven te verbeteren. Een levenswil is een belangrijk aanknopingspunt om te zoeken naar kwaliteit van leven voor patiënten en naasten. Maar hoe weet je nu of iemand een levenswil heeft? Zijn er instrumenten waarmee je die levenswil kunt meten?
Dood door chocola: de palliatieve benadering van slikproblemen (dysfagie)
Publicatie
Problemen met slikken (dysfagie) is een veel voorkomend probleem onder de geriatrische populatie. De behandeling van dysfagie is niet altijd wenselijk, zeker bij chronisch zieken. Er kan een discrepantie bestaan tussen veilige, en zinvolle behandeling van deze patiënten. Wie bepaalt de kwaliteit van leven?
Top tien tips bij pijnbestrijding
Publicatie
In de palliatieve zorg is veel kennis van, en ervaring met farmacologische en niet-farmacologische pijnbestrijding, volgens de drie stappen van de WHO-pijnladder. Hier vindt je tien ingrepen op een rij.
Overwegingen bij het implementeren van een instrument om tijdig palliatieve zorgbehoeften te herkennen bij hartfalen: Een kwalitatief onderzoek
Publicatie
Instrumenten kunnen zorgverleners helpen bij het tijdig herkennen van palliatieve zorgbehoeften. De context van implementatie wordt bij de meeste onderzoeken niet meegenomen. Dit onderzoek geeft inzicht in kritische factoren bij implementatie van een instrument bij gevorderd hartfalen.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.