Wetenschap samengevat

Wetenschap samengevat

Wetenschappelijk onderzoek, uit binnen- en buitenland, op een praktische manier samengevat door onderzoekers en door de redacteuren van e-pal

Heb je recent wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd gerelateerd aan palliatieve zorg, en zou je hiervan een Nederlandse samenvatting willen plaatsen op Palliaweb? Neem dan contact op via onderstaande button. Je ontvangt een formulier waarmee je een samenvatting kunt indienen.
 

Dien een samenvatting in

 

Filteren
Bron
Essenties Kwaliteitskader
Jaartal publicatie
Wetenschappelijke literatuur
Zorgvraag
Zorggebruik en zorgkosten voor patiënten met kanker in een gevorderd stadium
Publicatie
Studie naar het effect van proactieve zorgplanning op zorggebruik en zorgkosten.
Impact van Coronavirus gerelateerde infectiepreventie op het optreden van longaanvallen van COPD tijdens klinische longrevalidatie
Publicatie
Onderzoek naar de vraag of de COVID-19-gerelateerde infectiepreventiemaatregelen langdurig ingezet moeten worden bij patiënten met COPD om het aantal longaanvallen te verminderen.
Het perspectief van huisartsen op hun rol in gezamenlijke besluitvorming bij de behandeling van kanker in de palliatieve fase
Publicatie
Onderzoek naar de rol van huisartsen in gezamenlijke besluitvorming bij patiënten met kanker in de palliatieve fase.
Subcutaan toedienen van levetiracetam en natriumvalproaat in de palliatieve fase
Publicatie
Studie over het subcutaan toedienen van levetiracetam en natriumvalproaat om epileptische insulten in de palliatieve fase zoveel mogelijk te voorkomen met minimale bijwerkingen.
Wat doet een specialist geestelijk verzorger in een palliatief team?
Publicatie
Artikel over de rol van specialist geestelijk verzorger binnen het palliatieve team in Nederland. Geestelijke verzorging is in verschillende landen heel anders georganiseerd.
Palliatieve zorg, natuurlijk maar niet vanzelfsprekend
Publicatie
Hoe verschillend ziet de wereld eruit als voor iedere betrokkene wel goede palliatieve zorg wordt verleend? En hoe worden meetmethoden ingezet om de kwaliteit van een levenseinde vast te stellen?
De inzet, of het gebrek daaraan, van palliatieve zorg bij patiënten met brandwonden
Publicatie
De morbiditeit en mortaliteit van brandwondenslachtoffers stijgt naarmate de leeftijd en het totaal verbrande lichaamsoppervlak hoger is. Palliatieve zorg kan patiënten en hun naasten ondersteunen in het nemen van moeilijke beslissingen over voortzetten of stoppen van behandelingen.
Het schilderij ‘Ria Munk am Totenbett (Ria Munk I)’ 1912 door Gustav Klimt
Publicatie
Coen Albers, huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg, bespreekt voor e-pal het schilderij 'Ria Munk am Totenbett (Ria Munk I)’ (1912) door Gustav Klimt.
Euthanasiecode 2022 samengevat
Publicatie
Samenvatting van de Euthanasiecode 2022 zodat zorgverleners zich snel kunnen oriënteren.
Buprenorfine, een bijzonder opioïde
Publicatie
Met de juiste inzet van Buprenorfine kunnen ernstige bijwerkingen van opioïden zoveel mogelijk voorkomen worden. Dit artikel geeft een top 10 met tips voor zorgverleners.
Als ernstige neuropathische pijn op de zenuwen werkt, denk dan aan ketamine!
Publicatie
Door middel van een casusbespreking wordt aandacht gevraagd voor moeilijk te behandelen neuropathische pijn. Het artikel bespreekt de mogelijkheid van gebruik van ketamine SC als alle andere behandelingen in eerdere stappen van de richtlijn niet toereikend zijn.  
Implementatie van een drievoudige interventie om palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn te verbeteren: een procesevaluatie middels het RE-AIM framework
Publicatie
De inzet van een drievoudige consultatie-interventie heeft als doel om de palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn te verbeteren.
De effecten van COVID-19 op de rouwervaringen van nabestaanden: een overview review
Publicatie
Tijdens de COVID-19 pandemie werden nabestaanden beperkt in het afscheid nemen van dierbaren. Ook het rouwproces is aangetast. Aandacht voor rouwbehoeften biedt mogelijkheden om passende ondersteuning te geven.
Zorg voor naasten en nabestaanden: de huidige praktijk en bevorderende en belemmerende factoren
Publicatie
Zorg voor naasten en nabestaanden is een essentiële component van goede palliatieve zorg. Inzicht in de huidige praktijk van de zorg, en wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn om deze zorg te bieden kan helpen om de zorg voor naasten en nabestaanden te verbeteren.
Chinees onderzoek naar trainingsprogramma om palliatieve (terminale) zorg thuis te verbeteren
Publicatie
De ontwikkeling en evaluatie van een trainingsprogramma voor verpleegkundigen in de thuiszorg om de capaciteit van palliatieve zorg en stervensbegeleiding binnen de thuissituatie te vergroten
Werkhervatting en –behoud van patiënten met gevorderde kanker
Publicatie
Op dit moment is weinig bekend over de ervaringen van patiënten met gevorderde kanker ten aanzien van werkhervatting en -behoud. Kwalitatief onderzoek geeft inzicht in de belemmeringen en verwachting van patiënten met ongeneeslijke kanker ten aanzien van werk.
Multidisciplinaire blended learning over palliatieve zorg bij Parkinson
Publicatie
Parkinson leidt tot ernstige invaliditeit en de behandeling richt zich op kwaliteit van leven. Echter veel zorgverleners hebben weinig kennis over palliatieve zorg bij Parkinson. Een blended learning kan kennis over en samenwerking met palliatieve zorg verbeteren.
Trends in telefonische consultatie palliatieve zorg
Publicatie
Consultatieteams bieden generalistische zorgverleners telefonische hulp bij complexe problematiek rondom palliatieve zorg. Deze studie heeft als doel om inzicht te krijgen in de veranderingen over de tijd in deze telefonische consultatie.
Overgang van ziekenhuis naar huis: perceptie van patiënt en zorgverlener
Publicatie
Deze Canadese studie onderzoekt hoe de continuïteit van zorg wordt ervaren door patiënten en zorgverleners tijdens de overgang van palliatieve zorg gegeven in het ziekenhuis naar de thuissituatie.
Het schilderij 'Doña Juana la Loca' (1877) door Francisco Pradilla
Publicatie
Coen Albers, huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg, bespreekt voor e-pal het schilderij 'Doña Juana la Loca' ('Johanna de Waanzinnige') (1877) door Francisco Pradilla. Een extreem voorbeeld van pathologische rouw.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.