Wetenschap samengevat

Wetenschap samengevat

Wetenschappelijk onderzoek, uit binnen- en buitenland, op een praktische manier samengevat door onderzoekers of de redacteuren van E-Pal

Filteren
Bron
Essenties Kwaliteitskader
Jaartal publicatie
Wetenschappelijke literatuur
Zorgvraag
Ervaren knelpunten en onderwijsbehoeften van generalistische zorgverleners
Publicatie
Consultteams Palliatieve Zorg (CPZ) ondersteunen generalistische zorgverleners in het ziekenhuis bij het geven van palliatieve zorg. In 2016 kenden meer zorgverleners het Consultteam Palliatieve Zorg, de waardering voor het team verbeterde en het gebruik van de landelijke richtlijnen palliatieve zorg steeg.
Informatiebijeenkomsten over het levenseinde voor ouderen
Publicatie
In 2016 zijn in vier huisartspraktijken informatiebijeenkomsten over het levenseinde gehouden door de huisarts voor mensen van 75 jaar en ouder. Onderzoekers onderzochten de effectiviteit van deze bijeenkomsten voor proactieve zorgplanning (ACP).
Proactieve zorgplanning in de huisartsenpraktijk: een evaluatieonderzoek
Publicatie
Ondanks voordelen van proactieve zorgplanning (advance care planning; ACP) en een positieve houding van artsen en ouderen, zijn ACP gesprekken nog geen gemeengoed in huisartsenpraktijken. Uit evaluatieonderzoek blijkt dat de resultaten bescheiden maar positief zijn.
Gezamenlijke besluitvorming bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden
Publicatie
Gezondheidsvaardigheden is het vermogen om informatie over gezondheid op te halen, te begrijpen, en in de praktijk te brengen. Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden participeren minder in gezamenlijke besluitvorming. Hoe herken je deze patiënten en wat kan helpen in de communicatie?
Ervaringen van zorgprofessionals in de eerste golf van de COVID-19-pandemie
Publicatie
De uitbraak van de COVID-19-pandemie heeft veel impact gehad op zorgverleners, die zorgen voor patiënten in de stervensfase. Britse onderzoekers hebben zorgverleners uit verschillende klinische settingen geïnterviewd over hun ervaringen en uitdagingen in deze tijd.
Cross-sectionele studie naar kwaliteit van leven bij patiënten met gevorderde long- of darmkanker
Publicatie
Mensen met kanker in een gevorderd stadium ervaren vaak verschillende belastende lichamelijke en/of psychologische symptomen die het dagelijks functioneren ernstig kunnen belemmeren. In deze cross-sectionele studie bestudeerden we de door hen zelf ervaren kwaliteit van leven.
Gestandaardiseerd palliatief zorgpad voor patiënten met vergevorderde kanker
Publicatie
Een gestandaardiseerd Zorgpad Palliatieve Zorg (ZPZ) voor generalisten zou de vroegtijdige integratie van palliatieve zorg in de oncologische zorg kunnen stimuleren. Uit deze studie blijkt onder andere dat als het zorgpad werd opgestart, een groter deel van de patiënten overleed buiten het ziekenhuis.
Betrekken van patiënten met een migratieachtergrond in wetenschappelijk onderzoek
Publicatie
Wanneer patiënten van verschillende achtergronden niet goed vertegenwoordigd zijn in wetenschappelijk onderzoek, zijn de uitkomsten niet goed toepasbaar in de praktijk. Het is dan ook van belang voor onderzoekers om hun onderzoeksprojecten inclusief te maken.
Interviewstudie aandachtsvelders palliatieve zorg over hun rol en toegevoegde waarde
Publicatie
Het aanstellen van aandachtsvelders palliatieve zorg bevordert de kwaliteit van palliatieve zorg in niet-gespecialiseerde settings. Deze interviewstudie geeft inzicht in de opvattingen van aandachtsvelders palliatieve zorg in ziekenhuizen en thuiszorg over hun rol, verantwoordelijkheden en toegevoegde waarde.
Cluster-gerandomiseerde studie naar proactieve zorgplanning
Publicatie
In een cluster-gerandomiseerde studie in 23 ziekenhuizen in 6 landen werd gekeken naar proactieve zorgplanning (advance care planning) bij patiënten met gevorderde kanker. Daaruit blijkt dat 1 of 2 ACP gesprekken niet voldoende lijken. Effectieve ACP vraagt om een systeembrede benadering.
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.