Wetenschap samengevat

Wetenschap samengevat


Wetenschappelijk onderzoek, uit binnen- en buitenland, op een praktische manier samengevat door onderzoekers of de redacteuren van E-Pal

Filteren
Bron
Essenties Kwaliteitskader
Jaartal publicatie
Wetenschappelijke literatuur
Zorgvraag
Samenwerking tussen palliatieve zorg teams en oncologen
Publicatie
De samenwerking tussen palliatieve zorg teams en oncologen kan soms leiden tot frustraties. Een model om dergelijke situaties te verbeteren is het Collaborative Care Model (CCM). In Amerikaans onderzoek wordt het aangepaste model in een Collaborative Oncology Palliative Care (CO-PAL) beschreven. 
Toegevoegde waarde van een palliatief adviesteam bij ouderen in het ziekenhuis
Publicatie
In Nederlandse ziekenhuizen worden ouderen niet structureel geïdentificeerd als palliatieve patiënten. In onderzoek van het Expertise Centrum Palliatieve Zorg MUMC+ wordt gekeken naar het verschil van de Utrecht Symptoom Dagboek (USD)-score wanneer een palliatief team proactief wordt geconsulteerd.
Gebruik van potentieel ongewenste medicatie bij oudere patiënten met longkanker
Publicatie
Medicatie in de laatste levensfase waarvan de potentiële bijwerkingen groter zijn dan de verwachte positieve effecten wordt ‘potentieel ongewenste medicatie’ genoemd. In het onderzoek, geleid door Laurien Ham, is onderzocht in welke mate deze medicatie is geleverd aan oudere patiënten met longkanker in de laatste levensfase.
De meerwaarde van het stellen van een dubbele surprise question
Publicatie
Uit onderzoek blijkt dat de surprise question slecht tot matig presteert als instrument om overlijden te voorspellen. Daarom is een aanvullende surprise question geïntroduceerd: Zou het mij verbazen als deze patiënt na twaalf maanden nog in leven is?
Studie Zorgpad Stervensfase
Publicatie
Het Zorgpad Stervensfase is een multidisciplinair instrument ontwikkeld voor de stervensfase. De literatuur meldt uiteenlopende ervaringen met de toepassing ervan in een verpleeghuisomgeving. In een nieuwe studie is men positief over de inhoud maar minder over het gebruik van het Zorgpad Stervensfase.
Ervaren knelpunten en onderwijsbehoeften van generalistische zorgverleners
Publicatie
Consultteams Palliatieve Zorg (CPZ) ondersteunen generalistische zorgverleners in het ziekenhuis bij het geven van palliatieve zorg. In 2016 kenden meer zorgverleners het Consultteam Palliatieve Zorg, de waardering voor het team verbeterde en het gebruik van de landelijke richtlijnen palliatieve zorg steeg.
Informatiebijeenkomsten over het levenseinde voor ouderen
Publicatie
In 2016 zijn in vier huisartspraktijken informatiebijeenkomsten over het levenseinde gehouden door de huisarts voor mensen van 75 jaar en ouder. Onderzoekers onderzochten de effectiviteit van deze bijeenkomsten voor proactieve zorgplanning (ACP).
Proactieve zorgplanning in de huisartsenpraktijk: een evaluatieonderzoek
Publicatie
Ondanks voordelen van proactieve zorgplanning (advance care planning; ACP) en een positieve houding van artsen en ouderen, zijn ACP gesprekken nog geen gemeengoed in huisartsenpraktijken. Uit evaluatieonderzoek blijkt dat de resultaten bescheiden maar positief zijn.
Gezamenlijke besluitvorming bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden
Publicatie
Gezondheidsvaardigheden is het vermogen om informatie over gezondheid op te halen, te begrijpen, en in de praktijk te brengen. Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden participeren minder in gezamenlijke besluitvorming. Hoe herken je deze patiënten en wat kan helpen in de communicatie?
Ervaringen van zorgprofessionals in de eerste golf van de COVID-19-pandemie
Publicatie
De uitbraak van de COVID-19-pandemie heeft veel impact gehad op zorgverleners, die zorgen voor patiënten in de stervensfase. Britse onderzoekers hebben zorgverleners uit verschillende klinische settingen geïnterviewd over hun ervaringen en uitdagingen in deze tijd.
Cross-sectionele studie naar kwaliteit van leven bij patiënten met gevorderde long- of darmkanker
Publicatie
Mensen met kanker in een gevorderd stadium ervaren vaak verschillende belastende lichamelijke en/of psychologische symptomen, die het dagelijks functioneren ernstig kunnen belemmeren. De cross-sectionele studie onder leiding van Mariëtte Verkissen bestudeert de door hen zelf ervaren kwaliteit van leven.
Gestandaardiseerd palliatief zorgpad voor patiënten met vergevorderde kanker
Publicatie
Een gestandaardiseerd Zorgpad Palliatieve Zorg (ZPZ) voor generalisten zou de vroegtijdige integratie van palliatieve zorg in de oncologische zorg kunnen stimuleren. Uit deze studie blijkt onder andere dat als het zorgpad werd opgestart, een groter deel van de patiënten overleed buiten het ziekenhuis.
Betrekken van patiënten met een migratieachtergrond in wetenschappelijk onderzoek
Publicatie
Wanneer patiënten van verschillende achtergronden niet goed vertegenwoordigd zijn in wetenschappelijk onderzoek, zijn de uitkomsten niet goed toepasbaar in de praktijk. Het is dan ook van belang voor onderzoekers om hun onderzoeksprojecten inclusief te maken.
Interviewstudie aandachtsvelders palliatieve zorg over hun rol en toegevoegde waarde
Publicatie
Het aanstellen van aandachtsvelders palliatieve zorg bevordert de kwaliteit van palliatieve zorg in niet-gespecialiseerde settings. Deze interviewstudie geeft inzicht in de opvattingen van aandachtsvelders palliatieve zorg in ziekenhuizen en thuiszorg over hun rol, verantwoordelijkheden en toegevoegde waarde.
Cluster-gerandomiseerde studie naar proactieve zorgplanning
Publicatie
In een cluster-gerandomiseerde studie in 23 ziekenhuizen in 6 landen werd gekeken naar proactieve zorgplanning (advance care planning, ACP) bij patiënten met gevorderde kanker. Daaruit blijkt dat 1 of 2 ACP-gesprekken niet voldoende lijken. Effectieve ACP vraagt om een systeembrede benadering.
Bespreken van spiritualiteit tijdens arts-patiënt consultaties
Publicatie
Spiritualiteit blijkt een onbesproken onderwerp tijdens arts-patiënt consultaties. Junior-onderzoeker Rolf Snijders bespreekt Australisch onderzoek naar onder andere een gesprekshulp (de Question Prompt List) voor de patiënt voor het vaker bespreken van dit onderwerp.
Proactieve zorgplanning in de Vlaamse huisartsenpraktijk
Publicatie
De huisartsenpraktijk is de ideale setting om proactieve zorgplanning (advance care planning) te bespreken met patiënten met een chronische levensbeperkende aandoening. Junior-onderzoeker Tatjana Pchenitchnikova bespreekt een pilot studie van een nieuw ontwikkelde interventie in dit te implementeren.
Wat verwacht de patiënt van proactieve zorgplanning (ACP)?
Publicatie
Nederlandse richtlijnen richten zich op formaliteiten, zoals het juist registreren van een groot aantal wensen van patiënten. Belgisch onderzoek laat zien dat patiënten vooral continuïteit in de relatie met een vertrouwde en toegankelijke behandelaar en overeenstemming met naasten belangrijk vinden.
Valt er binnen de palliatieve zorg te leren van de COVID-19-pandemie?
Publicatie
Uit eerdere studies is gebleken dat verpleegkundigen en artsen ter voorkoming van ongerustheid vaak afwachten met proactieve zorgplanning (ACP). COVID-19 heeft dat veranderd: huisartsen hebben over het algemeen versneld ACP opgepakt.
De kwaliteit van levenseindezorg in het ziekenhuis bij patiënten met gevorderd hartfalen
Publicatie
Amerikaans onderzoek naar de kwaliteit van levenseindezorg die patiënten met gevorderd hartfalen in het ziekenhuis ontvangen, toont aan waar ziekenhuizen - ook in Nederland - op in kunnen zetten om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.