Acceptatie door palliatieve zorg patiënten van subcutaan heparine.
Publicatie

Acceptatie door palliatieve zorg patiënten van subcutaan heparine.

  • Datum publicatie 30 november 2017
  • Organisatie e-pal
  • Soort publicatie wetenschappelijke publicatie
  • Gebruiker Basisarts, Huisarts, Kaderarts, Medisch specialist, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist
  • Doelgroep Ouderen, Volwassenen
  • Setting Ziekenhuis
Laatst geactualiseerd: 30 november 2017

Samenvatting.
40 patiënten die behandeld werden met laag moleculaire heparine(LMH) subcutaan zijn ondervraagd of zij deze behandeling acceptabel vonden. Alle patiënten waren onder de hoede van de afdeling Palliatieve Zorg van het Velindre Ziekenhuis in Cardiff. Allen hadden een gemetastaseerde maligniteit en de afdeling Palliatieve Zorg was hun hoofdbehandelaar. 33 van de 40 patiënten waren eerst behandeld met warfarine (een cumarinederivaat met een werkingsduur tussen acenocoumarol en fenprocoumon in). Bij 22 patiënten bleek de warfarine niet goed in te stellen, 8 hadden een recidief trombose onder warfarine en 3 hadden absorptieproblemen.
De vraaggesprekken waren semi-gestructureerd zodat telkens dezelfde zaken aan bod kwamen. De artsen ondervroegen de patiënten hetzij op hun spreekuur dan wel tijdens opname op de afdeling Palliatieve Zorg.
Alle patiënten vonden de behandeling met LMH acceptabel. Geen patiënt zag tegen de injecties op, hoewel 11 patiënten wel eens prikhematomen hadden.
De patiënten die eerst warfarine hadden gebruikt waren blij van de INR-controles en de onzekerheid waarmee deze gepaard gaan, af te zijn. (In Engeland moet je hiervoor naar het ziekenhuis).
In de discussie stellen de auteurs dat uit hun onderzoek blijkt dat behandeling met LMH acceptabel is voor patiënten in de palliatieve zorg. Wel geven zij toe dat hun onderzoek beperkingen heeft omdat het verricht is in een door behandelaars geselecteerde patiëntengroep, waarvan een belangrijk deel al slechte ervaringen had met warfarine.

Commentaar.
Als kwalitatief onderzoek mist deze studie bewijskracht. Maar het is goed te weten dat alle 40 ondervraagde engelse patiënten geen probleem hadden met de behandeling met LMH.
Over risico’s en bijwerkingen valt natuurlijk geen uitspraak te doen.
Mijn eigen ervaring bij de Trombosedienst is dat patiënten met een gemetastaseerde maligniteit vaak slecht in te stellen zijn. Dit leidt tot frequente controles, telefoontjes over vitamine K en soms ook bloedingen in de terminale fase. Anderzijds is het tromboserisico bij deze patiënten hoog. Het is goed in zo’n geval het alternatief van Fraxodi of Fragmin in therapeutische dosering te overwegen. De voorkeur gaat dan uit naar een eenmaal daagse dosering.

Over de publicatie

Noble, S.I.R., Finlay, I.G., (2005). Is long-term low-molecular-weight heparin acceptable to palliative care patients in the treatment of cancer related venous thromboembolism? A qualitative study. Palliative Medicine 2005;19:197-201.

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie november 2017. Alle e-pal-artikelen staan hier.

Laatst geactualiseerd: 30 november 2017
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.