Onderwijsknooppunten palliatieve zorg
Onderwijsknooppunten

Onderwijsknooppunten palliatieve zorg

De Onderwijsknooppunten palliatieve zorg zetten zich in voor optimalisatie van het onderwijs over palliatieve zorg. Deze knooppunten vormen een netwerk dat de brug slaat tussen lokale en landelijke activiteiten op het gebied van onderwijs over palliatieve zorg. Ook leggen zij de verbinding met onderzoek en praktijk. Dit gebeurt door contact te leggen en te onderhouden met het Nederlandse zorgonderwijs.

In elke regio vertegenwoordigt een ambassadeur een onderwijsknooppunt. De ambassadeurs zijn bereikbaar voor al je vragen en suggesties over optimalisatie van het onderwijs over palliatieve zorg. Maak hieronder kennis met de ambassadeurs in de verschillende regio’s en neem contact met ze op.

Het netwerk is onderdeel van het bestaande netwerk van Consortia Palliatieve Zorg.

Contactpersoon
Wies Wagenaar Onderwijsknooppunt Noord Holland/Flevoland
Laatst geactualiseerd: 11 augustus 2021
Kinderpalliatieve zorg (Nederland)
 • Mara van Stiphout, Onderwijsknooppunt Kinderpalliatieve Zorg

  ‘Kinderpalliatieve zorg is een vrij jonge ‘wetenschappelijke’ ontwikkeling in Nederland. Daarom vind ik het belangrijk mij hiervoor in te zetten en te zorgen dat we onderdeel gaan uitmaken van de beroepsopleidingen. In Nederland hebben we vijf- tot zevenduizend kinderen die palliatieve zorg nodig hebben. Het is belangrijk dat iedereen die bij deze kinderen betrokken is, goed geschoold is.’

  ‘Steeds meer palliatieve kinderen worden volwassen, door medisch-technische vooruitgang. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de beroepsgroepen in de volwassenenzorg. Daarom is kinderpalliatieve zorg belangrijk in brede context en niet alleen in de (kind)specialismen. Ik ben ambassadeur geworden om ervoor te zorgen dat ook kinderpalliatieve zorg een plekje krijgt op de kaart.’

  Contact: 06 - 47 68 80 00
Ligare (UMC Groningen)
 • Jenske Geerling, Onderwijsknooppunt Ligare

  ‘Iedereen die weet dat hij of zij niet meer lang te leven heeft, moet de mogelijkheid krijgen deze laatste fase zo goed mogelijk door te komen. Daarbij moet aandacht zijn voor zijn of haar wensen, goede symptoombestrijding en een goed sterfbed. Dat is voor mij palliatieve zorg.’

  ‘Ik ben verpleegkundig specialist palliatieve zorg in het UMCG. Daarnaast houd ik mij bezig met onderwijs: zowel initieel als bij- en nascholingen. Ook ben ik lid van de werkgroep onderwijs van de Expertisecentra Palliatieve Zorg en betrokken bij het ontwikkelen van een nascholing voor Verpleegkundig specialisten en Phycisian Assistants. Ik vind het belangrijk dat er een goed overzicht komt van alle bij- en nascholingen, zodat we van elkaars expertise gebruik kunnen maken.’

  Contact: 06 - 25 64 65 72
 • Liesbeth Hazelhorst, Onderwijsknooppunt Ligare

  ‘Het toeleven naar afscheid nemen van het leven is verdrietig, maar ook bijzonder. Als die periode goed verloopt, is er tijd en ruimte voor kwaliteit van leven, samenzijn, mooie herinneringen, verdriet en rouw. Goede palliatieve zorg draagt daarom bij aan een goed en waardig afscheid.’

  ‘Ik ben ambassadeur geworden van het Onderwijsknooppunt palliatieve zorg, omdat ik het belangrijk vind dat alle zorgprofessionals kennis hebben van de kernwaarden en uitgangspunten van palliatieve zorg. Dat begint bij scholing en samenwerking. Als ambassadeur wil ik de kennis en kunde van het onderwijs en het werkveld bij elkaar te brengen om samen onderwijs en opleiden in de palliatieve zorg naar een hoger plan te tillen.’

  Contact:
Limburg/Zuidoost-Brabant (Maastricht UMC)
 • Albine Moser, Consortium Limburg/Zuidoost-Brabant

  ‘Palliatieve zorg is zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen, waarbij de kwaliteit van leven op de voorgrond staat. Deze mensen, en ook hun naasten, verdienen de zorg die zij wensen. Ik heb palliatieve zorg altijd een warm hart toegedragen, ook al toen ik nog als wijkverpleegkundige werkte.’

  ‘Ik ben ambassadeur geworden van het Onderwijsknooppunt palliatieve zorg, omdat ik geloof dat je met onderwijs young professionals een stevige basis kunt meegeven en zorgprofessionals hun deskundigheid op peil kunt laten houden. Een essentieel onderdeel daarvan is docentenprofessionalisering. Daarnaast wil ik graag het leren in een community tussen onderwijsinstellingen stimuleren.’  

  Contact:
Noord-Holland/Flevoland (Amsterdam UMC)
 • Jojanneke Thiesen- van Staveren, Onderwijsknooppunt Noord-Holland/Flevoland

  ‘In mijn werk als verpleegkundige heb ik veel te maken gehad met palliatieve zorg en ik heb gezien dat het veel meer inhoudt dan alleen dat laatste stukje van het leven. Juist in de fases daarvoor kun je nog zoveel meer betekenen voor een zorgvrager.’

  ‘Ik ben opleider oncologie en hematologie geweest en ik verzorg onderwijs over palliatieve zorg binnen diverse VVO-opleidingen. Zo krijg ik terug van studenten wat er in de diverse zorgpraktijken leeft. Als ambassadeur leg ik verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk, omdat ik met alle drie ervaring heb. Kennis delen en met en van elkaar leren vind ik erg belangrijk. Bovendien breng je zo mooie initiatieven en voorbeelden bij elkaar.’

  Contact: 06 - 22 23 44 54
 • Wies Wagenaar, Onderwijsknooppunt Consortium Noord-Holland/Flevoland

  ‘Palliatieve zorg is een rode draad in mijn loopbaan. In mijn werk ben ik altijd weer geboeid door de dynamiek en dat wat de mens betekenis geeft in het leven. Wat is belangrijk voor de persoon in de palliatieve fase en voor zijn/haar naasten? Hoe kunnen wij als (toekomstige) zorgverleners, professionals en vrijwilligers daarbij van toegevoegde waarde zijn?’ 

  ‘Ik ben ambassadeur geworden van het Onderwijsknooppunt palliatieve zorg, omdat ik geloof dat palliatieve zorg daadwerkelijk verbetert als studenten - de zorgprofessionals van de toekomst - kennis opdoen die zij in de praktijk kunnen toepassen. Als ambassadeur hoop ik bij te dragen aan het bij elkaar brengen van praktijk, onderwijs en onderzoek zodat deze activiteiten elkaar versterken ten behoeve van de mens in de palliatieve fase.’ 

  Contact: 06 - 26 36 39 92
Palzo (UMC St Radboud Nijmegen)
 • Monique van den Broek, Onderwijsknooppunt Palzo

  ‘In mijn werk als wijkverpleegkundige, inmiddels ruim vijftien jaar geleden, is mijn affiniteit met palliatieve zorg ontstaan. Zorg voor mensen in hun laatste levensfase gaf mij ontzettend veel voldoening. Nu kan ik door mijn werk als Netwerkco√∂rdinator verbeteringen aanbrengen in de kwaliteit van palliatieve zorgverlening.’

  ‘Onderwijs had altijd al mijn interesse. Ik vind het leuk om in groepen bezig te zijn met kennisoverdracht en uitwisseling van ervaringen en ik geloof ook erg in het continue leren. Binnen de palliatieve zorg is deskundigheidsbevordering een belangrijk thema voor mij. Als ambassadeur probeer ik palliatieve zorg op de onderwijsagenda te krijgen, in zowel onderwijs als praktijk.’

   

  Contact: 06 - 22 34 18 45
Propallia (Leids Universitair Medisch Centrum)
 • Marcella Tam, Onderwijsknooppunt Propallia

  ‘Palliatieve zorg raakt voor mij de essentie van het leven: zo lang mogelijk kwaliteit van leven hebben waarbij je als persoon zelf bepaalt wat kwaliteit voor jou betekent. Het betekent ook zo waardig en liefdevol mogelijk kunnen sterven.’

  ‘Als consortiumsecretaris van Propallia heb ik de afgelopen jaren veel te maken gehad met onderwijsinstellingen in onze regio. We zijn al snel bij elkaar gekomen om op het gebied van palliatieve zorg met elkaar te leren en kennis uit te wisselen. Het Onderwijsknooppunt sluit daar naadloos op aan en is een mooie volgende stap. Daarom ben ik ambassadeur geworden.’

  Contact:
Septet (UMC Utrecht)
 • Willemien Schep, Onderwijsknooppunt Septet

  ‘Ik ben netwerkco√∂rdinator palliatieve zorg in Noordwest-Veluwe, onderdeel van het consortium Septet. Wij vinden de verbinding tussen onderwijs, praktijk en wetenschap belangrijk. De laatste levensfase kun je maar een keer doorstaan en het is belangrijk dat dit goed gaat. Voor studenten en zorgverleners is het belangrijk dat ze zich zeker en bekwaam voelen bij het geven van deze intensieve zorg.’

  ‘In onze regio delen we het ambassadeurschap voor het Onderwijsknooppunt palliatieve zorg met een groepje enthousiaste mensen uit verschillende sectoren. Het mbo-onderwijs wordt vertegenwoordigd door Walter Stekelenburg, het hbo bachelor-onderwijs door Alice Rolink en het verpleegkundig vervolgonderwijs door Marjolein van Meggelen en Wilma Kleijer.’

  Contact: 06 - 36 18 36 80
Zuidwest-Nederland (Erasmus MC)
 • Marieke Groot, Onderwijsknooppunt Zuidwest-Nederland

  ‘Palliatieve zorg loopt al vrijwel mijn gehele beroepsleven met me mee. Omdat het gaat over het meest wezenlijke in ons leven, blijf ik me daar graag voor inzetten. Verbeteringen in de praktijk zijn belangrijk, maar dat lukt niet zonder het onderwijs, waar onze nieuwe collega's worden opgeleid. Zonder goed onderwijs kunnen we maar kleine stappen zetten. Dat is mijn drive om het ambassadeurschap in ons consortium, samen met veel anderen, tot een succes te maken.’

  Contact: 06 - 46 57 04 87
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over onderwijs over palliatieve zorg? Een seintje krijgen als er nieuw onderwijsmateriaal beschikbaar komt? En weten waar je kennis kunt opdoen via scholingen, symposia of congressen? Meld je dan hier aan voor de onderwijs-nieuwsbrief.