Onderwijsknooppunten palliatieve zorg
Onderwijsknooppunten

Onderwijsknooppunten palliatieve zorg

De Onderwijsknooppunten palliatieve zorg zetten zich in voor optimalisatie van het onderwijs over palliatieve zorg. Deze knooppunten vormen een netwerk dat de brug slaat tussen lokale en landelijke activiteiten op het gebied van onderwijs over palliatieve zorg. Ook leggen zij de verbinding met onderzoek en praktijk. Dit gebeurt door contact te leggen en te onderhouden met het Nederlandse zorgonderwijs.

In elke regio vertegenwoordigt een ambassadeur een onderwijsknooppunt. De ambassadeurs zijn bereikbaar voor al je vragen en suggesties over optimalisatie van het onderwijs over palliatieve zorg. Maak hieronder kennis met de ambassadeurs in de verschillende regio’s en neem contact met ze op.

Het netwerk is onderdeel van het bestaande netwerk van Consortia Palliatieve Zorg.

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 11 augustus 2021
Kinderpalliatieve zorg (Nederland)
 • Mara van Stiphout, Onderwijsknooppunt Kinderpalliatieve Zorg

  ‘Kinderpalliatieve zorg is een vrij jonge ‘wetenschappelijke’ ontwikkeling in Nederland. Daarom vind ik het belangrijk mij hiervoor in te zetten en te zorgen dat we onderdeel gaan uitmaken van de beroepsopleidingen. In Nederland hebben we vijf- tot zevenduizend kinderen die palliatieve zorg nodig hebben. Het is belangrijk dat iedereen die bij deze kinderen betrokken is, goed geschoold is.’

  ‘Steeds meer palliatieve kinderen worden volwassen, door medisch-technische vooruitgang. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de beroepsgroepen in de volwassenenzorg. Daarom is kinderpalliatieve zorg belangrijk in brede context en niet alleen in de (kind)specialismen. Ik ben ambassadeur geworden om ervoor te zorgen dat ook kinderpalliatieve zorg een plekje krijgt op de kaart.’

  Contact: 06 - 47 68 80 00
Ligare (UMC Groningen)
 • Jenske Geerling, Onderwijsknooppunt Ligare

  ‘Iedereen die weet dat hij of zij niet meer lang te leven heeft, moet de mogelijkheid krijgen deze laatste fase zo goed mogelijk door te komen. Daarbij moet aandacht zijn voor zijn of haar wensen, goede symptoombestrijding en een goed sterfbed. Dat is voor mij palliatieve zorg.’

  ‘Ik ben verpleegkundig specialist palliatieve zorg in het UMCG. Daarnaast houd ik mij bezig met onderwijs: zowel initieel als bij- en nascholingen. Ook ben ik lid van de werkgroep onderwijs van de Expertisecentra Palliatieve Zorg en betrokken bij het ontwikkelen van een nascholing voor Verpleegkundig specialisten en Phycisian Assistants. Ik vind het belangrijk dat er een goed overzicht komt van alle bij- en nascholingen, zodat we van elkaars expertise gebruik kunnen maken.’

  Kijk voor informatie op de website van Consortium Ligare

  Contact: 06 - 25 64 65 72
 • Liesbeth Hazelhorst, Onderwijsknooppunt Ligare

  ‘Het toeleven naar afscheid nemen van het leven is verdrietig, maar ook bijzonder. Als die periode goed verloopt, is er tijd en ruimte voor kwaliteit van leven, samenzijn, mooie herinneringen, verdriet en rouw. Goede palliatieve zorg draagt daarom bij aan een goed en waardig afscheid.’

  ‘Ik ben ambassadeur geworden van het Onderwijsknooppunt palliatieve zorg, omdat ik het belangrijk vind dat alle zorgprofessionals kennis hebben van de kernwaarden en uitgangspunten van palliatieve zorg. Dat begint bij scholing en samenwerking. Als ambassadeur wil ik de kennis en kunde van het onderwijs en het werkveld bij elkaar te brengen om samen onderwijs en opleiden in de palliatieve zorg naar een hoger plan te tillen.’

  Kijk voor informatie op de website van Consortium Ligare

  Contact:
Limburg/Zuidoost-Brabant (Maastricht UMC)
 • Sabine Pieters, Onderwijsknooppunt palliatieve zorg Limburg/Zuidoost-Brabant

  ‘Palliatieve zorg is voor mij heel bijzonder, omdat het zorg is waarbij je op een beslissend moment het verschil kunt maken. Vaak blijkt er bij palliatieve zorg nog heel veel wél mogelijk te zijn. Dat is een prachtige kans voor zorgverleners, waar niet alleen zij voldoening uit kunnen halen, maar ook de betrokken zorgvragers en hun naasten. Die mooie kant van palliatieve zorg mag ook in het onderwijs meer op de voorgrond komen.’

  ‘Buiten de collega(gast-)docenten die dit samen met mij doen, kunnen we in Limburg ook rekenen op een sterke community die deze passie voor palliatieve zorg deelt. Die verbinding nog meer versterken; daar draag ik als ambassadeur graag mijn steentje aan bij! Dit doe ik samen met mijn collega Albine Moser.’

  Contact:
 • Jolanda Friesen, Consortium Limburg/Zuidoost-Brabant

  'Palliatieve zorg biedt ondersteuning bij lichamelijke, psychische, sociale en zingevingsbehoeften van mensen. Palliatieve zorg richt zich op een goede kwaliteit van leven hebben op het moment dat genezing niet meer mogelijk is, maar er juist op ander gebied nog wel heel veel mogelijk is. Een zorgprofessional kan hierbij echt het verschil maken door palliatieve zorg in te zetten die afgestemd is op de behoeften en waarden van de zorgvrager en diens naasten.'

  'Als ambassadeur van het onderwijsknooppunt palliatieve zorg wil ik graag bijdragen aan het opleiden van zorgprofessionals en in het versterken van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk. Hierbij ben ik bevoorrecht dit te mogen doen in een bevlogen community samen met mijn collega Sabine Pieters.'

  Contact:
Noord-Holland/Flevoland (Amsterdam UMC)
 • Jojanneke Thiesen- van Staveren, Onderwijsknooppunt Noord-Holland/Flevoland

  ‘In mijn werk als verpleegkundige heb ik veel te maken gehad met palliatieve zorg en ik heb gezien dat het veel meer inhoudt dan alleen dat laatste stukje van het leven. Juist in de fases daarvoor kun je nog zoveel meer betekenen voor een zorgvrager.’

  ‘Ik ben opleider oncologie en hematologie geweest en ik verzorg onderwijs over palliatieve zorg binnen diverse VVO-opleidingen. Zo krijg ik terug van studenten wat er in de diverse zorgpraktijken leeft. Als ambassadeur leg ik verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk, omdat ik met alle drie ervaring heb. Kennis delen en met en van elkaar leren vind ik erg belangrijk. Bovendien breng je zo mooie initiatieven en voorbeelden bij elkaar.’

  Kijk voor informatie op de website van Consortium Noord-Holland Flevoland

  Contact: 06 - 22 23 44 54
 • Wies Wagenaar, Onderwijsknooppunt Consortium Noord-Holland/Flevoland

  ‘Palliatieve zorg is een rode draad in mijn loopbaan. In mijn werk ben ik altijd weer geboeid door de dynamiek en dat wat de mens betekenis geeft in het leven. Wat is belangrijk voor de persoon in de palliatieve fase en voor zijn/haar naasten? Hoe kunnen wij als (toekomstige) zorgverleners, professionals en vrijwilligers daarbij van toegevoegde waarde zijn?’ 

  ‘Ik ben ambassadeur geworden van het Onderwijsknooppunt palliatieve zorg, omdat ik geloof dat palliatieve zorg daadwerkelijk verbetert als studenten - de zorgprofessionals van de toekomst - kennis opdoen die zij in de praktijk kunnen toepassen. Als ambassadeur hoop ik bij te dragen aan het bij elkaar brengen van praktijk, onderwijs en onderzoek zodat deze activiteiten elkaar versterken ten behoeve van de mens in de palliatieve fase.’ 

  Kijk voor informatie op de website van Consortium Noord-Holland Flevoland

  Contact: 06 - 26 36 39 92
Palzo (UMC St Radboud Nijmegen)
 • Monique van den Broek, Onderwijsknooppunt Palzo

  ‘In mijn werk als wijkverpleegkundige, inmiddels ruim vijftien jaar geleden, is mijn affiniteit met palliatieve zorg ontstaan. Zorg voor mensen in hun laatste levensfase gaf mij ontzettend veel voldoening. Nu kan ik door mijn werk als Netwerkcoördinator verbeteringen aanbrengen in de kwaliteit van palliatieve zorgverlening.’

  ‘Onderwijs had altijd al mijn interesse. Ik vind het leuk om in groepen bezig te zijn met kennisoverdracht en uitwisseling van ervaringen en ik geloof ook erg in het continue leren. Binnen de palliatieve zorg is deskundigheidsbevordering een belangrijk thema voor mij. Als ambassadeur probeer ik palliatieve zorg op de onderwijsagenda te krijgen, in zowel onderwijs als praktijk.’

   

  Contact: 06 - 22 34 18 45
Propallia (Leids Universitair Medisch Centrum)
 • Marcella Tam, Onderwijsknooppunt Propallia

  ‘Palliatieve zorg raakt voor mij de essentie van het leven: zo lang mogelijk kwaliteit van leven hebben waarbij je als persoon zelf bepaalt wat kwaliteit voor jou betekent. Het betekent ook zo waardig en liefdevol mogelijk kunnen sterven.’

  ‘Als consortiumsecretaris van Propallia heb ik de afgelopen jaren veel te maken gehad met onderwijsinstellingen in onze regio. We zijn al snel bij elkaar gekomen om op het gebied van palliatieve zorg met elkaar te leren en kennis uit te wisselen. Het Onderwijsknooppunt sluit daar naadloos op aan en is een mooie volgende stap. Daarom ben ik ambassadeur geworden.’

  Kijk voor informatie op de website van Consortium Propallia

  Contact:
Septet (UMC Utrecht)
 • Willemien Schep, Onderwijsknooppunt Septet

  ‘Ik ben netwerkcoördinator palliatieve zorg in Noordwest-Veluwe, onderdeel van het consortium Septet. Wij vinden de verbinding tussen onderwijs, praktijk en wetenschap belangrijk. De laatste levensfase kun je maar een keer doorstaan en het is belangrijk dat dit goed gaat. Voor studenten en zorgverleners is het belangrijk dat ze zich zeker en bekwaam voelen bij het geven van deze intensieve zorg.’

  ‘In onze regio delen we het ambassadeurschap voor het Onderwijsknooppunt palliatieve zorg met een groepje enthousiaste mensen uit verschillende sectoren. Het mbo-onderwijs wordt vertegenwoordigd door Walter Stekelenburg, het hbo bachelor-onderwijs door Alice Rolink en het verpleegkundig vervolgonderwijs door Marjolein van Meggelen en Jessica Jongejans.’

  Kijk voor informatie op de website van Consortium Septet

  Contact: 06 - 36 18 36 80
 • Marjolein van Meggelen, Onderwijsknooppunt Septet

  'Ik ben studieleider van de post-hbo palliatieve zorg aan Hogeschool Utrecht. Samen met Willemien ben ik ambassadeur voor het onderwijsknooppunt van Septet. Onze kracht is, denk ik, dat we een kerngroep hebben van mensen die met de voeten in de klei van het onderwijs in alle settingen staan. Samen signaleren we waar behoeftes liggen voor onze collega’s in het generalistisch onderwijs. Binnen het netwerk van Septet kunnen we deskundigen in onderwijs, wetenschap en patiëntenzorg met elkaar verbinden en zijn we in die zin een marktplaats waar gedeeld en gehaald kan worden. De samenwerking met het Expertisecentrum palliatieve zorg Utrecht is voor ons heel belangrijk.'

  Kijk voor informatie op de website van Consortium Septet

  Contact:
Zuidwest-Nederland (Erasmus MC)
 • Marieke Groot, Onderwijsknooppunt Zuidwest-Nederland

  ‘Palliatieve zorg loopt al vrijwel mijn gehele beroepsleven met me mee. Omdat het gaat over het meest wezenlijke in ons leven, blijf ik me daar graag voor inzetten. Verbeteringen in de praktijk zijn belangrijk, maar dat lukt niet zonder het onderwijs, waar onze nieuwe collega's worden opgeleid. Zonder goed onderwijs kunnen we maar kleine stappen zetten. Dat is mijn drive om het ambassadeurschap in ons consortium, samen met veel anderen, tot een succes te maken.’

  Kijk voor informatie op de website van Consortium Zuidwest-Nederland

  Contact: 06 - 46 57 04 87
Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 11 augustus 2021
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over onderwijs over palliatieve zorg? Een seintje krijgen als er nieuw onderwijsmateriaal beschikbaar komt? En weten waar je kennis kunt opdoen via scholingen, symposia of congressen? Meld je dan hier aan voor de onderwijs-nieuwsbrief.