Pijn
Thema

Pijn

Pijn is een veel voorkomend symptoom in de palliatieve zorg. Op deze pagina vind je informatie over de diagnostiek en behandeling van pijn in de palliatieve fase. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijnen ‘Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker’ en ‘Pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen’ uit december 2019.

Contactpersoon
Inge van Trigt IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 maart 2020

Richtlijnen Pijn

De richtlijnen pijn zijn te vinden op Pallialine waar ook alle andere richtlijnen palliatieve zorg te vinden zijn.

Samenvattingskaartje Pijn

De belangrijkste zaken uit de richtlijnen zijn te vinden in dit samenvattingskaartje. Het kaartje is te bestellen (per 5) in de webshop. Er is ook een digitale versie.

Patiënteninformatie over pijn

Het is van belang om patiënten en hun naasten voorlichting te geven over pijn en de behandeling ervan. Het is prettig als ze deze informatie kunnen nalezen. Zowel op kanker.nl als op ongeneeslijk.nl is uitgebreide informatie voor patiënten en naasten over pijn te vinden.

Pijnanamnese

De richtlijn adviseert om altijd een anamnese en een lichamelijk onderzoek te doen. De gestructureerde pijnanamnese van V&VN is een hulpmiddel bij moeilijkbehandelbare pijn. Het wordt gebruikt om de pijn in kaart te brengen.

Meetinstrumenten

De richtlijn adviseert de pijn regelmatig te meten met behulp van een Numeric Rating Scale. Om te screenen of een patiënt neurpatische pijn heeft, kun je gebruik maken van de DN4 of de PainDetect.

Om uit te vragen wat de invloed van pijn is op het dagelijks leven kun je gebruk maken van de Brief Pain Inventory of de McGill Pain Questionnaire.

Omrekentabel

Wanneer de keuze wordt gemaakt om over te gaan op een ander opiod, kan gebruik gemaakt worden van deze omrekentabel1:

Omrekentabel-(1).png

1Bij het overgaan van het ene opioïd naar het andere (opioïdrotatie) vanwege bijwerkingen wordt geadviseerd om 75% van de equianalgetische dosis te geven.
2 Deze dosering kan in de praktijk niet gegeven worden omdat de laagste dagdosering van het slow releasepreparaat 4 mg is en het middel 2x per dag moet worden gegeven.
3 Hogere doseringen dan 400 mg per 24 uur worden niet geadviseerd.
4 Hogere doseringen dan 140 μg per uur worden niet geadviseerd.

PalliArts

PalliArts is een app voor de mobiele telefoon of tablet. De samenvatting van de richtlijn en de omrekentabel opioïden en benzodiazepinen zijn ook in deze app te vinden, net als compatibiliteit van medicatie in een pomp. PalliArts is gratis te downloaden voor iOS en Android.

Beslisboom

Er wordt momenteel nog gewerkt aan een beslisboom rondom pijn, zodra deze gereed is zal de beslisboom hier te vinden zijn.

Contactpersoon
Inge van Trigt IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 maart 2020
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.