Effectieve communicatie
Thema

Effectieve communicatie

In de palliatieve fase voer je als zorgverlener regelmatig gesprekken over wat voor de patiënt belangrijk is in deze periode van zijn leven en welke keuzes en beslissingen daarbij horen. Om de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en de zorg- en behandelmogelijkheden te kunnen bespreken, is gelijkwaardige informatie-uitwisseling tussen de patiënt en de zorgverlener van belang. In het Kwaliteitskader wordt dit effectieve communicatie genoemd. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 3 juli 2024

 

Wat is effectieve communicatie?

Effectieve communicatie is een gestructureerd proces waarbij de patiënt en de zorgverlener informatie met elkaar uitwisselen. De communicatie gebeurt op basis van gelijkwaardigheid, met respect voor de afhankelijke positie van de patiënt.  

Empathisch vermogen is hierbij belangrijk. Net als het gebruik van specifieke communicatietechnieken: de manier van vragen stellen, actief en reflectief luisteren, omgaan met functionele en bewogen stiltes en het laten zien van verbale en non-verbale communicatie. 

Naar boven


Waarom is effectieve communicatie belangrijk?

Patiënten in de palliatieve fase en hun naasten staan voor uitdagingen, waaronder het nemen van belangrijke beslissingen. Zij hebben in deze fase van hun leven vaak behoefte aan emotionele steun. Als zorgverlener is het van belang om te achterhalen wat patiënten en hun naasten écht belangrijk vinden, zodat de zorg en ondersteuning daar zo goed mogelijk bij past. Luistervaardigheden, goede vragen stellen, op een juiste manier informatie kunnen geven en non –verbale communicatievaardigheden zijn hierbij onmisbaar.  

Trainingen gericht op communicatievaardigheden helpen de zorgverlener om een complex gesprek te voeren met de patiënt en naasten, met aandacht voor diens waarden, wensen en behoeften. 

Naar boven


Ga aan de slag met effectieve communicatie!

  • Gebruik de terugvraagmethode met de vraag: 'Ik wil weten of ik het goed heb uitgelegd. Wilt u me vertellen wat ik gezegd heb?' om na te gaan of de boodschap goed is overgekomen (bron: Pharos). 
  • Gebruik de praatkaarten over kanker van Pharos. Hierop staat eenvoudige uitleg voor patiënten met kanker. Er is ook een handleiding met tips voor betere communicatie met patiënten met kanker en het gebruik van de speciale praatkaarten daarbij. 
  • Gebruik bij patiënten met een migratieachtergrond en hun familie de film In gesprek over leven en dood van Pharos. Zij kunnen de film thuis bekijken, of eventueel samen met de zorgverlener. De thema’s die aan bod komen zijn: het slechtnieuwsgesprek, pijnbestrijding, fysieke achteruitgang, bezoek, het inschakelen van thuiszorg en het naderende einde. Na afloop van de film is er vaak veel te bespreken. De film is gemaakt in vier talen: Papiaments, Kantonees (met ondertitels in het Mandarijn), Turks en Marokkaans-Arabisch. Ook is er een bijsluiter bij de film beschikbaar die handvatten geeft voor gebruik van voorlichtingsfilms bij gesprekken over het levenseinde. 
  • Gebruik het voorlichtingsmateriaal Lessen uit gesprekken over leven en dood over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond.  
  • Vertel de patiënt en naasten dat er voor hen informatie te vinden is op Overpalliatievezorg
  • Bespreek je ervaringen met een collega en leer van elkaar. 


Naar boven
 

Meer weten over effectieve communicatie?


Naar boven
 

  • eQuiPe-studie: De eerste resultaten laten zijn dat de ervaren prognostische informatie varieert tussen mensen. Daarnaast geeft ongeveer een derde van patiënten met uitgezaaide kanker aan geen idee te hebben van hun prognose, terwijl een derde van hen aan geeft hier wel meer informatie over te willen ontvangen. Toch geeft ook ruim 10% van de patiënten met uitgezaaide kanker aan de prognose niet te willen weten.  
  • Effectieve communicatie tussen zorgverlener en patiënt en naasten (ZonMw, 2021). In gesprek met Agnes van der Heide en Marijke Kars over de kennissynthese. 
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 3 juli 2024
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.