Praktijkteam palliatieve zorg
Thema

Praktijkteam palliatieve zorg

Ervaar je knelpunten van de organisatie en/of financiering van palliatieve zorg?
Neem dan contact op met het praktijkteam.

Zorgprofessionals kunnen dit team benaderen op:
030 - 789 78 78
of per mail via meldpunt@juisteloket.nl

Contactpersoon Dianne Boxman PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 31 augustus 2021

Zorgverleners of zorgorganisaties kunnen bij het Praktijkteam palliatieve zorg aankloppen met vragen en/of knelpunten op het gebied van organisatie en financiering van palliatieve zorg.

Het Praktijkteam, dat in 2016 is opgericht, bestaat uit een vertegenwoordiging van zorgverleners in de palliatieve zorg, Netwerken Palliatieve Zorg, PZNL, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Door deze nauwe samenwerking kan het team knelpunten oppakken en aan constructieve oplossingen werken. Zo ondersteunt het Praktijkteam zorgverleners in de palliatieve zorg en draagt daarmee bij aan de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.

Elke twee maanden gaat het Praktijkteam op werkbezoek om ervaringen en knelpunten uit de praktijk op te halen. Interesse om in gesprek te gaan met het Praktijkteam op uw locatie of online, neem dan contact met het Praktijkteam op.

 

Uitkomsten Praktijkteam

Casuïstiek die in het Praktijkteam wordt besproken staat meestal niet op zich. Oplossingen zijn vaak ook voor andere zorgprofessionals en betrokkenen in de palliatieve zorg relevant, vandaar dat het Praktijkteam hier een aantal voorbeelden deelt.

Voorbeelden van ervaren knelpunten, tips en lopende zaken

Regelmatig worden bij het Praktijkteam problemen gemeld rond het bestellen van één of enkele losse zorgmaterialen, zoals één maaghevel voor een patiënt met een dreigende ileus die thuis verblijft. Apotheken kunnen deze materialen vaak alleen in grote getalen bestellen tegen hoge kosten, houden daarom geen voorraden aan en kunnen niet snel leveren. 

Oplossing:

Als een hulpmiddel niet via een apotheek te verkrijgen is, benader dan een medisch speciaalzaak. Zij hebben landelijke dekking, werken grootschalig en kunnen indien nodig ook met spoed thuis afleveren.

Gaat het om hulpmiddelen die via het basispakket worden vergoed dan heeft de zorgverzekeraar de verantwoordelijkheid om medische hulpmiddelen in te kopen en moet deze verwijzen naar partijen die kunnen leveren. Zie ook tip stappenplan bestellen hulpmiddelen palliatieve zorg.

Hieronder tips voor de meest handige route voor het bestellen van hulpmiddelen. Mocht deze route niet werken, schakel dan het Praktijkteam palliatieve zorg in via 030 - 789 78 78 of meldpunt@juisteloket.nl.

 1. Kijk bij welke zorgverzekeraar de patiënt is verzekerd. 
 2. Check in de zorgzoeker met welke hulpmiddelenleverancier(s) de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten.
 3. Bel deze leverancier(s).
 4. Lukt het niet om op deze manier te bestellen? Neem dan contact op met de afdeling zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. Zie het overzicht voor de contactgegevens.

Deze stappen, de zorgzoeker en de contactgegevens van de afdeling zorgbemiddeling per zorgverzekeraar staan uitgewerkt in bijgaand overzicht.

Kom je er niet uit met de zorgverzekeraar schakel dan het Praktijkteam palliatieve zorg in via 030 - 789 78 78 of via meldpunt@juisteloket.nl.

Bij het Praktijkteam komen regelmatig vragen binnen over de palliatieve zorg. We verwijzen daarvoor naar de jaarlijks bijgewerkte Handreiking financiering palliatieve zorg.

Zorginstituut Nederland adviseert staatsecretaris over Nozinan

Het Zorginstituut heeft in een brief de staatsecretaris van VWS geadviseerd om levomepromazine (Nozinan®) op te nemen op bijlage 1B en bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering op voorwaarde dat het middel wordt ingezet voor palliatieve sedatie of misselijkheid en braken in de palliatieve fase conform de geldende richtlijnen van de beroepsgroepen.

Bij palliatieve sedatie wordt levomepromazine (Nozinan®) off-label, conform de richtlijn, ingezet wanneer midazolam onvoldoende werkt. Als levomepromazine (Nozinan®) wordt ingezet in de thuissituatie wordt dit niet vergoed en krijgen nabestaanden de rekening. Bij het Praktijkteam palliatieve zorg van VWS komen geregeld signalen binnen van huisartsen, apothekers en nabestaanden die aangeven dat dit pijnlijke situaties oplevert in een periode die niet over geld zou moeten gaan. Op social media gaat de vergoedingsdiscussie ook regelmatig rond. Het Praktijkteam heeft daarom samen met het Zorginstituut (ZIN), de betreffende beroepsgroepen en de fabrikant gekeken of levomepromazine (Nozinan®) kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een extramuraal geneesmiddel wordt alleen vergoed als het in het GVS is opgenomen. Het Zorginstituut concludeert dat het geneesmiddel niet onderling vervangbaar is met andere geneesmiddelen in het GVS en adviseert daarom opname in het GVS op bijlage 1B, met aanvullende vergoedingsvoorwaarden op bijlage 2. Zie hier de brief.

Wanneer de Staatssecretaris akkoord gaat met het advies van het Zorginstituut, dan zou  levomepromazine (Nozinan®) in het vierde kwartaal van 2021 opgenomen kunnen worden.

 

Werkwijze Praktijkteam

Een korte film geeft inzicht in de werkwijze van het Praktijkteam palliatieve zorg. Hierin wordt aan de hand van een casus duidelijk welke stappen het team van melding tot oplossing doorloopt: 

Praktijkteam palliatieve zorg

 

Samenstelling Praktijkteam 

Het Praktijkteam is een team van experts. Deze experts werken als zorgverlener in de palliatieve zorg, bij Netwerken Palliatieve Zorg, bij PZNL, ZN of bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Op dit moment zijn de teamleden:

 • Ronald van Nordennen, Specialist ouderengeneeskunde bij Stichting Groenhuysen, palliatief consulent, SCEN-arts
 • Huub Schreuder, Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord en specialistisch verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg
 • Annemieke Horikx, drs at Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, (KNMP)
 • Paul Lebbink, apotheker bij Transvaal Apotheek
 • Danielle van Hemert, Beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Dianne Boxman, Verpleegkundig adviseur bij Palliatieve Zorg bij Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)
 • Chantal Pereira, Senior adviseur bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • Anne-Wietske Enequist, Senior beleidsmedewerker bij Ministerie van VWS
 • Minette Kits Nieuwenkamp, Beleidsmedewerker Palliatieve Zorg en Geestelijke Verzorging bij Ministerie van VWS
 • José Puiman, Teamcoördinator Palliatieve Zorg en Geestelijke Verzorging bij Ministerie van VWS
 • Lisa van der Voort, Beleidsmedewerker curatieve zorg bij Ministerie van VWS 

Meer info

Bij vragen over deze pagina of over het Praktijkteam: neem contact op via het contactformulier op deze pagina. 

Contactpersoon Dianne Boxman PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 31 augustus 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.