Opleidingen

Overzicht van opleidingen, bijscholingen, trainingen en workshops  over palliatieve zorg. Je vindt er naast de beschikbaarheid van klassikale (fysieke) opleidingen en e-learnings (online trainingen) ook combinaties van die beide vormen aan (zogenaamde b-learnings).

Voor iedereen die in de praktijk met palliatieve zorg te maken heeft, zijn in het overzicht passende opleidingen te vinden. Er zijn opleidingen voor alle beroepsgroepen, met een diversiteit aan niveaus.

Dit opleidingsoverzicht is tot stand gekomen door bereidheid van aanbieders om hun opleidingen op deze site te delen.

Wil je ook een opleiding delen op deze pagina? Neem dan contact met ons op. 

Filteren
Thema's
Zorgverleners
Opleidingsniveau
Type
Ziekte en symptomen
CanMEDS
EPA's
COVID-19 en palliatieve zorg - serie korte basisscholingen
Opleiding
De basisscholing COVID-19 en palliatieve zorg is een serie van zeven korte scholingen. Ze behandelt uiteenlopende onderwerpen die van belang zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg -basisscholing 7 Naasten
Opleiding
De basisscholing 7 Naasten maakt onderdeel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg -basisscholing 6 Delier
Opleiding
De basisscholing 6 Delier maakt onderdeel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg -basisscholing 5 Palliatieve sedatie
Opleiding
De basisscholing 5 Palliatieve sedatie maakt onderdeel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg -basisscholing 1 Dyspoe en hoesten
Opleiding
De basisscholing 1 Dyspnoe en hoesten maakt onderdeel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg -basisscholing 2 Angst
Opleiding
De basisscholing 2 Angst maakt onderdeel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg -basisscholing 3 Misselijkheid en braken
Opleiding
De basisscholing 3 Misselijkheid en braken maakt onderdeel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg -basisscholing 4 Markeren en stervensfase
Opleiding
De basisscholing 4 Markeren en stervensfase maakt onderdeel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
E-learning basis palliatieve zorg (begingoedzorggoed.nl)
Opleiding
De e-learning wil het generalistische niveau bij zorgverleners op het gebied van palliatieve zorg verhogen. Het bestaat een samenhangende serie van acht e-learning modules: Introductie Palliatieve zorg; Communicatie; Gezamenlijke besluitvorming; Slecht nieuws gesprek; Complexe omstandigheden; Zorg rondom het levenseinde; Verlies, verdriet en rouw; Krassen op de ziel.
Leerwerkplek Zingeving in de palliatieve zorg
Opleiding
Leren praten over zingeving met patiënten in de palliatieve fase en hun naasten is het doel van de leerwerkplek "Als niet alles is wat het lijkt." Ondanks dat we de leerwerkplek nog optimaliseren brengen we de eerdere versie nu wel beschikbaar omdat diverse bijeenkomsten over zingeving door het beleid m.b.t. Coronavirus komen te vervallen.
Palliatieve zorg en euthanasie
Opleiding
Zuster 055 biedt diverse geaccrediteerde bijscholingen. Onder andere palliatieve zorg en euthanasie, Rouw en rouwreacties, Levenseindegesprekken en De laatste zorg na overlijden.
Post-bachelor palliatieve zorg
Opleiding
Multicomplexiteit binnen de fysieke, psychische, sociale en existentiële dimensie vraagt om betrokken verpleegkundigen die proactieve zorg kunnen geven. De eenjarige post-bachelor opleiding palliatieve zorg geeft je verdieping in je vak zodat je voortrekker kunt zijn en handvatten om je dagelijkse werkzaamheden nog beter te kunnen uitvoeren.
Interculturele palliatieve zorg
Opleiding
Deze scholing geeft informatie over tal van aspecten die belangrijk zijn bij het verlenen van zorg aan cliënten met een andere culturele achtergrond. Denk hierbij aan de rol van de familie, de bespreekbaarheid van ziekte en sterven of de omgang met thema’s als pijnbestrijding en euthanasie.
Workshop CONTACT
Opleiding
‘Hoe maak ik als zorgprofessional en als mens contact met de patiënt/cliënt rondom het sterven'? Het begeleiden van een patiënt/cliënt op weg naar de dood vraagt van de zorgprofessional een attitude gericht op de mens achter de patiënt/cliënt. Bij deze begeleiding komen vaak ethische en morele vragen aan de orde, die ten grondslag liggen aan moeilijke beslissingen.
Consulentenscholing Palliatieve zorg Training consultatievaardigheden
Opleiding
IKNL, lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), organiseert vier landelijke trainingen consultatievaardigheden. Tijdens deze trainingen leert de consulent het krachtenveld herkennen, waarin consultvrager, patiënt en naasten zich in de strijd tegen de ziekte bevinden. Met behulp van het explorerend gesprek leert de consulent de consultvraag te exploreren en een passend advies te formuleren.
Nascholing Organisatie rond palliatieve zorg
Opleiding
Palliatieve zorg kent vele dimensies; somatische, psychologische, sociale en existentiële/spirituele. Als huisarts willen we symptomen behandelen, lijden verminderen en kwaliteit van leven vergroten. Hoe kunnen we dit bereiken binnen beperkte tijd en omstandigheden? Hoe besluiten we adequaat rond wel of niet behandelen? Wat is het belang van een proactief zorgplan? Welke plaats heeft hoop en zingeving en welke modellen zijn hierbij behulpzaam? En hoe organiseren we dit alles in de dagelijkse praktijk?
Nascholing Begeleiding bij rouw
Opleiding
Patiënten die rouwen; je hebt er – vaak zonder het te weten – misschien wel dagelijks mee te maken. Een rouwproces is namelijk vaak een onzichtbaar en ondoorgrondelijk proces dat vele jaren in beslag neemt. Om de signalen van somatisch klachten in het rouwproces te herkennen, het verloop van een rouwproces, de signalen van gecompliceerde rouw en voor extra hulp moet inschakelen, is deze nascholing ontwikkeld.
Verpleegkundige in de palliatieve zorg
Opleiding
Tijdens deze opleiding ontwikkel je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg. Zo leer je bijvoorbeeld over de specifieke (zorg) aspecten van de palliatieve fase en de stervensfase, vanuit een breed perspectief kijken naar de palliatieve zorg met de focus op de individuele patiënt en zijn of haar specifieke problemen tijdens deze fase. En je krijgt inzicht over de invloed van cultuur, religie, spiritualiteit en maatschappelijke normen en waarden.
Proactieve Palliatieve Zorg
Opleiding
Proactieve Palliatieve Zorg voorziet in hulpmiddelen en een training voor huisartsen, zodat zij beter zijn toegerust op het identificeren van patiënten die baat hebben bij palliatieve zorg. Aanbod komen het aangaan van het gesprek met de patiënt en diens naasten over de toekomst en het opstellen van een multidimensioneel, proactief zorgplan.
E-Learning Omgaan met psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten
Opleiding
Voor alle verpleegkundigen betrokken bij de zorg voor mensen met kanker is er een gratis online e-learning over het omgaan met de psychosociale gevolgen van problemen met eten bij mensen met kanker en hun naasten.
Advance Care Planning - Optimaal ondersteunen in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Opleiding
Advance Care Planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is niet vanzelfsprekend, mede door de vaak moeilijke communicatie met cliënten, de huiver van professionals om over een naderende dood te spreken en het relatief grote aantal mensen dat betrokken is in de zorg. De training Advance Care Planning gaat in op het gesprek met cliënten met een verstandelijke beperking, hun naasten en andere zorgverleners.
E-learning programma Kinderpalliatieve Zorg
Opleiding
Voor vrijwilligers, mantelzorgers of zorgverleners betrokken bij de zorg voor een ernstig ziek kind. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft in samenwerking met het Internationale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg (ICPCN) een e-learning programma ontwikkeld om basiskennis over palliatieve zorg voor kinderen, eigen te maken.
E-learning Interculturele palliatieve zorg
Opleiding
Een e-learning over communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie, de etnische en culturele verschillen in symptoombestrijding, rituelen rond het sterven in verschillende religies en praktische aspecten rond het overlijden van migranten.
Training Zorgen voor een naaste in de laatste levensfase
Opleiding
Gemiddeld verlenen mantelzorgers in de fase van een naderend levenseinde 25 uur per week aan mantelzorg naast hun overige verplichtingen. Het zorgen in deze laatste fase is vaak zwaar, maar biedt ook veel dierbare, bijzondere momenten. Om hier ruimte aan te kunnen geven, is goede ondersteuning van mantelzorgers essentieel.
Cursus Organisatie rond palliatieve zorg
Opleiding
Deze opleiding wordt aangeboden door LHV academie. Als huisarts willen we symptomen behandelen, lijden verminderen en kwaliteit van leven vergroten. Hoe is dit te bereiken binnen beperkte tijd en omstandigheden? Daarnaast is er aandacht voor wel of niet behandelen, belang van een proactief zorgplan, hoop en zingeving met behulpzame modellen.
Pasemeco toolbox onderwijsmaterialen basiscurricula geneeskundeopleiding
Opleiding
Pasemeco: een ZonMw project gericht op integratie van palliatieve zorg in de medische bachelor en masteropleidingen in Nederland. De Toolbox is ontwikkeld om docenten en curriculumontwikkelaars te ondersteunen bij deze integratie.
Training Vakinhoudelijk Leiderschap voor Aandachtsvelders palliatieve zorg VZ Elann
Opleiding
Elann biedt diverse trainingen waaronder Training Vakinhoudelijk leiderschap voor Aandachtsvelders palliatieve zorg VZ
Incompany training Zorgpad Stervensfase
Opleiding
IKNL biedt verschillende mogelijkheden om met het Zorgpad Stervensfase aan de slag te gaan, incompany of zelf de training geven met het aangereikte materiaal.
Incompany training Besluitvorming in de palliatieve fase
Opleiding
Binnen de eigen organisatie de besluitvorming in het mdo vormgeven? Dat is mogelijk door op je eigen locatie het hele behandelteam te trainen.
B-Learning pakket palliatieve zorg
Opleiding
Dit blended-learning-pakket (b-learning) bestaat uit acht modulen: Introductie palliatieve zorg; Effectieve communicatie; Gezamenlijke besluitvorming; Slechtnieuwsgesprek; Complexe omstandigheden; Zorg rondom het einde van het leven; Verlies,verdriet en rouw; Evenwichtige zorgverlener. De modulen zijn uitgewerkt in een workshop met een PowerPointpresentatie bedoeld voor trainers om generalisten, artsen en verpleegkundigen die werken met palliatieve patiënten verdieping te geven.
Training Vakinhoudelijk Leiderschap voor Aandachtsvelders palliatieve zorg VPK Elann
Opleiding
Vakinhoudelijk Leiderschap voor Aandachtsvelders palliatieve zorg VPK Elann
Basisscholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Elann
Opleiding
Elann biedt basistraining palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen aan.
Leergang Palliatieve Zorg Saxion
Opleiding
De leergang bestaat uit vijf modules: Evidence Based Practice in de dagelijkse beroepspraktijk; Palliatieve zorg; begripsbepaling, advance care planning, markering en gezamenlijke besluitvorming; Organisatie en innoveren; Gedrag en communicatie; Professionalisering van de verpleegkundige in de palliatieve zorg.
Scholing Levenseindegesprekken
Opleiding
Van verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals wordt verwacht dat zij in gesprek gaan met ongeneeslijk zieken over het levenseinde. Maar hoe doe je dat? Wanneer begin je ermee en waarover praat je precies? Over die vragen gaat de scholing 'Levenseindegesprekken'.
E-learning Inleiding in de palliatieve zorg (Scholing Dichtbij niveau 3-5)
Opleiding
Scholing Dichtbij biedt diverse e-learningsmodules en scholingen aan waaronder de e-learning Inleiding in de palliatieve zorg.
Basiscursus Palliatieve zorg ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen niveau 4
Opleiding
ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen biedt de Basiscursus Palliatieve zorg voor verpleegkundigen aan.
Basiscursus Palliatieve zorg ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen niveau 3
Opleiding
ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen biedt een basiscursus palliatieve zorg (incompany en binnen de onderwijsinstelling) aan voor verzorgenden.
Blended learning palliatieve zorg voor en door zorgprofessionals
Opleiding
FiniVita heeft een divers aanbod aan trainingen zowel incompany als blended als e-learning palliatieve zorg.
Basistraining palliatieve zorg Graafschap college niveau 3-4
Opleiding
Graafschap College biedt een basistraining palliatieve zorg voor verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4. Het is een blended-learningprogramma waarbij gebruik wordt gemaakt van een bijbehorende e-learning die ook als losse modules is te volgen.
E-Xpert VVT: palliatieve zorg
Opleiding
Het Expert College biedt een 4 uur durende e-learning waarin de volgende thema's worden behandeld: Algemene principes van palliatieve zorg; Behandeling; Palliatieve sedatie en euthanasie; Symptomen tijdens palliatie en symptomen stervensfase.
Basistraining palliatieve zorg voor verzorgenden Elann
Opleiding
Elann biedt basistraining palliatieve zorg voor verzorgenden aan.
Basisscholing palliatieve zorg Educatie Zorgsector LUMC niveau 4-6
Opleiding
Educatie Zorgsector LUMC biedt een basisscholing palliatieve zorg aan voor niveau 4 en 6. Hierbij komen de volgende thema's aan de orde: wat is palliatieve zorg, organisatie en continuïteit van palliatieve zorg, symptoommanagement, existentiële zorg, stervensfase.
Basisscholing palliatieve zorg Educatie Zorgsector LUMC niveau 3
Opleiding
Educatie Zorgsector LUMC biedt een basisscholing palliatieve zorg aan voor verzorgenden. Thema's die aan de orde komen zijn: basis palliatieve zorg, signaleren van symptomen, dementie, zorg voor de zorgenden, vocht en voeding, palliatieve sedatie.
Incompany training basisscholing palliatieve zorg Dandelion Training
Opleiding
Dandelion Training biedt een incompany training basisscholing palliatieve zorg aan. De thema's die aan de orde komen zijn: Wat is palliatieve zorg; Organisatie en continuïteit van palliatieve zorg; Symptoommanagement; Psychische en sociale aspecten van palliatieve zorg; Stervensfase; Zorg voor de zorgenden; Evaluatie.
E-cursus palliatieve zorg Noordhoff Health
Opleiding
Noordhoff Health biedt diverse modules voor divers doelgroepen en settingen over basiskennis en symptomen.
Basisscholing palliatieve zorg Zuyd hogeschool niveau 4-5
Opleiding
Zuyd hogeschool biedt een basisscholing palliatieve zorg aan die ook incompany gegeven kan worden. Thema's die aan de orde komen zijn: Inleiding op palliatieve zorg; Symptomen, symptoommanagement, symptoombestrijding; Psychosociale zorg in de palliatieve fase; Zorg voor levensvragen; Interdisciplinaire samenwerking.
Basisscholing palliatieve zorg Zuyd hogeschool niveau 2-3
Opleiding
Zuyd hogeschool biedt een basisscholing palliatieve zorg aan die ook incompany gegeven kan worden. Thema's die aan de orde komen zijn: Inleiding op palliatieve zorg; Symptomen, symptoommanagement, symptoombestrijding; Psychosociale zorg in de palliatieve fase; Zorg voor levensvragen; Interdisciplinaire samenwerking.
Basisscholing palliatieve zorg VGZ Amarant Academie niveau 2-3
Opleiding
Amarant Academie biedt de basisscholing palliatieve zorg aan voor begeleiders en verzorgenden werkzaam in de verstandelijk gehandicaptenzorg. De thema's die aan bod komen zijn: Inleiding palliatieve zorg, verbinding in de palliatieve zorg, symptomen in de palliatieve fase, zorg rond het levenseinde.
Train-de-trainer Signalering in de palliatieve fase
Opleiding
Wilt u binnen uw organisatie de methode ‘Signalering in de palliatieve fase’ invoeren, dan is het mogelijk om op uw eigen locatie, regionaal of landelijk deel te nemen aan de door IKNL verzorgde train-de-trainer.
Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.