Scholingen

Scholingen

Catalogus | Compleet overzicht van scholingen over palliatieve zorg

Op zoek naar een bij- en nascholing of opleiding over palliatieve zorg? In deze scholingscatalogus vind je een uitgebreid overzicht. Met behulp van de filters zoek je gemakkelijk op bijvoorbeeld niveau of functie. Zoek je liever op regio, klik dan hier.

Alle in dit overzicht opgenomen scholingen zijn beoordeeld en geschikt bevonden door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021
Filteren
Accreditatie
Beoogd doel
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Functie
Kosten
Provincie
Startdatum
Soort zorg
Type scholing
COVID-19 en palliatieve zorg - Delier (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Delier' maakt deel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg - Palliatieve sedatie (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Palliatieve sedatie' maakt deel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
Kinderpalliatieve zorg (e-learning)
Opleiding
E-learning voor vrijwilligers, mantelzorgers of zorgverleners betrokken bij de zorg voor een ernstig ziek kind met basiskennis over palliatieve zorg voor kinderen.
Maatschappelijk werk in de palliatieve zorg
Opleiding
Scholing over psychosociale hulpverlening in de palliatieve zorg.
Samen beslissen (e-learning modules)
Opleiding
Drie nieuw ontwikkelde e-learning modules ter bevordering van Samen Beslissen over de behandeling van ongeneeslijke kanker. De modules zijn te combineren met fysieke training, maar kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden. 
Communicatie over levenseindebeslissingen met oudere migranten (incompany training)
Opleiding
Training om beter voorbereid een gesprek te voeren over levenseindebeslissingen met oudere migranten en hun familie.
Interculturele palliatieve zorg: In gesprek over leven en dood (themabijeenkomst)
Opleiding
De laatste levensfase zorgt in migrantengezinnen voor dilemma’s die deels voortkomen uit botsende waarden en normen. Deelnemers krijgen tijdens deze bijeenkomst achtergrondinformatie, maar gaan ook zelf aan de slag met cultuursensitief communiceren over leven en dood en denken na over eigen waarden en normen.
Signalering in de palliatieve fase (train-de-trainer)
Opleiding
Herkenning van de vaak meerdere zorgproblemen van (snel)wisselende aard van patiënten in de palliatieve fase is belangrijk. De train-de-trainer 'Signalering in de palliatieve fase' stelt de deelnemer in staat de methode binnen de eigen organisatie in te voeren en anderen de methodiek te leren.
9 IJzersterke communicatievaardigheden in palliatieve zorg
Opleiding
E-learning over gesprekstechnieken en communicatie in de palliatieve fase.
Advance care planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (workshop)
Opleiding
Workshop waarin deelnemers leren spreken met cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten over het naderende levenseinde, wensen, doelen, voorkeuren en de beslissingen die genomen moeten worden.
COVID-19 en palliatieve zorg - Angst (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Angst' maakt deel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
Effectieve communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden over palliatieve zorg (incompany training)
Opleiding
Training waarin deelnemers leren hun communicatie aan te sluiten bij laaggeletterden.
Goed Begrepen (e-learning)
Opleiding
E-learning waarin deelnemers leren hun communicatie aan te passen aan de patiënt.
CONTACT (workshop)
Opleiding
Incompany workshop waarin de gelijknamige documentaire over de interactie tussen een arts en een patiënt in de laatste levensfase centraal staat. Na het bekijken van CONTACT reflecteren de deelnemers en zoeken persoonlijk antwoord op enkele vragen.
COVID-19 en palliatieve zorg - Naasten (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Naasten' maakt deel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.