Patiënteninformatie
Thema

Patiënteninformatie

Voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten is informatie over de zorg die ze kunnen krijgen en de keuzes die ze hebben en soms moeten maken, van essentieel belang. Want hoe meer ze weten, des te beter kunnen ze deze fase inrichten op een manier die aansluit bij hun waarden, wensen en behoeften. Met kennis kunnen ze de juiste overwegingen maken en zijn ze een volwaardig gesprekspartner voor hun zorgverleners. De website overpalliatievezorg.nl, net als Palliaweb een website van PZNL, is die bron van betrouwbare en begrijpelijke informatie.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 18 april 2023

De website Overpalliatievezorg

Overpalliatievezorg presenteert informatie op een overzichtelijke en toegankelijke (B1-taalgebruik) manier voor iedereen die meer wil weten over de palliatieve fase. De website ondersteunt patiënten, naasten en hun behandelend zorgverleners bij vragen over zorg die in deze fase gegeven kan worden en biedt informatie over de laatste levensfase. Naast informatie over klachten is er onder meer informatie over zorg en hulp, vergoeding en keuzes te vinden. 

Om deze site zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de waarden, wensen en behoeften van patiënten en naasten, heeft PZNL in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland een onderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was te achterhalen aan welke informatie  over palliatieve zorg patiënten en naasten precies behoefte hebben en op welke manier  ze deze gepresenteerd  willen  krijgen. Patiëntenparticipatie is belangrijk bij het ontwikkelen van alles wat op patiënten gericht is, zo ook deze website. De resultaten van dit onderzoek kun je lezen in het rapport Patiënteninformatie over palliatieve zorg. Bij de inhoud van de website zijn, naast (medisch) deskundigen, patiënten en naasten betrokken. De teksten zijn gebaseerd op het kwaliteitskader palliatieve zorg, de richtlijnen palliatieve zorg, wetenschappelijke artikelen en kennis van zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen. De informatie (en de presentatie ervan) wordt zoveel mogelijk aangepast op de wensen van de bezoekers.

Bezoekers van de website kunnen een vraag stellen aan de redactie van PZNL. Bij het beantwoorden van de vragen zullen waar nodig experts worden betrokken.

E-book: Hoe moet palliatieve zorg in Nederland geregeld zijn?

Om patiënten en naasten te informeren wat goede palliatieve zorg inhoudt, bracht Patiëntenfederatie Nederland in de zomer van 2019 een patiëntenversie van het Kwaliteitskader uit in de vorm van een e-book.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 18 april 2023
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.