Consultatie
Thema

Consultatie

Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die gevallen kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio. Een consulent – een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige - adviseert de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt een bruikbare ruggensteun voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) problematiek wordt geconfronteerd. 

De telefonische consultatie wordt landelijk dekkend 24/7 aangeboden door meer dan 300 consulenten uit meer dan 30 consultatieteams. Er is nu één landelijk telefoonnummer (088-6051444) dat via de postcode van de consultvrager uitkomt bij een consultatieteam.

Contactpersoon Hetty Kazimier Fibula
Laatst geactualiseerd: 16 juni 2021

Landelijk nummer bestaande consultatiedienst palliatieve zorg

 

Lees ook de FAQ Landelijk telefoonnummer Consultatiedienst Palliatieve Zorg

Alle consultatieteams zijn tijdens kantooruren bereikbaar. Voor vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kun je deze nummers ook in de avond, ’s nachts en in het weekend bellen. 

Drenthe 
Palliatief Consultatieteam Drenthe
(PCT Drenthe) 
(088) 123 24 40 

Fryslân
Palliatief Consultatieteam Fryslân (PCTF)
(088) 123 24 45  

Groningen
Provinciaal Palliatief Team Groningen (PPTG)
(088) 123 24 55

Limburg
Regionaal Consultatieteam Palliatieve Zorg Midden- & Zuid-Limburg
(0900) 725 54 86 (€ 0,03/min.) 

Transmuraal palliatief team Noord-Limburg
06 15 41 42 37

Transmuraal Palliatief Adviesteam Westelijk Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg

088 4598008 (08.00-23.00 u ma-vrij) & (08.00-18.00 u zat/zon)
Voor de overige uren s.v.p. bellen met tel: 0900 7255486   

Noord-Brabant
Team symptoombestrijding en palliatieve zorg St. Annaziekenhuis Geldrop
040 - 2864040   

Team Palliatieve geneeskunde Elkerliek Ziekenhuis Helmond
(0492) 59 55 55   

Palliatief advies team Máxima Medisch Centrum Veldhoven/Eindhoven
(040) 888 93 26

Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg Catharina Ziekenhuis Eindhoven
040 – 2399111

Regionaal Adviesteam Palliatieve zorg Peelland (RAPP) 
0492-595555 (receptie Elkerliek ziekenhuis, vragen naar RAPP)     

Transmuraal Palliatief Advies Team regio Oss-Uden-Veghel
(0413) 40 22 29   

Transmuraal Palliatief Advies Team  regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard
06 23 48 53 68   

Transmuraal Palliatief Advies Team regio Stadsgewest Breda
(076) 595 30 10   

Palliatief team Tilburg e.o.
(0900) 297 16 16 (€ 0,03/min.)

Noord-Holland en Flevoland
Consultatieteam palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland
(0900) 202 17 45 (€ 0,03/min.)

Regionaal palliatie team Gooi en Vechtstreek (ma t/m vrij 8.30- 17.00)
(035) 760 5070
consultpalliatieteam@genvstreek.nl 

Gelderland
Consultatieteam Palliatieve zorg Oost-Veluwe & Zutphen
(0900) 445 56 60 (€ 0,03/min.) 

Consultatieteam Palliatieve zorg Twente & Oost-Achterhoek
(0900) 445 57 70 (€ 0,03/min.) 

Transmuraal Consultatieteam Palliatieve zorg West Achterhoek
(0314) 35 78 84   

Consultatieteam Palliatieve zorg Vallei & Veluwe
(0900) 040 03 04 (€ 0,03/min.) 

Consultatieteam Palliatieve zorg regio Arnhem
(0900) 040 03 04 (€ 0,03/min.) 

Consultatieteam Palliatieve zorg Nijmegen
(0900) 040 03 04 

Overijssel
Consultatieteam Palliatieve zorg IJssel-Vecht/Noordoost Overijssel
Zwolle e.o.: (038) 424 23 00  
Hardenberg e.o.: (0523) 27 60 27   

Salland  
(0900) 445 56 60 (€ 0,03/min.) 

Consultatieteam Palliatieve zorg Twente & Oost-Achterhoek
(0900) 445 57 70 (€ 0,03/min.) 

Utrecht en Rivierenland
Palliatieteam Midden Nederland (PTMN) 
(088) 755 55 55   

Zuid-Holland
Helpdesk palliatieve zorg Haaglanden DWO
(088) 123 24 50   

Consult Team Hollands Midden 
(088) 123 24 51  

Zuidelijk Zuid-Holland en Zeeland
Consultatieteam palliatieve zorg: Rotterdam en omstreken
06 51 09 50 70   

MBT Calando
(0187) 60 91 47 

Consultatieteam palliatieve zorg Nieuwe Waterweg Noord
06 20 13 79 59   

Regionaal palliatief team Waardenland (Dordrecht, Gorinchem)
(0183) 64 41 87   

Consultatieteam Roosendaal, Bergen op Zoom, Tholen
06 43 23 71 50 

Consultatieteam palliatieve zorg Zeeland
(0118) 78 25 60

 

Consultatie kinderpalliatieve zorg

Voor vragen op het gebied van kinderpalliatieve zorg kun je terecht bij consultatie via het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.  

Doel consultatie palliatieve zorg 

De consultatie helpt de zorgverlener die met soms complexe problematiek wordt geconfronteerd met advies en morele support. Het doel van consultatie palliatieve zorg is door kennisvermeerdering en bekrachtiging van de zorgverlener zo goed mogelijke zorg voor patiënt en naasten te bieden. 

Meedenken en adviseren 

Consultatie over palliatieve zorg houdt in dat een consulent met de zorgverlener meedenkt en deze waar nodig adviseert. De consulent neemt de zorg voor de patiënt niet over. Daar blijft de zorgverlener verantwoordelijk voor. De consultatie is kosteloos. 

Consultatie palliatieve zorg is bedoeld voor huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.  

Je kunt vragen stellen over bijvoorbeeld: 

  • moeilijk behandelbare symptomen, zoals pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie 
  • beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie 
  • bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze 
  • problemen op existentieel of spiritueel gebied 
  • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart.  

Consulenten: artsen en verpleegkundigen  

De consulenten zijn artsen en verpleegkundigen. Door hun opleiding en praktijkervaring zijn zij gespecialiseerd in palliatieve zorg. Ze werken in het ziekenhuis, verpleeghuis, hospice of in de thuiszorg. Ze voldoen aan criteria met betrekking tot hun opleiding, ervaring, competenties en beschikbaarheid. Die criteria zijn opgesteld door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De consulenten worden ook ingezet voor deskundigheidsbevordering, advisering aan multidisciplinaire overleggen (MDO’s) in ziekenhuizen en Palliatieve Thuiszorggroepen (PaTz).  

Werkwijze 

De consulent neemt een vraag binnen 30 minuten in behandeling. Een verpleegkundig consulent en een arts-consulent stellen samen een advies op. De consulent belt de vraagsteller zo snel mogelijk terug. Het advies wordt per beveiligde e-mail binnen één werkdag bevestigd. De adviezen zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen. Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.  

Buiten kantooruren gaat het voornamelijk om vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten en komt de vraag direct binnen bij de arts-consulent. 

Meer informatie  

Jaarverslag Consultatie PZ 2020
Factsheet Consultatie PZ
Infographic Consultatie PZ

Contactpersoon Hetty Kazimier Fibula
Laatst geactualiseerd: 16 juni 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.