ALS en palliatieve zorg
Thema

ALS en palliatieve zorg

ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) is een progressief verlopende ziekte. De motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenstam en de hersenen sterven bij ALS langzaam af. Deze zenuwcellen sturen de spieren in het lichaam aan. Wanneer zij steeds minder signalen doorgeven aan de spieren, worden de spieren zwakker en vallen uiteindelijk uit.  

De eerste verschijnselen van ALS zijn vaak:  

  • Steeds minder kracht in de armen of benen  
  • Moeite met spreken  
  • Moeite met slikken  
  • Moeite met ademen  

Omdat de spieren minder signalen krijgen van de zenuwcellen beginnen ze te af te sterven (atrofiëren). Daardoor kan de patiënt steeds minder goed functioneren.  

In Nederland lijden ongeveer 1.500 mensen aan ALS. Ieder jaar sterven ongeveer 500 patiënten en komen er 500 nieuwe patiënten bij.

Voor vragen, neem contact op met:
Esther Kruitwagen- van Reenen
Laatst geactualiseerd: 28 januari 2022

De palliatieve fase bij ALS

ALS kan niet genezen worden en is dodelijk. Daarom krijgt een ALS-patiënt vanaf de diagnose palliatieve zorg. Na het ontstaan van de klachten leeft een ALS-patiënt gemiddeld nog drie jaar. Twintig procent van de patiënten leeft nog vijf jaar of langer. Vijf procent leeft zelfs nog twintig jaar na de eerste klachten. Jongere patiënten en patiënten met een spinaal debuut (spierzwakte in de armen of benen) van ALS leven langer. Oudere patiënten of patiënten met een bulbair debuut (spierzwakte in het mondkeelgebied) leven korter.  

Doel en invulling van palliatieve zorg   

Palliatieve zorg voor ALS-patiënten heeft als doel:   

  • maximale behandeling van symptomen door de revalidatiearts, huisarts, SOG-arts of neuroloog (doel: zo min mogelijk ongemak en pijn)
  • het zoveel mogelijk vertragen van het beloop
  • informeren over en het behoeden voor ongefundeerde schrikbeelden (zoals stikken)

Bij palliatieve zorg is het belangrijk dat er niet alleen aandacht is voor lichamelijke zorg. Zorg op sociaal gebied, psychische steun en begeleiding op het gebied van zingeving is net zo belangrijk. Over deze vier dimensies van palliatieve zorg lees je meer in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Een interdisciplinaire aanpak is de basis van dit kader.   

Mogelijke locaties voor palliatieve zorg

Patiënten met ALS kunnen op verschillende plaatsen palliatieve zorg ontvangen.   

Veel ALS-patiënten hebben de wens om tot hun overlijden thuis te blijven wonen. Het ALS-behandelteam en de huisarts zijn belangrijke professionals om deze palliatieve zorg te organiseren. De wijkverpleegkundige kan een indicatie stellen voor zorg en verpleging thuis.

De indicatie voor palliatief terminale thuiszorg wordt gegeven als er veel zorg nodig is. Deze indicatie wordt ook gesteld als wordt verwacht dat de patiënt nog ongeveer drie maanden zal leven. Soms zijn er problemen bij zorg in de laatste levensfase thuis. Dan kan de huisarts, revalidatiearts of het thuiszorgteam hulp vragen bij het palliatieteam in de regio.

Als de verzorging thuis niet (meer) mogelijk is, wordt de patiënt opgenomen in een verpleeghuis. Een patiënt in de terminale fase wordt opgenomen in een hospice. We spreken van terminale fase als de verwachting is dat de patiënt nog maximaal 3 maanden zal leven. 

De zorg voor een ALS-patiënt is intensief. Ook kan de zorgbehoefte snel veranderen. Een hospicevoorziening is daarom de beste plaats van zorg. Daar is 24-uur verpleegkundige zorg en medische begeleiding. Een high-care-hospice, een afdeling in het verpleeghuis of het ziekenhuis bieden deze zorg.   

Niet alle hospices nemen ALS-patiënten op. Dit verschilt per hospicevoorziening.   

Richtlijn ‘Zorg voor mensen met ALS’    

De Richtlijn Zorg voor mensen met ALS geeft aanbevelingen over de begeleiding van mensen met gevorderde ALS en hun naasten. Doel van de Richtlijn is om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Het geeft ondersteuning bij de belangrijkste problemen uit de dagelijkse praktijk. De Richtlijn gaat zoveel mogelijk uit van wetenschappelijk onderzoek en consensus.

De Richtlijn is te vinden op Pallialine. Hier zijn ook alle andere richtlijnen palliatieve zorg te vinden. De patiëntversie van de Richtlijn Zorg voor mensen met ALS is te lezen op Overpalliatievezorg. Voor het onderwijs is een casus beschikbaar over een ALS-patiënt. Deze casus gaat uit van de Richtlijn. 

Samenvattingskaart

De samenvattingskaart geeft inzicht in het begeleiden van mensen met ALS en de organisatie van zorg. Deze kaart gaat uit van de Richtlijn. In de app PalliArts is de samenvatting van de Richtlijn en de beslisboom te vinden. Deze app is gratis te downloaden voor Android en iOS.

Meer informatie

Meer informatie over ALS staat op de website van ALS-centrum Nederland. Hier vind je bijvoorbeeld informatie en cijfers over ALS.

Voor vragen, neem contact op met:
Esther Kruitwagen- van Reenen
Laatst geactualiseerd: 28 januari 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.