Zorg in de stervensfase
Thema

Zorg in de stervensfase

De stervensfase is de laatste fase van het ziekteproces bij een levensbedreigende ziekte. Bij zorg in de stervensfase wordt de zorg bedoeld vanaf het moment waarop het overlijden zich onafwendbaar aandient. Kijkend naar het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland dan betreft deze fase de maximaal zeven laatste dagen van het leven.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (ZS) PZNL
Laatst geactualiseerd: 30 oktober 2023

Anticiperen op de stervensfase

Om goede zorg in de stervensfase te kunnen bieden is het belangrijk dat eerder in het ziekteproces geanticipeerd is doormiddel van proactieve zorgplanning. Daarnaast is het aan te raden om deel te nemen aan multidisciplinaire besprekingen en/of consultatie van een interdisciplinair consultatieteam palliatieve zorg. Dit ondersteunt bij de voorbereiding op de stervensfase. In de eerste lijn is dit een PaTz-groep en/of extra/transmuraal consultatieteam palliatie zorg PZNL. In een instelling is dit het interdisciplinair overleg van de afdeling of een intra-/transmuraal consultatieteam palliatieve zorg.

Richtlijn Zorg in de Stervensfase

Voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassenen in de stervensfase is er de richtlijn Zorg in de Stervensfase. De richtlijn is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit deze aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is verder gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie voor richtlijnen.

Van de richtlijn is ook een samenvattingskaartje gemaakt. Het samenvattingskaartje bevat de belangrijkste punten uit de richtlijnen en is te downloaden en te bestellen in de IKNL-webshop.

Zorgpad Stervensfase

Om zorgverleners te ondersteunen bij het leveren van goede zorg in de stervensfase is er het Zorgpad Stervensfase. Het Zorgpad Stervensfase is een hulpmiddel dat helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase te optimaliseren. Het is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één. Op het moment dat het behandelteam verwacht dat de patiënt binnen enkele uren of dagen overlijdt, kan het zorgpad worden ingezet.

Informatie over patiënten en naasten

Als zorgverlener kun je patiënten en naasten wijzen op de folder ‘de Stervensfase‘ en informatie op de website voor patiënten en naasten Overpalliatievezorg

PalliArts

PalliArts is een app voor de mobiele telefoon of tablet. De samenvatting van de richtlijn en de beslisboom zijn ook in deze app te vinden. PalliArts is gratis te downloaden voor iOS en Android.

Meer informatie op Palliaweb

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (ZS) PZNL
Laatst geactualiseerd: 30 oktober 2023
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.