Persoonlijke balans
Thema

Persoonlijke balans

Persoonlijke balans werd bij de totstandkoming van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland als een belangrijk thema benoemd en is dan ook opgenomen in het domein Kernwaarden en principes. Naast ‘persoonlijke balans’ wordt er ook vaak gesproken over ‘evenwichtige zorgverlener’.
Om als zorgverlener of vrijwilliger goede zorg te kunnen blijven leveren, is bewustwording van de emotionele impact die het leveren van palliatieve zorg kan hebben erg belangrijk.  

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 7 oktober 2022

Hoe ga ik om met de emotionele impact op mezelf of op collega’s?

Door te reflecteren op eigen houding en handelen, en oog te hebben voor persoonlijke balans, kunnen zorgverleners zich bewust worden van de emotionele impact die het leveren van palliatieve zorg kan hebben. Draag daarin zorg voor jezelf en voor collega's.

Hieronder staan diverse hulpmiddelen, onderwijs en onderzoek die hierbij kunnen ondersteunen.

Hulpmiddelen voor zorgverleners en organisaties

Het is aan de zorgverlener zelf om in te schatten of het hulpmiddel passend is voor de situatie waarvoor hij/zij het wil gebruiken.

  • Buddysysteem: factsheet die de methode beschrijft waarin twee collega’s delen in de verantwoordelijkheid voor elkaars veiligheid en welzijn. Buddy's zijn verantwoordelijk in de zorg voor elkaar op twee hoofdgebieden: persoonlijke veiligheid en veerkracht. Deze factsheet helpt het buddysysteem te begrijpen en te gebruiken (bron: NIOSH).
  • CURA: instrument dat ondersteuning biedt bij lastige situaties waar morele vragen of twijfel uit voortkomen (bron: Amsterdam UMC).
  • Online meditaties voor zorgprofessionals: elke dag van 8.30 - 9.00 uur is er een gratis online meditatie gericht op zorgverleners. De focus van de meditaties varieert en is gericht op bijvoorbeeld: het ontwikkelen van innerlijke balans, veerkracht, mildheid, compassie en zorgzaamheid (bron: BFC Mind, 2020).
  • Zorg voor zorgenden bij corona: op deze webpagina staan tips en adviezen, interventies, psychosociale ondersteuning en aanbevelingen voor organisatie over zorg voor de zorgenden bij COVID-19.


Onderwijs over persoonlijke balans

Bij het zelf geven van onderwijs over persoonelijke balans biedt het onderwijsplatform diverse onderwijsmaterialen. In de opleidingscatalogus staan diverse opleidingen voor persoonlijke balans. 

Onderzoek naar persoonlijke balans

  • Kennissyntheses De evenwichtige zorgverlener in de palliatieve fase (Metselaar e.a, 2021) geeft inzicht in wat er al bekend is over de vraag waarom zorgverleners uit evenwicht raken, in het bijzonder in Nederland en wat hen kan ondersteunen in het herstel, behoud en versterken van hun evenwicht en welke kennis en interventies ontbreken. Ook staan er aanbevelingen voor onderzoek, praktijk en onderwijs.
  • Cross-sectionele studie:Voorkomen van burn-out bij zorgprofessionals in palliatieve zorg (Dijxhoorn e.a., 2021). Bijna alle zorgprofessionals in de palliatieve zorg ondernemen verschillende activiteiten om in balans te blijven. Toch geeft ongeveer een kwart aan dat dit onvoldoende is. Dit blijkt uit de cross-sectionele studie van Anne-Floor Dijxhoorn (IKNL) en collega’s. 
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 7 oktober 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.