Zelfevaluatie Palliatieve Zorg - evaluatie van kwaliteit
Thema

Zelfevaluatie Palliatieve Zorg - evaluatie van kwaliteit

Zorgverleners en zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van zorg voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. De vraag die zorgverleners, -organisaties en samenwerkingsverbanden (zoals Netwerken Palliatieve Zorg) zich hierbij stellen is: waar kan gerichte verbetering van palliatieve zorg plaatsvinden? De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is een instrument dat ontwikkeld is om aan die behoefte tegemoet te komen. 

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017)

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 9 november 2021

Doel Zelfevaluatie palliatieve zorg 

Het doel van de Zelfevaluatie is tweeledig. De Zelfevaluatie geeft zorgorganisaties inzicht in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve zorg. Daarnaast geeft deze een gericht beeld over waar verbetering mogelijk is. Door de Zelfevaluatie kunnen zorgorganisaties op netwerkniveau bevindingen uitwisselen en van elkaar leren.

De Zelfevaluatie geeft richting bij implementatie van het Kwaliteitskader. De Zelfevaluatie is geen keurmerk of accreditatieprogramma, maar een instrument voor bewustwording en zelfreflectie.

Opbouw

De Zelfevaluatie start met een algemene vragenlijst. Hierin worden enkele kenmerken van de organisatie uitgevraagd. Daarna volgt een algemeen hoofdstuk over de Kernwaarden en principes met uiteenzetting van deze begrippen. De volgende hoofdstukken bestaan uit een selectie van domeinen uit het Kwaliteitskader met vragen. Deze hebben betrekking op waarden, wensen en behoeften van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten.

Door intern te discussiëren over de beantwoording van de vragen, krijgt men zicht op waar de organisatie staat op het gebied van palliatieve zorg, wat de sterke punten zijn en waar verbetering nodig is.

Zelfevaluatie in een zorgorganisatie

1. Oriëntatie

Onderstaande documenten kunnen gebruikt worden om de Zelfevaluatie te verkennen:

2. Uitvoering 

Voor het verkrijgen van het instrument Zelfevaluatie neemt de organisatie contact op met de eigen coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg. De vragen uit de Zelfevaluatie worden beantwoord door een multidisciplinaire werkgroep en daarbij wordt gebruik gemaakt van:

  • Ervaringen, ingebracht door de werkgroep
  • Tien dossiers van niet onverwacht overleden patiënten
  • Beleidsdocumenten

Ondersteunende documenten zijn:

3. Vervolg

Na het invullen kan een rapport met uitkomsten worden gegenereerd uit de digitale tool. Zie een anoniem voorbeeld van een rapport 'Rapport uitkomsten Zelfevaluatie Palliatieve Zorg, gegenereerd uit Exata'.  

Met behulp van dit rapport en het format 'Analyse uitkomsten Zelfevaluatie Palliatieve zorg. Conclusies en aanbevelingen' (ook beschikbaar als Word-versie) kan een document opgesteld worden met de uitkomsten en concrete verbetervoorstellen.

Bij het doorvoeren van verbeteringen op het gebied van deskundigheidsbevordering kan 'Hoe verder na het invullen van de gids Zelfevaluatie Palliatieve Zorg' behulpzaam zijn.

Zelfevaluatie in de huisartsenpraktijk

Er is een Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen ontwikkeld om huisartsen inzicht te geven in waar gerichte verbetering van palliatieve zorg kan plaatsvinden in de eigen huisartsenpraktijk. Ga voor meer informatie hierover naar het hulpmiddel Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen op Palliaweb. 

Ervaringen uit de praktijk

Hospice Zenit

Hospice Zenit in Venray ging in het najaar van 2019 aan de slag met de Zelfevaluatie palliatieve zorg voor zorgorganisaties die lid zijn van een Netwerk Palliatieve Zorg. “Ik wil graag helder krijgen voor onszelf en andere betrokkenen wat er binnen het hospice nog verbeterd kan worden in de kwaliteit van onze zorg. De Zelfevaluatie maakt dit voor onze organisatie inzichtelijk; wat gaat er goed en wat kan er beter?”, vertelt Coördinator Cis van Deurssen. Lees het volledige interview met Cis van Deurssen.

Careyn Hospice

Marijke van Best is bij Careyn Hospice Breda regionale aandachtsfunctionaris palliatieve zorg. Zij stuurt in die hoedanigheid de palliatieve zorg aan in het hospice en ook in de thuiszorg van Careyn (met locaties in onder meer Breda en Utrecht). Eén van haar taken is verbinding leggen tussen het hospice en de wijkverpleegkundigen van de thuiszorg. In 2019 zijn zij zowel in het hospice als in de thuiszorg begonnen met de zelfevaluatie palliatieve zorg. Marijke vertelt over haar ervaringen. Lees het volledige interview met Marijke van Best.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft als doel het Kwaliteitskader palliatieve zorg zo goed mogelijk na te leven. Om dit te bereiken is aan de hand van een zelfevaluatie op de afdeling oncologie een eerste indicatie gegeven hoe de kwaliteit van palliatieve zorg verbeterd kan worden. Uit de zelfevaluatie blijkt dat het markeren, bespreken van shared decission making en het opstellen van een advance care planning wisselend gebeurt. In dit artikel van Tim van Stigt lees je meer over de uitkomsten van de zelfevaluatie.

Informatieve video’s over de Zelfevaluatie in diverse zorgsettingen:

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Gehandicaptenzorg

Meer informatie 

Voor meer informatie neem contact op met de netwerkcoördinator van het eigen Netwerk Palliatieve Zorg of met de landelijke werkgroep Zelfevaluatie.

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 9 november 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.