Zelfevaluatie Palliatieve Zorg - evaluatie van kwaliteit
Thema

Zelfevaluatie Palliatieve Zorg - evaluatie van kwaliteit

Zorgverleners en zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van zorg voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. De vraag die zorgverleners, -organisaties en samenwerkingsverbanden (zoals Netwerken Palliatieve Zorg) zich hierbij stellen is: Waar kan gerichte verbetering van de palliatieve zorg plaatsvinden?

Met de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Door middel van evalueren wordt een cultuur van leren en verbeteren gecreëerd.

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 augustus 2022

Doel Zelfevaluatie Palliatieve Zorg 

Het doel van de Zelfevaluatie is tweeledig. De Zelfevaluatie geeft zorgorganisaties inzicht in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve zorg. Daarnaast geeft de Zelfevaluatie een gericht beeld waar verbetering mogelijk is. Op netwerkniveau kunnen zorgorganisaties hun bevindingen van de Zelfevaluatie uitwisselen en van elkaar leren.

De Zelfevaluatie geeft richting bij implementatie van het Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland. Het is geen keurmerk of accreditatieprogramma, maar een instrument voor bewustwording en reflectie.

Opbouw

De Zelfevaluatie start met een algemene vragenlijst. Hierin worden enkele kenmerken van de organisatie uitgevraagd. Daarna volgt een hoofdstuk over de Kernwaarden en principes met uiteenzetting van deze begrippen. De volgende hoofdstukken bestaan uit een selectie van domeinen uit het Kwaliteitskader met vragen die betrekking hebben op waarden, wensen en behoeften van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten.

Door intern te discussiëren over de beantwoording van de vragen, krijgt men zicht op waar de organisatie staat op het gebied van palliatieve zorg, wat de sterke punten zijn en waar verbetering nodig is.

Versies Zelfevaluatie

Er zijn twee versies van de Zelfevaluatie: een versie voor zorgorganisaties, zoals thuiszorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen, hospices en VG instellingen, en een versie voor de huisartsenpraktijk.

1. Oriëntatie

Onderstaande documenten kunnen worden gebruikt om de Zelfevaluatie te verkennen:

2. Uitvoering 

Voor het verkrijgen van het instrument Zelfevaluatie neemt de organisatie contact op met de eigen coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg. De vragen uit de Zelfevaluatie worden beantwoord door een multidisciplinaire werkgroep en daarbij wordt gebruik gemaakt van:

  • ervaringen, ingebracht door de werkgroep
  • tien dossiers van niet onverwacht overleden patiënten
  • beleidsdocumenten

Ondersteunende documenten:

3. Vervolg

Na het invullen kan een rapport met uitkomsten worden gegenereerd uit de digitale tool. Bekijk het anonieme voorbeeldrapport Uitkomsten Zelfevaluatie Palliatieve Zorg, gegenereerd uit Exata.  

Met behulp van dit rapport en het format Analyse uitkomsten Zelfevaluatie Palliatieve zorg. Conclusies en aanbevelingen (ook beschikbaar als Word-versie) kan een document worden opgesteld met de uitkomsten en concrete verbetervoorstellen.

Bij het doorvoeren van verbeteringen op het gebied van deskundigheidsbevordering kan Hoe verder na het invullen van de gids Zelfevaluatie Palliatieve Zorg behulpzaam zijn.

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen is ontwikkeld om huisartsen inzicht te geven in waar gerichte verbetering van palliatieve zorg kan plaatsvinden in de eigen huisartsenpraktijk. Ga voor meer informatie hierover naar het hulpmiddel Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen op Palliaweb. 

"Het is van grote waarde om van elkaar te leren, tips uit te wisselen en het zet aan tot nadenken over hoe je de palliatieve zorg in de eigen praktijk kunt verbeteren."

"Deze Zelfevaluatie en de nabespreking geven me stof tot nadenken. Het goede ervan is dat ik me beter realiseer hoeveel van mijn patiënten er in de palliatieve fase zitten.’'


Ervaringen uit de praktijk

Hospice Zenit

Hospice Zenit in Venray ging in het najaar van 2019 aan de slag met de Zelfevaluatie palliatieve zorg voor zorgorganisaties die lid zijn van een Netwerk Palliatieve Zorg. “Ik wil graag helder krijgen voor onszelf en andere betrokkenen wat er binnen het hospice nog verbeterd kan worden in de kwaliteit van onze zorg. De Zelfevaluatie maakt dit voor onze organisatie inzichtelijk; wat gaat er goed en wat kan er beter?”, vertelt Coördinator Cis van Deurssen. Lees het volledige interview met Cis van Deurssen.

Careyn Hospice

Marijke van Best is bij Careyn Hospice Breda regionale aandachtsfunctionaris palliatieve zorg. Zij stuurt in die hoedanigheid de palliatieve zorg aan in het hospice en ook in de thuiszorg van Careyn (met locaties in onder meer Breda en Utrecht). Eén van haar taken is verbinding leggen tussen het hospice en de wijkverpleegkundigen van de thuiszorg. In 2019 zijn zij zowel in het hospice als in de thuiszorg begonnen met de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg. Marijke vertelt over haar ervaringen. Lees het volledige interview met Marijke van Best.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft als doel het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland zo goed mogelijk na te leven. Om dit te bereiken, is aan de hand van een Zelfevaluatie op de afdeling oncologie een eerste indicatie gegeven hoe de kwaliteit van palliatieve zorg kan worden verbeterd. Uit de Zelfevaluatie blijkt dat het markeren, bespreken van shared decission making en het opstellen van een Advance care planning wisselend gebeurt. In dit artikel van Tim van Stigt lees je meer over de uitkomsten van de Zelfevaluatie.

 

Informatieve video’s over de Zelfevaluatie

Bekijk deze video's waarin vanuit verschillende zorgsettingen wordt verteld over het gebruik van de Zelfevaluatie.

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Gehandicaptenzorg

Meer informatie 

Neem voor meer informatie contact op met de Netwerkcoördinator van jouw eigen Netwerk Palliatieve Zorg of met de landelijke werkgroep Zelfevaluatie via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 augustus 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.