Zelfevaluatie Palliatieve Zorg - evaluatie van kwaliteit
Thema

Zelfevaluatie Palliatieve Zorg - evaluatie van kwaliteit

Streef jij naar de beste kwaliteit van zorg voor patiënten in de laatste levensfase en voor hun naasten? Ben je werkzaam bij een zorgorganisatie en wil je weten waar jouw organisatie staat in het toepassen van palliatieve zorg? En wil jij de kwaliteit van (palliatieve) zorg verbeteren door te reflecteren, leren en verbeteringen door te voeren? Dan is de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg hét instrument om hiermee aan de slag te gaan. 

Kwaliteitskader palliatieve zorg 

De Zelfevaluatie is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Het Kwaliteitskader geeft zicht op wat patiënten, naasten en zorgverleners met elkaar hebben afgesproken over wat goede palliatieve zorg is. 

Geen keurmerk, wel bewustwording 

De zelfevaluatie is een instrument voor bewustwording en reflectie. Je kunt de Zelfevaluatie gebruiken als aanvulling op kwaliteitsprojecten, audits en accreditatieprogramma's. Het leidt niet tot een keurmerk.  

Het gebruik van de Zelfevaluatie is gratis. Jouw organisatie investeert in de vorm van uren en de mogelijke kosten behorend bij het verbeterplan.  

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 augustus 2022

Twee versies Zelfevaluatie 

Er zijn twee soorten evaluaties: 

Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties  

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties is ontwikkeld om organisaties zoals thuiszorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen, hospices en VG-instellingen inzicht te geven in waar gerichte verbetering van palliatieve zorg kan plaatsvinden in de organisatie. De Zelfevaluatie resulteert in een concreet actieplan. Ga voor meer informatie naar Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties op Palliaweb.  

Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsenpraktijken

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen is ontwikkeld om huisartsen inzicht te geven in waar gerichte verbetering van palliatieve zorg kan plaatsvinden in de eigen huisartsenpraktijk. De Zelfevaluatie voor huisartsenpraktijken is kleiner in omvang dan die voor zorgorganisaties. Ga voor meer informatie hierover naar Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsenpraktijken op Palliaweb.   

Naast de Zelfevaluatie voor zorgorganisaties en huisartsen biedt Stichting PZNL ook de Netwerkevaluatie. De Netwerkevaluatie is ontwikkeld om Netwerken Palliatieve Zorg meer inzicht te bieden in de samenwerking én de resultaten binnen het netwerken. De Netwerkevaluatie is wezenlijk anders opgezet dan de Zelfevaluatie voor zorgorganisaties en huisartsenpraktijken. Hier vind je meer informatie. 

Meer informatie 

Heb je interesse om de Zelfevaluatie uit te voeren in jouw organisatie? Neem bij vragen en voor meer informatie contact op met de Netwerkcoördinator van jouw Netwerk Palliatieve Zorg of met team Zelfevaluatie via zelfevaluatiepz@pznl.nl. 


Ervaringen uit de praktijk

Hospice Zenit

Hospice Zenit in Venray ging in het najaar van 2019 aan de slag met de Zelfevaluatie palliatieve zorg voor zorgorganisaties die lid zijn van een Netwerk Palliatieve Zorg. “Ik wil graag helder krijgen voor onszelf en andere betrokkenen wat er binnen het hospice nog verbeterd kan worden in de kwaliteit van onze zorg. De Zelfevaluatie maakt dit voor onze organisatie inzichtelijk; wat gaat er goed en wat kan er beter?”, vertelt Coördinator Cis van Deurssen. Lees het volledige interview met Cis van Deurssen.

Careyn Hospice

Marijke van Best is bij Careyn Hospice Breda regionale aandachtsfunctionaris palliatieve zorg. Zij stuurt in die hoedanigheid de palliatieve zorg aan in het hospice en ook in de thuiszorg van Careyn (met locaties in onder meer Breda en Utrecht). Eén van haar taken is verbinding leggen tussen het hospice en de wijkverpleegkundigen van de thuiszorg. In 2019 zijn zij zowel in het hospice als in de thuiszorg begonnen met de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg. Marijke vertelt over haar ervaringen. Lees het volledige interview met Marijke van Best. 

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft als doel het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland zo goed mogelijk na te leven. Om dit te bereiken, is aan de hand van een Zelfevaluatie op de afdeling oncologie een eerste indicatie gegeven hoe de kwaliteit van palliatieve zorg kan worden verbeterd. Uit de Zelfevaluatie blijkt dat het markeren, bespreken van shared decission making en het opstellen van een Advance care planning wisselend gebeurt. In dit artikel van Tim van Stigt lees je meer over de uitkomsten van de Zelfevaluatie.

 

Informatieve video’s over de Zelfevaluatie

Bekijk deze video's waarin vanuit verschillende zorgsettingen wordt verteld over het gebruik van de Zelfevaluatie.

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Gehandicaptenzorg

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 augustus 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.