Zelfevaluatie
Thema

Zelfevaluatie

Zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van zorg voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. Wanneer een zorgorganisatie inzicht wil krijgen in waar deze staat ten aanzien van de kwaliteit van de aangeboden palliatieve zorg en waar verbetering mogelijk is, kan deze de Zelfevaluatie palliatieve zorg doorlopen. De Zelfevaluatie palliatieve zorg is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017)

Contactpersoon Eveline van Drielen Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 25 februari 2021

Doel Zelfevaluatie palliatieve zorg 

Het doel van de Zelfevaluatie palliatieve zorg is inzichtelijk maken waar zorgorganisaties als geheel, als afdeling of als samenwerkingsverband, staan ten aanzien van de wensen, waarden én behoeften van patiënten en hun naasten. Op basis van een objectieve blik kunnen conclusies worden getrokken en gerichte plannen worden gemaakt voor gestructureerde verbetering van de palliatieve zorg.

De zelfevaluatie geeft richting bij implementatie van het kwaliteitskader. De zelfevaluatie is geen keurmerk of accreditatieprogramma, maar een instrument voor bewustwording en zelfreflectie.

De zelfevaluatie is bedoeld voor zorgorganisaties die samenwerken binnen een Netwerk Palliatieve Zorg en die hun zorg willen verbeteren door kritisch te kijken naar de kwaliteit en organisatie van hun palliatieve zorg. 

Voorbereiding

Uitvoering 

De vragen uit de Gids voor zelfevaluatie palliatieve zorg worden beantwoord door een multidisciplinaire werkgroep met een evenwichtige vertegenwoordiging van de diverse disciplines in de zorgorganisatie.

Vervolg

Na het invullen kunnen de uitkomsten mbv een format worden verwerkt tot een ‘Rapport uitkomsten Zelfevaluatie palliatieve zorg’. De verbeterafspraken kunnen worden doorgevoerd met behulp van divers trainingsmateriaal. Zoals het document Hoe verder na het invullen van de gids zelfevaluatie palliatieve zorg.

N.b.: De Gids voor zelfevaluatie palliatieve zorg is in de vorm van een digitale applicatie beschikbaar. Een interne multidisciplinaire werkgroep, samengesteld door de zorgorganisatie, vult de vragenlijst in. In de digitale applicatie worden de ingevoerde gegevens veilig bewaard. Door gebruik van de digitale applicatie is monitoring en vergelijking bij een eventuele herhaling van de zelfevaluatie (bv. na een of twee jaar) mogelijk. 

Ervaringen uit de praktijk

Hospice Zenit in Venray ging in het najaar van 2019 aan de slag met de Zelfevaluatie palliatieve zorg voor zorgorganisaties die lid zijn van een Netwerk Palliatieve Zorg. “Ik wil graag helder krijgen voor onszelf en andere betrokkenen wat er binnen het hospice nog verbeterd kan worden in de kwaliteit van onze zorg. De Zelfevaluatie maakt dit voor onze organisatie inzichtelijk; wat gaat er goed en wat kan er beter?”, vertelt Coördinator Cis van Deurssen. Lees het volledige interview met Cis van Deurssen.

Marijke van Best is bij Careyn Hospice Breda regionale aandachtsfunctionaris palliatieve zorg. Zij stuurt in die hoedanigheid de palliatieve zorg aan in het hospice en ook in de thuiszorg van Careyn (met locaties in onder meer Breda en Utrecht). Eén van haar taken is verbinding leggen tussen het hospice en de wijkverpleegkundigen van de thuiszorg. In 2019 zijn zij zowel in het hospice als in de thuiszorg begonnen met de zelfevaluatie palliatieve zorg. Marijke vertelt over haar ervaringen. Lees het volledige interview met Marijke van Best.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft als doel het Kwaliteitskader palliatieve zorg zo goed mogelijk na te leven. Om dit te bereiken is aan de hand van een zelfevaluatie op de afdeling oncologie een eerste indicatie gegeven hoe de kwaliteit van palliatieve zorg verbeterd kan worden. Uit de zelfevaluatie blijkt dat het markeren, bespreken van shared decission making en het opstellen van een advance care planning wisselend gebeurt. In dit artikel van Tim van Stigt lees je meer over de uitkomsten van de zelfevaluatie.

Verder zijn de drie video's over zelfevaluatie in verschillende zorgsettingen wellicht interessant:

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Meer informatie 

De netwerkcoördinator van jouw Netwerk Palliatieve Zorg is je aanspreekpunt. Ook op de pagina met veelgestelde vragen rondom zelfevaluatie vind je veel informatie.

Contactpersoon Eveline van Drielen Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 25 februari 2021
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!