Zelfevaluatie

Zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van zorg voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. Als een zorgorganisatie inzicht wil krijgen in waar deze staat ten aanzien van de kwaliteit van de aangeboden palliatieve zorg en waar verbetering mogelijk is, kan gebruik worden gemaakt van de Zelfevaluatie palliatieve zorg. De Zelfevaluatie palliatieve zorg is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2018)

Doel Zelfevaluatie palliatieve zorg 

Het doel van de Zelfevaluatie palliatieve zorg is inzichtelijk te maken waar zorgorganisaties als geheel, als afdeling of als samenwerkingsverband, staan ten aanzien van de wensen, waarden en behoeften van patiënten en hun naasten. Op basis van een objectieve blik met feiten en bewijzen kunnen conclusies worden getrokken en aanbevelingen gegeven worden voor gestructureerde verbetering van de palliatieve zorg. De Zelfevaluatie nodigt uit om inzicht te krijgen in het niveau van de zorg en het beleid en in het kwaliteitsverbeterings- en borgingsproces (PDCA cyclus). De Zelfevaluatie geeft richting bij implementatie van het kwaliteitskader. De Zelfevaluatie is geen keurmerk of accreditatieprogramma, maar een instrument voor bewustwording en zelfreflectie. 

De zelfevaluatie is bedoeld voor zorgorganisaties die samenwerken binnen een Netwerk Palliatieve Zorg en die hun zorg willen verbeteren door kritisch te kijken naar de kwaliteit en organisatie van hun palliatieve zorg. 

De Zelfevaluatie is zowel op papier als in een digitale applicatie beschikbaar. Een multidisciplinaire werkgroep, samengesteld door de zorgorganisatie, vult de vragenlijst in. In de digitale vragenlijst worden de ingevoerde gegevens veilig bewaard. Door gebruik van de digitale versie is monitoring en vergelijking bij een eventuele herhaling van de zelfevaluatie mogelijk. 

Ervaringen uit de praktijk

Hospice Zenit in Venray ging in het najaar van 2019 aan de slag met de Zelfevaluatie palliatieve zorg voor zorgorganisaties die lid zijn van een Netwerk Palliatieve Zorg. “Ik wil graag helder krijgen voor onszelf en andere betrokkenen wat er binnen het hospice nog verbeterd kan worden in de kwaliteit van onze zorg. De Zelfevaluatie maakt dit voor onze organisatie inzichtelijk; wat gaat er goed en wat kan er beter?”, vertelt Coördinator Cis van Deurssen. Lees het volledige interview met Cis van Deurssen.

Verder zijn de drie video's over zelfevaluatie in verschillende zorgsettingen wellicht interessant:

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Meer informatie 

De netwerkcoördinator van jouw Netwerk Palliatieve Zorg is je aanspreekpunt. Ook op de pagina met veelgestelde vragen rondom zelfevaluatie vind je veel informatie.

Downloads

Factsheet Zelfevaluatie [pdf]  
Handreiking Zelfevaluatie [pdf] 

Gerelateerde thema's

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.