Netwerken Palliatieve Zorg

In Nederland zijn 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Een netwerk palliatieve zorg is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in een bepaalde regio. 

Doel Netwerken Palliatieve Zorg 

De netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen, met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.

Werkwijze Netwerken Palliatieve Zorg 

Een netwerkcoördinator is aanspreekpunt en ondersteunt de processen van netwerkontwikkeling en zorgverbetering binnen de eigen regio. Met vragen over palliatieve zorg in de regio kun je terecht bij de netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg bij jou in de buurt. 

In Nederland zijn 65 Netwerken Palliatieve Zorg actief, met verschillende taken en opdrachten. Om dat mogelijk te maken voert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sinds 2007 de Regeling Palliatieve terminale Zorg en Geestelijke Verzorging uit. De regeling in deze vorm is van kracht tot 1 januari 2022, waarna mogelijk een vervolg komt.  

In Nederland zijn 65 Netwerken palliatieve zorg actief, met verschillende taken en opdrachten. Om dat mogelijk te maken voert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sinds 2007 de Regeling Palliatieve Terminale Zorg en Geestelijke Verzorging uit. De regeling in deze vorm is van kracht tot 1 januari 2022, waarna mogelijk een vervolg komt. 

Doel Regeling Palliatieve terminale zorg  

De regeling Palliatieve terminale zorg regelt 3 taken: 

  • inzet en coördinatie Vrijwilligers palliatieve terminale zorg  
  • de coördinatie van de 65 Netwerken palliatieve zorg en de 7 Netwerken Kinderpalliatieve zorg 
  • inzet van geestelijk verzorgers in de eerstelijn in de netwerkregio’s 

Deze regeling biedt informatie over de opdracht van de 3 taken en de voorwaarden waaronder deze uitgevoerd dienen te worden.


Zoek netwerk

Op onderstaande kaart vind je alle 65 Netwerken Palliatieve Zorg in Nederland, gesorteerd op regio. Deze netwerken hebben eigen websites met informatie over palliatieve zorg in de regio.

Netwerk zoeken op regio

Meer informatie 

www.netwerkpalliatievezorg.nl is de ingang naar de regionale netwerkwebsites voor zorgverleners, patiënten en naasten.

Stichting Fibula biedt landelijke ondersteuning aan de Netwerken Palliatieve Zorg.

Op de website van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg zijn de activiteiten van o.a. de consortia te vinden. Via deze link kun je direct naar het gedeelte van de consortia. 

Gerelateerde thema's

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.