Netwerken Palliatieve Zorg
Thema

Netwerken Palliatieve Zorg

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in een bepaalde regio. In Nederland zijn 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg.

De Netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen, met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 23 oktober 2023

Werkwijze Netwerken Palliatieve Zorg 

Een netwerkcoördinator is aanspreekpunt en ondersteunt de processen van netwerkontwikkeling en zorgverbetering binnen de eigen regio. Met vragen over palliatieve zorg in de regio kun je terecht bij de netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg bij jou in de buurt. 

Regeling Palliatieve terminale zorg  

In Nederland zijn 65 Netwerken Palliatieve Zorg actief, met verschillende taken en opdrachten. Om dat mogelijk te maken, voert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sinds 2007 de Regeling Palliatieve Terminale Zorg en Geestelijke Verzorging uit. De regeling in deze vorm is van kracht tot 1 januari 2027, waarna mogelijk een vervolg komt. 

Doel Regeling Palliatieve terminale zorg  

De regeling Palliatieve terminale zorg regelt 3 taken: 

  • inzet en coördinatie Vrijwilligers palliatieve terminale zorg  
  • de coördinatie van de 65 Netwerken Palliatieve Zorg en de 7 Netwerken Kinderpalliatieve zorg 
  • inzet van geestelijk verzorgers in de eerstelijn in de netwerkregio’s 

Deze regeling biedt informatie over de opdracht van de 3 taken en de voorwaarden waaronder deze uitgevoerd dienen te worden.


Zoek netwerk

Op onderstaande kaart vind je alle 65 Netwerken Palliatieve Zorg in Nederland, gesorteerd op regio. Deze netwerken hebben eigen websites met informatie over palliatieve zorg in de regio.

NL-PZNL-netwerken_24-10-2023_.jpg

Via onderstaande overzicht vind je de netwerkcoördinatoren en de websites van de verschillende Netwerken Palliatieve Zorg. Je kunt op basis van postcode of plaats zoeken naar de netwerken in jouw regio. Maak gebruik van de knoppen om te wisselen tussen lijst- en kaartweergave:

Meer informatie 

Palliaweb.nl/Overzicht Netwerken Palliatieve Zorg is de ingang naar de regionale netwerkwebsites voor zorgverleners, patiënten en naasten.

PZNL biedt landelijke ondersteuning aan de Netwerken Palliatieve Zorg.

Op de website van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg zijn de activiteiten van o.a. de consortia te vinden. Via deze link kun je direct naar het gedeelte van de consortia. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 23 oktober 2023
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.