Alle pijlen op jouw palliatieve zorgpeil (column)
Publicatie

Alle pijlen op jouw palliatieve zorgpeil (column)

  • Datum publicatie 6 februari 2019
  • Auteur Patricia van Marion-Slootmans
  • Organisatie e-pal
  • Soort publicatie artikel
  • Gebruiker Beleidsmaker, Helpende, Huisarts, Kaderarts, Medisch specialist, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Verzorgende
  • Doelgroep Kwetsbare ouderen
  • Setting Alle settingen, Hospice, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 februari 2019

In oktober 2017 is het Kwaliteitskader palliatieve zorg gelanceerd. Een – vooralsnog – richtinggevend document dat beschrijft waar zorgverleners (formeel en informeel) aan moeten gaan voldoen op het gebied van palliatieve zorg. Velen zullen bij een kwaliteitskader neigen naar gedachten als 'weer één', 'lijvig stuk' of een diepe zucht slaken. Misschien ook wel bij dit artikel.

Vanuit mijn perspectief, als niet-zorgverlener aan bed, is het Kwaliteitskader een mooie kans om palliatieve zorg opnieuw onder de aandacht te brengen. Want hoewel we altijd moeten oppassen dat zorgverleners niet ‘palliamoe’ raken, blijkt aandacht voor palliatieve zorg echt broodnodig. Veel dingen gaan goed, of beter, maar er is nog veel te behalen. Al is het alleen al in bewustwording.

Palliatieve zorg wordt nog te vaak met de dood geassocieerd. Uiteraard, het één-na-laatste hoofdstuk van palliatieve zorg is het overlijden van een mens*. Nooit gaat het echter zo veel over het leven als in de palliatieve zorg.

De grootste doelgroep van palliatieve zorg bevindt zich onder de doelgroep ‘kwetsbare ouderen’. Voor deze doelgroep zijn MDO’s als paddenstoelen uit de grond geschoten, en is de maatschappelijke aandacht groot. Terecht overigens hoor, begrijp mij niet verkeerd. Toen we een groep huisartsen – om de interesse voor een PaTz**-groep te peilen – vroegen: 'hoeveel palliatieve patiënten heb je in jouw praktijk?', werden lage aantallen genoemd. Na het introduceren van de surprise question (bedenk eens bij hoeveel patiënten je niet verbaasd zou zijn als ze binnen een jaar zullen overlijden?), kwamen er – voor hen – verrassend hoge percentages op tafel.

Deze bewustwording is een essentiële, en dat is zo mooi aan het Kwaliteitskader. Daarin wordt als doelgroep van palliatieve zorg niet alleen de patiënt met een levensbedreigende aandoening genoemd, maar ook zij die te maken hebben met een kwetsbaarheid.

Met deze wetenschap – of eyeopener – biedt de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg aan alle zorgverleners de kans om te peilen waar zij staan op het gebied van palliatieve zorg. Wat gaat goed, wat kan beter en hoe? Pak je kans, laat je informeren door de netwerkcoördinator palliatieve zorg in jouw regio. Peil jouw palliatieve zorgpeil. Nu nog vanuit de richting van het Kwaliteitskader. Straks word je er op afgerekend, letterlijk.

*Het laatste hoofdstuk van palliatieve zorg is immers de nazorg na overlijden.

**PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg, een overlegvorm tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen ter identificatie van en proactief benaderen van palliatieve patiënten. Hierbij is deskundigheidsbevordering, onder begeleiding van een consulent palliatieve zorg, tevens een onderdeel. Lees meer over PaTz op Palliaweb

 

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie februari 2019. U vindt alle bijdragen e-pal hier.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 februari 2019
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.