Thema's

Thema's

De informatie op Palliaweb wordt gepresenteerd in zogenaamde thema's, als het ware clusters rondom een onderwerp. 

Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.