Thema's

Thema's

De informatie op Palliaweb wordt gepresenteerd in zogenaamde thema's, als het ware clusters rondom een onderwerp. 

Filteren
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
01. Zorg thuis bij corona
Thema
Bij patiënten met het coronavirus in de thuissituatie speelt een diversiteit van lokale processen en urgente vraagstukken. Met diverse kaderartsen palliatieve zorg zijn documenten ontwikkeld die ondersteuning kunnen bieden bij de inrichting en uitvoering van lokale processen.
02. Verpleeghuiszorg bij corona
Thema
Thema met informatie over de corona-uitbraak en de impact daarvan op de verpleeghuiszorg. Hier vind je handvatten voor de specifieke palliatieve zorg rondom corona gerelateerde symptomen, klachten en het stervensproces.
03. Ziekenhuiszorg bij corona
Thema
Thema met informatie over de corona-uitbraak en de impact daarvan op palliatieve zorg in het ziekenhuis verzameld. Bij patiënten met het COVID-19-virus in het ziekenhuis speelt een diversiteit van urgente vraagstukken. Vanuit diverse ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden zijn documenten gemaakt die ondersteuning kunnen bieden bij de inrichting en uitvoering van lokale processen.
04. Hospicezorg bij corona
Thema
Thema met informatie, leidraden en adviezen over hospicezorg tijdens de corona-uitbraak.
05. Patiënten / naasten bij corona
Thema
Alle belangrijke informatie over de corona-uitbraak voor patiënten en naasten in de palliatieve fase. Patiënten die niet meer beter worden van een coronabesmetting en hun naasten kunnen in onderstaande documenten informatie vinden over behandeling, het levenseinde en afscheid nemen.
06. Zorg voor zorgenden bij corona
Thema
Tips en adviezen voor de gezondheid van zorgprofessionals tijdens de corona-uitbraak.
07. Specifieke doelgroepen / diagnoses en corona
Thema
Thema met informatie over de corona-uitbraak en de impact daarvan op specifieke doelgroepen en patiënten met onderliggende diagnostiek te vinden.
08. Organisatie van zorg bij corona
Thema
Thema met informatie over de corona-uitbraak en de impact daarvan op de organisatie van zorg verzameld.
09. Bedden vrij in hospices
Thema
'Bedden vrij in hospices' biedt een overzicht van de beschikbare hospicebedden in Nederland. De beschikbaarheidsgegevens zijn afkomstig uit de app PalliArts.
10. Deskundigheidsbevordering
Thema
Het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten met coronavirus kan om nieuwe kennis en vaardigheden vragen. Diverse instanties bieden scholingen, webinars en onderwijsmateriaal aan.
11. Meedoen aan onderzoek
Thema
Om te kunnen begrijpen hoe corona het welzijn van betrokkenen bij een sterfproces beïnvloedt, is het belangrijk om nu na te gaan hoe zij deze situatie ervaren en wat het met ze doet. Wij nodigen je daarom van harte uit om je ervaringen te delen door het invullen van een vragenlijst.
12. Pers, PZNL en corona
Thema
Contactgegevens van PZNL-woordvoerder Akke Albada, alsmede relevante artikelen in de media over palliatieve zorg bij de corona-uitbraak.
Bekostiging palliatieve zorg
Thema
Hoe wordt palliatieve zorg vergoed en wat kun je doen bij vragen of ervaren knelpunten?
Consultatie
Thema
Consultatieteams bieden de generalistische zorgverlener 24/7 telefonische hulp bij complexe problematiek rondom palliatieve zorg. Deze consultatievoorziening vormt een bruikbare ruggensteun voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) problematiek wordt geconfronteerd. 
Denktank Netwerken Palliatieve Zorg
Thema
De Denktank Netwerken Palliatieve Zorg werd opgericht door Stichting Fibula en gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel was een toekomstvisie te formuleren voor de netwerken en een voorstel voor passende financiering.
Goede voorbeelden
Thema
Tussen 2006 en 2016 heeft ZonMw een aantal Goede Voorbeelden van palliatieve zorg verzameld en beschreven om inzichten en methodieken te delen met andere zorgverleners en nog altijd vormen ze een bruikbare bron van inspiratie.
Individueel zorgplan
Thema
Het project ‘Verkenning digitaal Individueel Zorgplan’ heeft geleid tot een advies over een digitaal individueel zorgplan (IZP) aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  Zo’n IZP met voorrang realiseren is één van de aanbevelingen in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
Kerncijfers palliatieve zorg
Thema
In de Kerncijfers palliatieve zorg zijn nieuwe en reeds beschikbare data over palliatieve zorg op een handzame en overzichtelijke wijze op een rij gezet.
Kinderpalliatieve zorg
Thema
Palliatieve zorg voor kinderen (0-18 jaar) is de integrale zorgbenadering voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening en hun gezinnen. De zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.
Kwaliteit van leven: wat vindt de patiënt belangrijk?
Thema
Het doel van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) is om de stem van de patiënt te laten horen en om het belang van (goede en tijdige) palliatieve zorg bekend te maken onder beleidsmakers en zorgverleners.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.