Onderwijs en opleiden palliatieve zorg

Welkom op het Onderwijsplatform palliatieve zorg. Op dit platform vind je een schat aan informatie en hulpmiddelen die bijdragen aan meer kennis en kennisoverdracht op het gebied van palliatieve zorg. 

Om naar het uitgebreide aanbod met opleidingen en bij- en nascholingen op het gebied van palliatieve zorg te gaan, klik je op het blok 'ik ben (aankomend) zorgverlener'.

Onderwijsambassadeur

Voor vragen over bijvoorbeeld stageplekken en het doen van onderzoek, kun je terecht bij een onderwijsambassadeur palliatieve zorg. Onderwijsambassadeurs zijn verbonden aan Onderwijsknooppunten palliatieve zorg. Dit zijn netwerken van organisaties en mensen die zich per regio inzetten voor optimale scholing over palliatieve zorg.

Competentiescan

Met de Competentiescan palliatieve zorg kunnen verzorgenden, verpleegkundigen en artsen hun kennis op het gebied van palliatieve zorg testen. Het invullen van de scan duurt ongeveer een kwartier. Op basis van de uitkomst verschijnt een lijst met scholingsuggesties.

Docenten of opleiders die onderwijsmaterialen voor een scholing over palliatieve zorg zoeken, klikken op het blok 'ik ben opleider/docent'. Je komt dan op ons platform met meer dan driehonderd gescreende onderwijs- en achtergrondmaterialen die direct inzetbaar zijn in een scholing.

Interprofessioneel samenwerken

Als duidelijk is welke competenties bij welke zorgverlener horen, kun je deze competenties en de daarbij horende activiteiten meenemen in een scholing. Het Interprofessioneel samenwerkingsmodel palliatieve zorg beschrijft de competenties die zorgverleners nodig hebben om goede palliatieve zorg te verlenen. Via de filters zorgprofessional, CanMEDS rol, activiteit en teamrol vind je taken en gedragsuitingen van zorgverleners op ieder niveau.

Het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 is een meetlat waar onderwijsmakers, docenten en opleiders hun onderwijs langs kunnen leggen om te zien of het voldoet aan de laatste inzichten. Ook dit model beschrijft, net zoals het samenwerkingsmodel, de competenties van zorgverleners die nodig zijn voor goede palliatieve zorgverlening. 

Keuzedeel palliatieve zorg mbo

Het Keuzedeel palliatieve zorg mbo gaat in op obstakels die patiënten, naasten en zorgverleners ervaren in de palliatieve levensfase rondom informatie, communicatie, coördinatie en continuïteit van zorg en deskundigheid. De informatie in het keuzedeel helpt (aankomend) zorgverleners aan kennis en vaardigheden over palliatieve zorg. Er wordt veel gebruik gemaakt van casuïstiek om de kennis toepasbaar te maken in de praktijk. In het keuzedeel kunnen docenten en opleiders zelf een selectie maken van wat nodig is in hun les.

Onderwijsknooppunten

Voor vragen over bijvoorbeeld de implementatie van het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg of hulp bij het geven van onderwijs over palliatieve zorg, kun je terecht bij een onderwijsambassadeur palliatieve zorg. Onderwijsambassadeurs zijn verbonden aan Onderwijsknooppunten palliatieve zorg. Dit zijn netwerken van organisaties en mensen die zich per regio inzetten voor optimale scholing over palliatieve zorg.

Klik op het blok dat voor jou relevant is
Ik ben (aankomend) zorgverlener
en wil mijn competenties ontwikkelen
Bekijk alles

Ik ben opleider/docent

en zoek middelen om mijn onderwijs of opleiding te verbeteren
Bekijk alles
Het Onderwijsplatform palliatieve zorg op Palliaweb is een samenwerking van PZNL en het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ). Doel van deze samenwerking is meer aandacht te geven aan palliatieve zorg in het onderwijs aan (aankomend) zorgverleners. 
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.