Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II)
Thema

Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II)

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) wil de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar maken. In het bereiken van goede ondersteuning en palliatieve zorg aan mensen met een ongeneeslijke ziekte en/of kwetsbaarheid, verbinden, ondersteunen, begeleiden en gidsen wij onze samenwerkingspartners. Door een soms dienende, soms regisserende houding dragen we bij aan de vereiste voorwaarden voor die palliatieve zorg. Dat alles in het belang van de patiënten en hun naasten. Zodat zij toegang hebben tot de Juiste Zorg, op de Juiste Plaats, op het Juiste Moment, door de Juiste Zorgverleners en met de Juiste Bekostiging. 

Samen passen en meten, wordt de komende jaren de kern van de aanpak van het programma. We doen dit met onze stakeholders vanuit een stevig fundament bestaande uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de interdisciplinaire richtlijnen Palliatieve Zorg en met centraal een stem voor patiënten en naasten.

Voor vragen, neem contact op met:
Programmateam NPPZ II PZNL
Laatst geactualiseerd: 29 november 2023

Programma

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) bestaat uit de volgende zes activiteiten.

Belangrijke documenten

  1. Factsheet NPPZ II (Stand van zaken 20 oktober 2023). Naar voorbeeld van de Factsheet van het Netwerk Palliatieve Zorg Salland
  2. Activiteitenplan 2023 - 2026
  3. Ambities NPPZ II
  4. Introductie NPPZ II
  5. Plan van Aanpak NPPZ II
  6. Herziene Begroting NPPZ II
  7. FAQ
  8. Procedure om te komen tot samenwerking met Consortia en Netwerken Palliatieve Zorg voor de realisatie van het NPPZ II, de bijbehorende beschikbare middelen, het Zelfbeoordelingsformulier, de data van de NPPZ II commissiebespreking en het Overzicht stand van zaken verzoeken tot samenwerking NPPZ II (13-11-2023).
  9. De PartnerUpdate NPPZ II van februarimaartaprilmeijunijuliseptember, oktober, november 2023 verzonden we naar al onze stakeholders, te weten: Netwerkcoördinatoren, Consortia, Stuurgroep NPPZ II-leden, samenwerkingspartners, PZNL-leden en -collega's en iedereen die is geïnteresseerd in de ontwikkelingen van het NPPZ II of dat nu in de breedte is of op een specifieke activiteit.

Neem voor algemene vragen over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) contact op via nppzii@pznl.nl

Lees meer over NPPZ II

Voor vragen, neem contact op met:
Programmateam NPPZ II PZNL
Laatst geactualiseerd: 29 november 2023
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.