Netwerkevaluatie
Thema

Netwerkevaluatie

Lef. Dat is nodig om als deelnemer van een Netwerk Palliatieve Zorg jezelf in de spiegel aan te kijken. Waar loopt het lekker? En waar is nog aandacht nodig om met het netwerk de doelen te halen die het netwerk voor ogen heeft? Een netwerkevaluatie kan daarbij helpen.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 november 2022

Wat houdt een Netwerkevaluatie in?

Doel netwerkevaluatie

In onder meer de Denktank is beschreven dat er bij Netwerken Palliatieve Zorg behoefte is aan meer inzicht in de samenwerking binnen het netwerk en wat deze samenwerking concreet aan resultaten oplevert. PZNL heeft samen met de netwerken stapsgewijs gewerkt aan een methode om samen met een netwerk dit inzicht te verkrijgen.

Opbouw

De methode bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Vragenlijsten aan de leden van het netwerk op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Deze vragenlijsten halen input op om met elkaar in gesprek te gaan.
  • Begeleide bijeenkomst voor de partijen van het netwerk om de dialoog aan te gaan en te bespreken welke punten door het netwerk worden opgepakt.

Stand van zaken ontwikkeling

De netwerkevaluatie is in ontwikkeling. De afgelopen periode hebben de eerste pilots plaatsgevonden. Momenteel lopen er ook nog een aantal pilots voordat de 1.0 versie van de netwerkevaluatie definitief is. Onder het actuele nieuws staan de laatste ontwikkelingen. 

Ervaringen pilot

In de eerste helft van 2022 heeft de eerste pilot in een Netwerk Palliatieve Zorg plaatsgevonden. De deelnemers zijn met elkaar in gesprek gegaan over resultaatgericht samenwerken in het netwerk en hebben daarna ook (anoniem) een vragenlijst ingevuld.

Door even stil te staan bij hoe de samenwerking nu gaat binnen het netwerk, kwam direct een beweging tot stand. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek over het nut van bij elkaar komen in het netwerk en over verbeterpunten. Ze werden o.a. blij van ontmoeten, blikveld verbreden op inhoud, kennis delen en leren van elkaar. Er zijn ook aandachtspunten zoals verantwoordelijkheid nemen voor het behalen van doelen. Ook was de mate van bijdragen aan het netwerk van de deelnemers wisselend.

Over de uitkomsten zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan. Wat heeft eenieder nodig om zijn eigen rol te vervullen binnen het netwerk? De uitkomsten krijgen ook vervolg op verschillende lagen: deelnemende zorgverleners leveren een bijdrage, als ook de netwerkcoƶrdinator en bestuurders. Iedereen heeft vanuit de eigen rol verantwoordelijkheid te nemen en deze netwerkevaluatie geeft input aan ontwikkelpunten.

Het levert veel op om even stil te staan, in de waan van de dag. Drukke zorgprofessionals rennen door. Dat is logisch, maar even ruimte nemen om te reflecteren levert inzicht op. Inzicht om samen verder te kunnen bouwen aan een stevig en toekomstbestendig netwerk, waarbij de patiƫnt de juiste zorg krijgt op de juiste plek en door de juiste zorgverlener.

Actueel nieuws

Na de zomerperiode van 2022 starten er meerdere nieuwe pilots. Wil jij met je eigen Netwerk Palliatieve Zorg ook eens in de spiegel kijken? Of wil je meer informatie? Neem vooral (vrijblijvend) contact op met Eveline van Drielen via het contactblok op deze pagina.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 november 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.