Netwerkevaluatie
Thema

Netwerkevaluatie

Lef. Dat is nodig om als deelnemer van een Netwerk Palliatieve Zorg jezelf in de spiegel aan te kijken. Waar loopt het lekker? En waar is nog aandacht nodig om met het netwerk de doelen te halen die het netwerk voor ogen heeft? Een Netwerkevaluatie kan daarbij helpen. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 19 april 2024

Wat houdt een Netwerkevaluatie in?

Doel netwerkevaluatie

Het doel van de Netwerkevaluatie is om inzicht te krijgen in de samenwerking én de resultaten van het netwerk voor leren en verbeteren. In onder meer de Denktank is aangegeven dat er bij Netwerken Palliatieve Zorg behoefte is aan meer inzicht in de samenwerking binnen het netwerk en wat deze samenwerking concreet aan resultaten oplevert. Stichting PZNL heeft samen met de netwerken stapsgewijs gewerkt aan een methode om dit inzicht te verkrijgen.


Opbouw Netwerkevaluatie 

De Netwerkevaluatie is een zelfevaluatie en bestaat uit een aantal onderdelen: 

Vragenlijsten 

Om breed input op te vragen voor de evaluatie, worden vragenlijsten uitgezet. De vragenlijsten zijn er in drie varianten: zorgprofessionals (die deelnemen aan het netwerk), bestuurders en netwerkcoördinator. 

De vragen zijn gebaseerd op het model van samenwerken van Common Eye, het regenboogmodel van Pim Valentijn, criteria voor een netwerk van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (domein 2.8) en het advies van de Denktank. 

Sven Zeilstra: “Het is van groot belang dat de verschillende lagen van de organisatie betrokken zijn, zodat je met elkaar verbeteringen tot stand kan brengen in de samenwerking. Het gesprek met elkaar voeren over de uitkomsten is belangrijk en waardevol.” 

Begeleide dialoogbijeenkomst om de uitkomsten van de vragenlijsten te bespreken 

Nadat de uitkomsten van de vragenlijsten bekend zijn, gaan de verschillende deelnemers van het netwerk met elkaar in dialoog. De sterke punten en aandachtspunten worden gepresenteerd. Op basis van stellingen gaan de deelnemers (inclusief de netwerkcoördinator) met elkaar in gesprek. Tevens wordt gezamenlijk vastgesteld welke verbeterpunten prioriteit hebben en waar als eerst aan gewerkt gaat worden door het netwerk. Hiermee wordt de verbetercyclus ingezet. Stichting PZNL doet de procesbegeleiding van de dialoogbijeenkomst, zodat ook de netwerkcoördinator de mogelijkheid heeft om zelf als deelnemer mee te doen. 

Plan van Aanpak 

De uitkomsten van de vragenlijsten en de begeleide dialoogbijeenkomst worden vastgelegd in een rapport met hierin aanbevelingen voor het netwerk. Met deze uitkomsten kan het netwerk aan de slag, eventueel met ondersteuning van de regioadviseur. Het rapport levert je als netwerk inzicht op in waar het goed loopt en waar het nog beter kan. Het kan helpen om het netwerk verder te ontwikkelen, toekomstbestendig te maken en helpen de doelstellingen van het NPPZ II in de regio te implementeren. 


Zelf aan de slag? 

Wil jij als netwerk ook aan de slag met de Netwerkevaluatie? Neem dan contact op met je regioadviseur of Eveline van Drielen (e.vandrielen@pznl.nl) voor een verkennend gesprek. Samen kijken we wat de Netwerkevaluatie voor jouw netwerk kan betekenen. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 19 april 2024
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.