PalliArts
Thema

PalliArts

PalliArts  is een app  voor mobiele telefoon of tablet die  zorgverleners op een gebruiksvriendelijke manier praktische (landelijke en regionale) informatie geeft over en voor palliatieve zorgverlening. 

PalliArts biedt onder meer:  

  • samenvattingen van richtlijnen palliatieve zorg 
  • een Palliatief Formularium
  • een overzicht van alle medicatie uit de richtlijnen inclusief toedieningsvormen, doseringen, bijwerkingen en andere informatie 
  • een omrekentabel voor opioïden  
  • checklists, onder meer over besluitvorming in de palliatieve fase en een probleemanalyse pijn 
  • voorlichtingsfolders over onder meer angst, delier en palliatieve sedatie  
  • voor veel regio’s de actuele beschikbaarheid van vrije bedden in hospices en palliatieve units 
  • informatie over het zorgaanbod in de regio   
  • de contactgegevens van de consultatieteams palliatieve zorg  
Voor vragen, neem contact op met:
Helpdesk PalliArts IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 februari 2021

Doel PalliArts  

De app ondersteunt zorgverleners bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. De geboden informatie is qua inhoud en presentatie optimaal afgestemd op de praktijksituatie: men kan snel en eenvoudig navigeren.  

Download PalliArts  

De app is gratis te downloaden voor zowel iOS (App Store) als Android (Play Store). Voor downloaden op de iPad selecteer 'alleen iPhone' in de zoekfunctie.  

Download de app voor iOS 
Download de app voor Android

Meer informatie

Video: Medicijnjournaal (IVM) met de app PalliArts als een van de onderwerpen.

Voor vragen, neem contact op met:
Helpdesk PalliArts IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 februari 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.