Meetinstrumenten

Meetinstrumenten

Meetinstrumenten helpen je om problemen en zorgen van patiĆ«nten in de palliatieve fase te signaleren, monitoren, verdiepen en diagnosticeren. Daarmee kun je tijdig de juiste acties ondernemen en het effect ervan evalueren.

Meer informatie
Op deze pagina staat alle achtergrondinformatie over de meetinstrumenten, bijvoorbeeld hoe onderstaand overzicht tot stand is gekomen. Heb je vragen of opmerkingen over het meetinstrument of wil je een meetinstrument aandragen, dan horen wij dat graag via nppzii@pznl.nl

Aan de slag
Kies hieronder welk meetinstrument je wilt gebruiken. Gebruik de filters om te selecteren op doel, doelgroep, domein kwaliteitskader, functie meetinstrument (signaleren, monitoren, verdiepen en diagnosticeren) en op wie invult.
Bij elk meetinstrument wordt met de kleur groen, oranje en rood aangegeven in hoeverre het instrument gevalideerd en bruikbaar is voor de palliatieve zorg. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 16 april 2024
Filteren
Functie
MeetinstrumentValidatie
Validatie
Symptoom
Domein Kwaliteitskader PZ
Doelgroep
In te vullen door
Beck Depression Inventory (BDI)
Meetinstrument
De Beck Depression Inventory (BDI) bestaat uit 21 items en wordt gebruikt om de mate van depressiviteit te meten bij patiënten. De BAI wordt door of met de patiënt ingevuld.
Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC-15)
Meetinstrument
De PAIC-15 helpt bij het herkennen van vijftien signalen van pijn, verdeeld over drie categorieën: gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en stemgeluiden.
Delirium Observatie Screening schaal (DOS)
Meetinstrument
De Delirium Observatie Screening schaal (DOS) bestaat uit 13 items en wordt gebruikt voor het monitoren en gericht verkennen van verwardheid bij ouderen en patiënten in de laatste levensfase. De DOS wordt ingevuld door een zorgverlener.
Geriatric Depression Scale (GDS-30)
Meetinstrument
De Geriatric Depression Scale (GDS-30) bestaat uit 30 items en wordt gebruikt om depressie bij oudere patiënten in te schalen. De GDS-30 wordt door of met de patiënt ingevuld.
Palliative Performance Scale (PPS)
Meetinstrument
De Palliative Performance Scale (PPS) bestaat uit 5 items en wordt gebruikt voor het moniteren van de functionele status van patiënten in de palliatieve fase. De PPS wordt ingevuld door een zorgverlener.
Glasgow Coma Scale (GCS)
Meetinstrument
De Glasgow Coma Scale (GCS) bestaat uit 3 items en wordt gebruikt om de omvang van het verminderde bewustzijn te beschrijven bij patiënten.
Groningen Frailty Indicator (GFI)
Meetinstrument
De Groningen Frailty Indicator (GFI) bestaat uit 15 items en wordt gebruikt om kwetsbaarheid bij ouderen bij beslissingen over behandelingen te verkennen. De GFI wordt ingevuld door de patiënt, naasten en zorgverleners.
Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD)
Meetinstrument
De Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) bestaat uit 19 items en wordt gebruikt voor het gericht verkennen van geconstateerde somberheid bij patiënten met dementie. De CSDD wordt ingevuld door een zorgverlener.
Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ)
Meetinstrument
Het meetinstrument Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ) bestaat uit 9 items en wordt gebruikt om de mate van (over) belasting bij mantelzorgers door subjectieve belasting vast te stellen. De EDIZ wordt ingevuld door de mantelzorger.
Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS)
Meetinstrument
De Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS) bestaat uit 12 items en wordt gebruikt voor het monitoren van pijn bij ouderen met een communicatiebeperking en volwassenen met een verstandelijke beperking. De REPOS wordt ingevuld door een zorgverlener die geschoold is in het gebruik van dit observatie-instrument.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.