Kennissynthese 'De evenwichtige zorgverlener in de palliatieve zorg'
Publicatie

Kennissynthese 'De evenwichtige zorgverlener in de palliatieve zorg'

 • Datum publicatie 21 september 2021
 • Auteur Dr. Suzanne Metselaar, Drs. Kalinka van de Camp, Drs. Floor Dijxhoorn, Dr. Linda Brom
 • Organisatie Stichting PALZON
 • Soort publicatie rapport
 • Gebruiker Basisarts, Diëtist, Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Geestelijk verzorger, Groepsbegeleider, Helpende, Huisarts, Maatschappelijk werker, Medisch specialist, Physician assistant, Praktijkondersteuner, Psycholoog, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Verzorgende, Vrijwilliger
 • Doelgroep Alle doelgroepen, Ouderen, Volwassenen
 • Setting Alle settingen
Voor vragen, neem contact op met:
Linda Brom IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 oktober 2022

De kennissynthese De evenwichtige zorgverlener in de palliatieve zorg geeft inzicht in de beschikbare wetenschappelijke kennis, stelt een relevant kennisgat, en doet aanbevelingen over hoe deze kennis verder aangevuld kan worden. De kenissynthese is gepubliceerd door Stichting PALZON en is uitgevoerd door projectleider Suzanne Metselaar (Amsterdam UMC) en collega’s van IKNL. 

Conclusie

Metselaar en collega’s concluderen dat persoonlijke balans met name als een individueel probleem gezien wordt. Dat terwijl zij veel verschillende oorzaken vonden voor het uit evenwicht raken, waarvan veel buiten de individuele zorgverlener liggen. In hun literatuuronderzoek kwamen daarin vijf domeinen naar voren:

 1. (over)lijden van de patiënt
 2. multidisciplinaire samenwerking
 3. relatie en communicatie met patiënt en naasten
 4. individuele factoren
 5. arbeidsomstandigheden

Daarnaast hebben zij bestaande interventies en praktijkvoorbeelden op een rij gezet, en hebben zij lessen getrokken uit de coronapandemie. 

Aanbevelingen

De kennissynthese laat zien dat het evenwicht van zorgverleners een gedeelde verantwoordelijkheid is van het hele systeem en alle personen en partijen die daarbij horen, aldus Metselaar en collega’s. Met die gedachte geven zij een aantal aanbevelingen. Zo moeten zorgorganisaties een eigen proactief beleid opstellen waarbij structureel en actief interventies aangeboden worden, ten behoeve van evenwichtige zorgverleners. 

Meer informatie

Persoonlijk balans 

Persoonlijke balans werd bij de totstandkoming van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland als een belangrijk thema benoemd en is dan ook opgenomen in het domein Kernwaarden en principes. Om als zorgverlener of vrijwilliger goede zorg te kunnen blijven leveren, is bewustwording van de emotionele impact die het leveren van palliatieve zorg kan hebben erg belangrijk. Op de themapagina Persoonlijk balans lees je hier meer over. 

Voor vragen, neem contact op met:
Linda Brom IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.