Ervaren werkstress bij zorgverleners werkzaam in de palliatieve zorg
Publicatie

Ervaren werkstress bij zorgverleners werkzaam in de palliatieve zorg

  • Datum publicatie 30 december 2021
  • Auteur Anne-Floor Dijxhoorn
Voor vragen, neem contact op met:
Anne-Floor Dijxhoorn IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 30 december 2021

Introductie

Het verlenen van palliatieve zorg kan voldoening geven, maar vraagt ook veel van zorgverlener en kan daardoor leiden tot werk-gerelateerde stress. Wanneer dit aanhoudt kan dit uiteindelijk resulteren in (symptomen van) burn-out. Doel van deze studie was inzicht krijgen in de ervaren werk-gerelateerde stress onder zorgverleners die palliatieve zorg verlenen in Nederland en hun strategieën  en behoeften om hier mee om te gaan. 

Methodiek

Leden van Palliactief werden uitgenodigd deel te nemen aan een online enquête in de periode februari-maart 2020. De enquête bestond uit de gevalideerde Burnout Assesment Tool en aanvullende vragen over strategieën en behoeften met betrekking tot werk-gerelateerde stress van zorgverleners die palliatieve zorg verlenen. 

Resultaten

In totaal deden 179 zorgverleners mee (response rate 54%). Ongeveer tweederde van de respondenten (69%) had een gemiddelde score van burn-out symptomen (zie figuur 1). Daarnaast gaf 7% aan ooit te zijn uitgevallen als gevolg van burn-out. 

Figuur 1

De zorgverleners ondernemen gemiddeld bijna vier activiteiten om in evenwicht te blijven. Meest genoemde activiteiten zijn praten met een collega en vrijetijdsactiviteiten zoals sporten of tuinieren. Toch gaf 23% van de respondenten aan dat deze activiteiten niet voldoende zijn om in balans te blijven. Respondenten hebben met name behoefte aan activiteiten gericht op het team en de organisatie zoals veilig voelen binnen het team en tijd hebben om met elkaar in gesprek te gaan over de impact van het verlenen van palliatieve zorg. 

Conclusie/aanbevelingen

Symptomen van burn-out komen geregeld voor onder zorgverleners die palliatieve zorg verlenen in Nederland. De meeste zorgverleners ondernemen zelf al verschillende activiteiten, maar er zijn ook activiteiten vanuit team en organisatie nodig om te zorgen dat zorgverleners in balans blijven. Vanwege de voorspelde toename van palliatieve zorgbehoefte is het van belang zorgprofessionals in palliatieve zorg hierin te ondersteunen. Een aanpak op zowel individueel, team en organisatieniveau is dan ook wenselijk.  

Relevantie voor praktijk

  • Structurele aandacht voor werk-gerelateerde stress en de impact van het verlenen van palliatieve zorg is nodig. 

Naar de publicatie

Dijxhoorn, A-F. Q., Brom, L., van der Linden, Y.M., Leget, C., Raijmakers, N.J. (2021) Healthcare Professionals' Work-Related Stress in Palliative Care: A Cross-Sectional Survey. (niet openbaar) JPSM 62(3);38-45. 

Meer informatie

 

Voor vragen, neem contact op met:
Anne-Floor Dijxhoorn IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 30 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.