Trends in telefonische consultatie palliatieve zorg
Publicatie

Trends in telefonische consultatie palliatieve zorg

 • Datum publicatie 29 november 2022
 • Auteur Rolf Snijders
 • Soort publicatie artikel
 • Gebruiker Alle gebruikers, Basisarts, Diëtist, Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Geestelijk verzorger, Helpende, Huisarts, Maatschappelijk werker, Medisch specialist, Physician assistant, Praktijkondersteuner, Psycholoog, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Verzorgende
 • Doelgroep Alle doelgroepen, Ouderen, Volwassenen
 • Setting Alle settingen
Voor vragen, neem contact op met:
Rolf Snijders IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 5 januari 2023

Introductie

Bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase kan een zorgverlener vragen of twijfels hebben. De zorgverlener kan deze vragen voorleggen aan een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige (consulent) middels de telefonische consultatiedienst. De consulent geeft advies zonder de zorg over te nemen. Consultvragen en het gesprek worden sinds 2004 door consulenten in het landelijk registratiesysteem (PRADO) geregistreerd. De studie heeft als doel om inzicht te krijgen in de veranderingen over de tijd in deze telefonische consultatie. 

Methodiek

Er werden 83,554 telefonische consulten, betreffende 73,833 unieke patiënten geanalyseerd. Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen over de tijd zijn drie tijdsperiodes gedefinieerd en vergeleken;

 • tijdsperiode 1 (2004-2008)
 • tijdsperiode 2 (2009-2013)
 • tijdsperiode 3 (2014-2019)


Resultaten

De resultaten laten drie verschillende trends zien.

 1. Vanaf 2014 is het aantal telefonische consultvragen per jaar licht aan het dalen. Het gemiddeld aantal consultvragen in tijdsperiode 2 was 5.524. Dit aantal is gedaald naar 5.262 in tijdsperiode 3.
 2. Stijging in het percentage niet-oncologische patiënten waarvoor een consultvraag wordt gesteld. In 2004 was het percentage niet-oncologische patiënten 9%, dit is geleidelijk gestegen naar 24% in 2019 (Figuur 1).
 3. Consultvragen worden voornamelijk door artsen gesteld (90%) waarvan het merendeel (86%) huisarts is. Wel is er een toename in het percentage consultvragen gesteld voor patiënten verblijvende in het ziekenhuis; van 4% in tijdsperiode 2 naar 8% in tijdsperiode 3 (Figuur 2).

 

Figuur 1

diagnose-patient-Trends-in-palliative-care-telephone-consultation

 

Figuur 2

verblijfplaats-patient-Trends-in-palliative-care-telephone-consultation

Conclusie/aanbevelingen

De telefonische consultatie is in de loop van de tijd veranderd. In de afgelopen jaren werden meer telefonische consulten gehouden voor patiënten die opgenomen waren in het ziekenhuis en voor patiënten met een andere ziekte dan kanker. Deze trends zijn in lijn met de verschuiving naar meer transmurale palliatieve zorg waarbij verschillende disciplines en lijn overstijgend wordt samengewerkt.

Naar de publicatie

Snijders, R., et al (2022). Trends in Palliative Care Telephone Consultation Support for Health Care Professionals: A Dutch Nationwide Registry between 2004 and 2019. (niet openbaar). Journal of Palliative Medicine,
 

Voor vragen, neem contact op met:
Rolf Snijders IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 5 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.