Specialistisch thuisconsult palliatieve zorg
Project

Specialistisch thuisconsult palliatieve zorg

  • Zorgvrager patiënten
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

Specialistisch thuisconsult palliatieve zorg 

Specialistisch thuisconsult palliatieve zorg is een initiatief om huisartsen te ondersteunen in het verlenen van palliatieve zorg in crisissituaties en onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen in de regio Leiden en omgeving. 

Doel 

Doel van Specialistisch thuisconsult palliatieve zorg is dat patiënten in de laatste levensfase de juiste zorg op de juiste plek ontvangen en sterven op plek van voorkeur (continuïteit van zorg ongeachte plaats van verblijf). Uit onderzoek blijkt dat patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte regelmatig in de laatste maanden, weken en zelfs dagen van hun leven de spoedeisende hulp (SEH) bezoeken. Zo’n bezoek kan vervolgens leiden tot een opname of zelfs tot het overlijden in het ziekenhuis. Dit terwijl het merendeel van de patiënten de wens heeft om thuis te sterven. 

Wijze 

Aan de hand van een regionale analyse is een interventie ontwikkeld: een consult thuis van een specialistisch consulent palliatieve zorg. Dit ondersteunt huisartsen in crisissituaties bij het verlenen van palliatieve zorg en het voorkomt onnodige ziekenhuisopnames. 

Doelgroep  

Het thuisconsult is bedoeld voor patiënten met een levensverwachting van maximaal 3 maanden. Om te bepalen of iemand tot de doelgroep behoort, wordt de huisarts een aangepaste versie van de Surprise Question gesteld: ‘Zou het mij verbazen als deze patiënt binnen 3 maanden komt te overlijden?’  

Meer informatie 

Meer informatie vind je op deze pagina.  

  

 

  

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.