Overzicht van proactieve zorgplanning interventies van ZonMW (handreiking)
Hulpmiddel

Overzicht van proactieve zorgplanning interventies van ZonMW (handreiking)

 • Ontwikkelaar A.L. Francke, M. Meurs, A. van der Plas, H. Voss
 • Organisatie Nivel
 • Soort Handreiking
 • Gebruiker Beleidsmakers
 • Versie 2020
 • Doelgroep Alle doelgroepen, Kinderen, Mensen met een migratieachtergrond, Mensen met een psychiatrische aandoening, Mensen met een verstandelijke beperking, Volwassenen | Ouderen
 • Setting Geestelijke gezondheidsinstelling, Kind- en jeugdzorginstelling, Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis, Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 december 2023

Een inventarisatiestudie naar uitgevoerde proactieve zorgplanning (Advance Care Planning) projecten uitgevoerd in de eerste helft van 2020. Het rapport biedt een overzicht van 104 ontwikkelde interventies. Daarnaast zijn een aantal personen met expertise op het terrein van proactieve zorgplanning geïnterviewd om inzicht te krijgen in succesfactoren en belemmeringen bij gebruik, implementatie en borging van proactieve zorgplaning.

De meeste van de projecten hebben een brede focus en besteden zowel aandacht aan identificatie van de palliatieve fase als aan communicatie over toekomstige zorgbehoeften en wensen. Andere projecten richten zich op mensen met dementie of (andere) kwetsbare ouderen en op andere specifieke doelgroepen, zoals mensen met kanker, orgaanfalen, chronische aandoeningen, ongeneeslijk zieke kinderen, mensen in de GGZ, mensen met een verstandelijke beperking, met een migratie-achtergrond of met lage gezondheidsvaardigheden. In de meeste projecten zijn er tools voor gebruik bij die specifieke doelgroepen ontwikkeld of nog in ontwikkeling. 

Inzet hulpmiddel

Het overzicht heeft drie doelen:  

 1. Een overzicht geven van lopende en afgesloten ZonMw-projecten over ACP.  
 2. Inzicht geven in welke meetinstrumenten, methoden en uitkomstmaten in ZonMw-projecten over ACP zijn gebruikt om de uitkomsten bij patiënten en naasten in kaart te brengen.  
 3. Inzicht geven in factoren die bijdragen aan gebruik, implementatie en borging van ACP. 
   

Naar het overzicht


Randvoorwaarden voor implementatie

Het rapport is direct inzetbaar.

Licentie

Creative commons: cc by-nc-sa

Meer informatie

De implementatiehandreiking bevat aanbevelingen voor proactieve zorgplanning in de praktijk, implementatie en borging in organisaties.

Subsidie

De handreiking met de ontwikkelde interventies is tot stand gekomen met subsidie van ZonMw.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 december 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.