Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties (handreiking)
Hulpmiddel

Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties (handreiking)

  • Ontwikkelaar PZNL
  • Soort Handreiking, Vragenlijst
  • Gebruiker Alle gebruikers, Basisarts, Beleidsmakers, Diëtisten, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Geestelijk verzorgers, Groepsbegeleiders, Helpenden, Huisartsen, Kaderartsen, Maatschappelijk werkers, Mantelzorgers, Medisch specialisten, Naasten, Patiënten, Physician assistants, Praktijkondersteuners, Psychologen, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden, Vrijwilligers
  • Versie 2021
  • Setting Hospice, Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 30 december 2021

Zorgverleners en zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg voor patiĆ«nten en hun naasten. De vraag die zorgverleners, -organisaties en samenwerkingsverbanden zoals netwerken palliatieve zorg zich stellen is: waar kan gerichte verbetering van palliatieve zorg plaatsvinden en op welke gebieden is dit nodig? De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is ontwikkeld om aan die behoefte tegemoet te komen.  

De Zelfevaluatie bestaat uit een aantal onderdelen, elk met vragen (open en gesloten) gericht op beleid, organisatie en inhoud van zorg. Om de vragen te beantwoorden maken de organisaties gebruik gemaakt beleidsdocumenten ervaringen en worden tien dossiers van niet onverwacht overleden patiĆ«nten geraadpleegd.   

Naar de Zelfevaluatie

Inzet hulpmiddel

De Zelfevaluatie geeft zorgorganisaties inzicht in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve zorg. Daarnaast geeft deze een gericht beeld over waar verbetering mogelijk is. Door de Zelfevaluatie kunnen zorgorganisaties op netwerkniveau bevindingen uitwisselen en van elkaar leren.

Randvoorwaarden voor implementatie 

  • Kennis over het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL/Palliactief, 2017). 
  • Vooraf een doelstelling bepalen voor inzet van de Zelfevaluatie en de aanpak daarop afstemmen. 
  • Medewerking nodig van multidisciplinaire werkgroep binnen de organisatie voor het invullen van de Zelfevaluatie.  
  • Commitment van bestuur en management voor het uitvoeren van de Zelfevaluatie
  • De Zelfevaluatie moet onderdeel zijn van het kwaliteitsbeleid van de organisatie.  

Licentie 

Creative commons: by-nc-sa 

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 30 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.