Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties (handreiking)
Hulpmiddel

Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties (handreiking)

  • Ontwikkelaar PZNL
  • Soort Handreiking, Vragenlijst
  • Gebruiker Beleidsmakers
  • Versie 2021
  • Setting Hospice, Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis, Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 december 2021

Zorgverleners en zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg voor patiĆ«nten en hun naasten. De vraag die zorgverleners, zorgorganisaties en samenwerkingsverbanden zoals netwerken palliatieve zorg zich stellen is: waar kan gerichte verbetering van palliatieve zorg plaatsvinden en op welke gebieden is dit nodig? De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is ontwikkeld om aan die behoefte tegemoet te komen.  

De zelfevaluatie bestaat uit een aantal onderdelen, elk met vragen (open en gesloten) gericht op beleid, organisatie en inhoud van zorg. Om de vragen te beantwoorden maken de organisaties gebruik gemaakt beleidsdocumenten ervaringen en worden tien dossiers van niet onverwacht overleden patiĆ«nten geraadpleegd.   

Inzet hulpmiddel

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties geeft organisaties inzicht in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve zorg. Daarnaast geeft deze een gericht beeld over waar verbetering mogelijk is. Door de zelfevaluatie kunnen zorgorganisaties op netwerkniveau bevindingen uitwisselen en van elkaar leren.
 

Naar de Zelfevaluatie


Randvoorwaarden voor implementatie 

  • Kennis over het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
  • Vooraf een doelstelling bepalen voor inzet van de zelfevaluatie en de aanpak daarop afstemmen. 
  • Medewerking van een multidisciplinaire werkgroep is nodig binnen de organisatie voor het invullen van de zelfevaluatie.  
  • Commitment van bestuur en management is nodig voor het uitvoeren van de zelfevaluatie. 
  • De zelfevaluatie moet onderdeel zijn van het kwaliteitsbeleid van de organisatie.  

Aanvullend materiaal

Bij het doorvoeren van verbeteringen op het gebied van deskundigheidsbevordering kan Hoe verder na het invullen van de gids Zelfevaluatie Palliatieve Zorg behulpzaam zijn.

Licentie 

Creative commons: by-nc-sa 

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de themapagina Zelfevaluatie Palliatieve Zorg op Palliaweb

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.