Advance care planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (workshop)
Opleiding

Advance care planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (workshop)

 • Aanbieder Koraal
 • Type scholing workshop
 • Duur 2 blokken van 2 uur
 • Kosten ja
 • Locatie In overleg
 • Functie geestelijk verzorger, hbo-verpleegkundige (6), mbo-verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, samenwerkingspartner | samenwerken
 • Accreditatie nee
Voor vragen, neem contact op met:
Annemieke Wagemans Koraal
Laatst geactualiseerd: 7 juli 2021

Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is niet vanzelfsprekend, mede door de vaak moeilijke communicatie met cliënten, de huiver van professionals om over een naderende dood te spreken en het relatief grote aantal mensen dat betrokken is in de zorg. In de training Advance care planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking leren deelnemers met cliënt en naasten praten over het naderende levenseinde, de wensen, doelen en voorkeuren van de cliënt en zijn naasten en de beslissingen die genomen moeten worden.

De training bestaat uit twee blokken van twee uur met een tussenliggende periode van vier weken en is bedoeld voor alle professionals die met mensen met een verstandelijke beperking werken. Dit zijn begeleiders die ofwel agogisch ofwel verzorgend geschoold zijn, verpleegkundigen, artsen (AVG’s, (huis)artsen, kinderartsen), gedragskundigen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers en andere bij de palliatieve zorg betrokken professionals.

Na deze training is de deelnemer in staat:

 • de palliatieve fase bij een cliënt tijdig te identificeren en regelmatig de zorgbehoeften in kaart te brengen, eventueel met behulp van aangedragen hulpmiddelen 
 • vroegtijdig veranderende symptomen, problemen en zorgbehoeften in de palliatieve fase in te signaleren, in kaart te brengen en eventueel de zorg daarop aanpassen
 • tijdig en regelmatig een ACP-gesprek te voeren met betrokkenen, door te communiceren over wensen, doelen, voorkeuren en mogelijkheden met behulp van de gesprekstechnieken die tijdens de training geleerd zijn
 • regelmatig doelmatig te rapporteren over wensen, doelen, voorkeuren, mogelijkheden en afspraken in het (medisch) dossier
 • ACP als proces te integreren in de palliatieve zorg en verantwoordelijkheid te nemen, passend bij zijn rol
 • rekening te houden met de wensen, doelen, voorkeuren en mogelijkheden van de cliënt, door de cliënt zoveel mogelijk te betrekken bij ACP en hiernaar te handelen
 • samen te werken met de cliënt, naasten en andere professionals om ACP in de praktijk te brengen, waarbij hij luistert naar de ander, respect heeft voor de ander, een beroep doet op de expertise van een ander en zorgt voor afstemming
 • aandacht te hebben voor (ethische) dilemma’s binnen ACP bij mensen met een verstandelijke beperking door open, kalme en respectvolle situaties te creëren om dilemma’s te bespreken. 
 • de deskundigheid van ACP binnen de palliatieve zorg in zijn team te bevorderen, door te reflecteren op zijn eigen kunnen en dat van zijn teamleden, op de samenwerking en het verloop van het ACP proces binnen het team
 • ACP te borgen als onderdeel van de palliatieve zorg, door het uitdragen van het belang van ACP naar zijn collega’s/ organisatie, door het hanteren en uitdragen van een gestructureerde ACP-werkwijze en door het binnenhalen van expertise en mogelijkheden voor scholing

Kosten

Op aanvraag

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie naar de website advancecareplanning.nl of download de brochure.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Voor vragen, neem contact op met:
Annemieke Wagemans Koraal
Laatst geactualiseerd: 7 juli 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.