Advance care planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (training)
Opleiding

Advance care planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (training)

 • Aanbieder Koraal
 • Type scholing workshop
 • Kosten ja
 • Functie fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, hbo verpleegkundige (6), mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), praktijkondersteuner (4), psycholoog
 • CanMEDs rol communicatie, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, samenwerking
 • Accreditatie aangevraagd geen accreditatie aangevraagd
Contactpersoon Annemieke Wagemans Koraal
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021

Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is niet vanzelfsprekend, mede door de vaak moeilijke communicatie met cliënten, de huiver van professionals om over een naderende dood te spreken en het relatief grote aantal mensen dat betrokken is in de zorg. In de training 'Advance care planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' leren deelnemers met de cliënt en naasten praten over het naderende levenseinde, de wensen, doelen en voorkeuren van de cliënt en zijn naasten en de beslissingen die genomen dienen te worden.

Leerdoelen

 • Deelnemers zijn in staat om de palliatieve fase bij een cliënt tijdig te identificeren eventueel met behulp van aangedragen hulpmiddelen en hij brengt regelmatig de zorgbehoeften in kaart.
 • Deelnemers zijn in staat om vroegtijdig veranderende symptomen, problemen en zorgbehoeften in de palliatieve fase in te signaleren en in kaart te brengen. Naar aanleiding hiervan kan de professional de zorg aanpassen.
 • Deelnemers zijn in staat tijdig en regelmatig een ACP gesprek te voeren met betrokkenen, door middel van te communiceren over wensen, doelen, voorkeuren en mogelijkheden met behulp van de gesprekstechnieken die tijdens de training geleerd zijn.
 • Deelnemers rapporteren doelmatig over wensen, doelen, voorkeuren, mogelijkheden en afspraken in het (medisch) dossier.
 • Deelnemers integreren ACP als proces in de palliatieve zorg en neemt zijn verantwoordelijkheid, passend bij zijn rol in de ACP.
 • Deelnemers houden rekening met de wensen, doelen, voorkeuren en mogelijkheden van de cliënt, door de cliënt zoveel mogelijk te betrekken bij ACP en hij handelt hiernaar.
 • Deelnemers werken samen met de cliënt en/of naasten en andere professionals om ACP in de praktijk te brengen, waarbij hij luistert naar de ander, respect heeft voor de ander, een beroep doet op de expertise van een ander indien nodig en zorgt voor afstemming.
 • Deelnemers hebben aandacht voor (ethische) dilemma’s binnen ACP bij mensen met een verstandelijke beperking door open, kalme en respectvolle situaties te creëren om dilemma’s te bespreken. De professional kan zich verplaatsen in een ander en legt situaties op een duidelijke manier uit.
 • Deelnemers bevorden de deskundigheid van ACP binnen de palliatieve zorg in zijn team, door te reflecteren op zijn eigen kunnen en dat van zijn teamleden, op de samenwerking en het verloop van het ACP proces binnen het team. Het handelen wordt aangepast of verbetert naar aanleiding van nieuwe kennis of leerpunten.
 • Deelnemers zorgen ervoor dat ACP geborgd wordt als onderdeel van de palliatieve zorg, door het uitdragen van het belang van ACP naar zijn collega’s/ organisatie, door het hanteren en uitdragen van een gestructureerde ACP werkwijze en door het binnenhalen van expertise en mogelijkheden voor scholing.

Deze scholing is gebaseerd op

 • Kwaliteitskader palliatieve zorg
 • Promotie onderzoek Hille Voss,
 • Nivel, in samenwerking met Koraal, Annemieke Wagemans

Welke leervorm(en) worden gebruikt in deze scholing? 

Kennisoverdracht onder andere door powerpoint presentatie, casuïstiek, literatuur, oefenen

Welke docent(en) verzorg(t)(en) de scholing?

Annemieke Wagemans en Anique Vogel

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie is te vinden op de website advancecarplanning.nl.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Contactpersoon Annemieke Wagemans Koraal
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.