Palliatieve zorg (post mbo-leergang)
Opleiding

Palliatieve zorg (post mbo-leergang)

  • Aanbieder Saxion
  • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
  • Datum 24 september 2021 tot 24 september 2022 (08.30 - 17.00 uur)
  • Duur 20 dagen
  • Kosten ja
  • Locatie Deventer en Enschede
  • Functie mbo verpleegkundige (4), praktijkondersteuner (4)
  • CanMEDs rol communicatie, EBP professional | kennis en wetenschap, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisatie | organisatie en leiderschap, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
  • Accreditatie aangevraagd V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Ingrid van Zuilekom Saxion
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2021

In een wereld waarin mensen steeds ouder worden en ernstige ziektes chronisch worden, is behoud van kwaliteit van leven belangrijk. Het onderkennen van het moment van behoefte aan palliatieve zorg en de uitvoering hiervan kun en moet je als zorgprofessional leren. Daarom biedt Saxion de post mbo leergang palliatieve zorg aan. Deze leergang is bedoeld voor mbo-opgeleide verpleegkundigen die hun competenties willen vergroten om zorgvragers met een palliatieve zorgbehoefte beter te kunnen begeleiden.

Leerdoel(en)

De leergang palliatieve zorg wordt aangeboden voor zowel mbo- als hbo-verpleegkundigen. Bij sommige leerlijnen volg je de lessen gezamenlijk met hbo-verpleegkundigen; andere leerlijnen worden alleen aangeboden voor ofwel mbo- ofwel hbo-verpleegkundigen. De leergang is vormgegeven op basis van het principe ‘blended learning’. Dit betekent dat je zowel groepslessen als intervisiebijeenkomsten volgt en dat je gebruik maakt van het digitale onderwijs.

Tijdens de leergang word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider biedt ondersteuning tijdens jouw leerproces. Daarnaast wordt in de intervisiebijeenkomsten gewerkt aan het ontwikkelen van de ‘CanMEDS’ competenties in relatie tot palliatieve zorg.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd

Evidence based richtlijnen en protocollen via diverse databases, pallialline, kwaliteitskader palliatieve zorg (IKNL/Palliactief, 2017)

Leervorm(en)

Blended learning

Docent(en)

Docenten Saxion en gastdocenten uit werkveld palliatieve zorg

Kosten

€ 4.115

Meer informatie en inschrijving

Bezoek voor meer informatie de website van Saxion.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon Ingrid van Zuilekom Saxion
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.