Ethiek (Thema 8 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal

Ethiek (Thema 8 Keuzedeel mbo)

 • Aanbieder O2PZ
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, (pré-post) toetsvragen, casuïstiek, lesmodule, lespakket, oefenmateriaal, video of animatie
 • Versie 2022
 • Opleiding mbo-verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 10 oktober 2022


Het thema Ethiek hoort bij het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo en is hiervan het achtste onderdeel.
Ga naar het overzicht met alle onderdelen

 

Inleiding thema Ethiek

Ethiek richt zich op de praktische vragen van het leven. Met behulp van een stelsel van normen en waarden wordt richting gegeven aan de wijze waarop gehandeld kan/moet worden. Een relevante vraag hierbij is onder andere: zijn waarden relatief? Zo bevat elk klinisch redeneerproces een element van ethische afweging: wat is goed om te doen voor deze patiënt?

In dit thema vind je de volgende onderwerpen:

 • De betekenis van ethiek
 • Handvatten en tools ethiek 
 • Moreel beraad
 • Reflectie op eigen handelen 
 • Beslissingen rond het levenseinde

Er is achtergrondinformatie, lesmateriaal en opdrachten te vinden voor de studenten over bovenstaande onderwerpen. Zo tref je opdrachten aan met behulp van de routeplanner dilemma’s in de zorg, CURA-methodiek, en moreel beraad. 

Leerdoelen

De leerdoelen en opdrachten zijn ingedeeld naar de niveaus starter, gevorderde en beroepsbekwaam. Met behulp van het instrument SOLO KD Zelfinschatting van competenties kan de student zelf nagaan op welk niveau hij of zij zich bevindt. 

De student:

 • Bespreekt ethische en zingevingsvraagstukken met de patiënt en naasten en ondersteunt hen hierbij in afstemming binnen het team met andere professionals (multidisciplinair overleg). (OWR) 
 • Heeft kennis van rouw en rouwverwerking. (K1006)
 • Kan zingevingsproblematiek signaleren bij de zorgvrager en naasten. (K1006)
 • Heeft kennis van empathie en ethiek rondom palliatieve zorg. (K1006)

De student is in staat om:

 • In eigen woorden uitleg te geven over de begrippen normen, waarden en dilemma in relatie tot palliatieve zorg.
 • In eigen woorden uitleg te geven over de begrippen empathie en ethiek rondom palliatieve zorg.
 • In eigen woorden uitleg te geven over de visie ten aanzien van palliatieve zorg binnen de eigen instelling.
 • Toelichting te geven over zijn/haar eigen normen en waarden en welke rol deze spelen in de uitvoering van de zorg.
 • In eigen woorden uitleg te geven over informed consent en het belang hiervan voor zowel de patiënt als de zorgprofessional.

De student:

 • Betrekt andere zorgprofessionals bij morele vraagstukken en ethische dilemma’s. (OWR)
 • Begeleidt cliënten bij rouw en rouwverwerking heeft kennis van rouw en rouwverwerking. (K1006)
 • Past kennis van ethiek toe en bespreekt dit thema met de patiënt en/of mantelzorg onder begeleiding. (K1006)
 • Past methodieken en instrumenten toe om ethische en morele dilemma's te bespreken. (K1006)

​De student is in staat om:

 • Een omschrijving te geven van de ethische toolkit.
 • Een geformuleerd dilemma in te brengen voor een moreel beraad. 
 • Morele dilemma's, ervaren door de patiënt, diens naasten, zorgverleners of vrijwilligers, te herkennen en tijdens een overleg binnen het team in te brengen, zo nodig in samenwerking met het gespecialiseerde team palliatieve zorg.
 • De eigen visie op zorg in relatie tot kwaliteit van leven, comfort, lichamelijke, geestelijke en spirituele aspecten, binnen het team te bespreken. 

De student:

 • Betrekt andere zorgprofessionals bij eigen morele vraagstukken en ethische dilemma’s. (OWR)
 • Bespreekt gevraagd en ongevraagd waar nodig met de patiënt en/of mantelzorg ethische kwesties als het gaat om palliatieve zorg. (K1006)

De student is in staat om:

 • Morele dilemma's, ervaren door de patiënt, diens naasten, zorgverleners of vrijwilligers, te verkennen en tijdens een overleg binnen het team te bespreken met het doel tot een oplossing te komen en verdere problemen te voorkomen, zo nodig in samenwerking met het gespecialiseerde team palliatieve zorg.
 • Vanuit de ethische toolkit, het stappenplan toe te passen in een gesprek met de zorgvrager.
 • Om te gaan met morele dilemma's van patiënten en/of mantelzorgers, ook als deze een andere visie hebben op kwaliteit van leven, comfort, lichamelijke, geestelijke en spirituele aspecten.

Docentenhandreiking

Download de handreiking voor docenten

Opdrachten

Voorbereidende opdracht (alle niveaus)

Licentie

Creative commons: by-nc-sa

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 10 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.