Een realistisch zorgplan opstellen (Taak 5 leerlijn Advance Care Planning)
Onderwijsmateriaal

Een realistisch zorgplan opstellen (Taak 5 leerlijn Advance Care Planning)

  • Aanbieder Pasemeco
  • Soort materiaal lesmodule
  • Versie 2021
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), post-hbo palliatieve zorg (6)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021

In eerdere leertaken hebben studenten kennisgemaakt met het voeren van een gesprek over proactieve zorgplanning, ook wel advance care planning (ACP) genoemd. Met een proactief gesprek met de patiënt en naasten probeert de student de doelen van zorg en behandeling zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de waarden en opvattingen van de patiënt en de gezondheidssituatie. Bij veel kwetsbare patiënten kan een kleine verandering in gezondheid of omgeving een flinke toename van zorglast of zorgbehoefte indiceren. Ook kan een ontregeling een volgende of de laatste levensfase inleiden.

In deze leertaak is het de bedoeling dat de studenten een voorstel voor een zorgplan opstellen aan de hand van een realistisch patiëntendossier. Deze opdracht kan individueel tijdens een coschap worden ingepast. De student kan samen met zijn supervisor een patiëntendossier uitzoeken om het zorgplan op te stellen. De toestemming van de patiënt voor het gebruik van zijn dossier is hierbij noodzakelijk.

Dit is taak 5 van de leerlijn Advance Care Planning.

Leerdoelen

  • Een voorstel voor een ACP-zorgplan kunnen opstellen aan de hand van een patiëntendossier.
  • Kunnen beredeneren hoe het te voeren beleid kan worden afgestemd op de behoeften van de palliatieve patiënt.
  • Kunnen beredeneren wat de invloed kan zijn van aspecten uit verschillende dimensies op het te voeren beleid bij een palliatieve patiënt.

 

Naar docenteninstructie

Naar studenteninstructie

 

Licentie

Creative commons: CC BY-NC

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.