Advance Care Planning (leerlijn)
Onderwijsmateriaal

Advance Care Planning (leerlijn)

  • Aanbieder Pasemeco
  • Soort materiaal casuïstiek, lespakket
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 24 augustus 2021

De leerlijn Advance Care Planning (ACP) is een verzameling leertaken, gericht op het voeren van het proactieve gesprek met de patiënt, waarbij de aankomend arts leert de doelen van zorg en behandeling zo goed mogelijk laat aansluiten bij de waarden en opvattingen van de patiënt en diens gezondheidssituatie in de palliatieve fase.

Deze leerlijn biedt een variatie aan onderwijsmaterialen en activiteiten die naar eigen inzicht flexibel kunnen worden ingezet op verschillende plekken in het curriculum: casuïstiek, klinisch redeneertaken, video’s waarin artsen met de patiënt een ACP gesprek aangaan, virtuele patiënten, rollenspellen, gespreksvoering met simulatiepatiënten en het opstellen van een realistisch zorgplan met hulp van een patiëntendossier.

De leerlijn bestaat uit vijf leertaken:
1. Het voeren van een ACP-gesprek
2. Klinisch redeneren
3. Virtual patients
4. Simuleren van een ACP-gesprek
5. Een realistisch zorgplan opstellen

Bij elke leertaak is er een studenteninstructie en een docenteninstructie beschikbaar, en in een enkel geval zijn er bijlagen. Ook is er een lijst met ondersteunende materialen bijgevoegd. In de docenteninstructie worden bovendien alternatieve onderwijsactiviteiten geboden.

Licentie

Creative commons: by-nc

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

 

Contactpersoon Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 24 augustus 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.