Hernieuwde richtlijn parkinson in de palliatieve fase gepubliceerd
Nieuws28 juni 2023
Nieuws

Hernieuwde richtlijn parkinson in de palliatieve fase gepubliceerd

Nieuws 28 juni 2023

De herziene richtlijn Parkinson in de palliatieve fase is gepubliceerd. Deze is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit de richtlijn aan op knelpunten in de praktijk. De ziekte van Parkinson heeft op zowel de patiënt als diens naasten veel impact. Tijdens het verloop van de ziekte zullen al bestaande symptomen in ernst toenemen en kunnen zich nieuwe symptomen voordoen. Daarom is het voor patiënten en naasten belangrijk tijdig na te denken over wat voor hen belangrijk is en wat kwaliteit van leven maakt. Het is aan de zorgverleners om hen daarbij te voorzien van goede informatie over de verschillende keuzemogelijkheden, consequenties, onzekerheden en verantwoordelijkheden.

Belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn Parkinson in de palliatieve fase

De herziene richtlijn kent aanbevelingen over de onderwerpen proactieve zorgplanning, signaleren van zorgbehoeften en wensen in de palliatieve fase, medicamenteuze behandeling, zingeving en spiritualiteit, rouw en organisatie van zorg bij Parkinson. De belangrijkste aanbevelingen uit deze richtlijn zijn:

 • Overweeg de RADPAC-PD (Radboud indicators for PAlliative Care needs-Parkinson's Disease) te gebruiken om te signaleren wanneer proactieve zorgplanning wordt opgestart of wanneer de palliatieve fase begint.
 • Voer proactieve zorgplanning-gesprekken met patiënten met de ziekte van Parkinson als er sprake is van:
 • een verzoek om gesprekken over levenseinde(zorg) of proactieve zorgplanning vanuit de patiënt of naaste;
 • de patiënt verliest hoop en/of heeft angst voor de toekomst;
 • de patiënt valt frequent;
 • de patiënt heeft slikproblemen of een eerste aspiratiepneumonie;
 • de patiënt heeft cognitieve problemen en/of neuropsychiatrische problematiek;
 • een (eerste) ongepland ziekenhuisopname.
 • Stem binnen het behandelteam af wie verantwoordelijk is voor het voeren van het gesprek over proactieve zorgplanning.
 • Stel samen met de patiënt en naasten vast welke zorgverlener in deze fase de zorgcoördinator is. Deze heeft de volgende taken:
  • aanspreekpunt van de patiënt, diens naasten en alle zorgverleners;
  • organiseren van zo nodig multidisciplinaire overleggen (MDO) met de relevante zorgverleners;
  • houden van proactief contact met de patiënt.

Themapagina en meer informatie

Met het verschijnen van de herziene richtlijn is ook een themapagina ontwikkeld. Verder is de richtlijn in zijn geheel gepubliceerd op Pallialine. In de app PalliArts is een samenvatting van de richtlijn te vinden. Deze samenvatting is ook te downloaden via de webshop van IKNL.Op Overpalliatievezorg is patiënteninformatie te vinden over dit onderwerp.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 28 juni 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.