Palliatieve zorg bij COPD (casus)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg bij COPD (casus)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal casuïstiek
  • Versie 2021
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 15 september 2021

Casus over een voormalig rookster die is ontwikkeld om kennis te maken en te leren omgaan met de in september 2021 gelanceerde herziene richtlijn Palliatieve zorg bij COPD. De casus is voorzien van een docenteninstructie. 

Leerdoelen

Door het volgen van dit onderwijsmateriaal kan de cursist leren aandacht te besteden aan de vier dimensies van palliatieve zorg bij COPD en kan de cursist kennismaken met de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD en deze toepassen.
 

Naar het materiaal


Licentie

Creative commons: by-nc-sa

 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 15 september 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.