Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson (e-learning)
Opleiding

Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson (e-learning)

 • Aanbieder ParkinsonNet
 • Type scholing e-learning met certificaat
 • Duur 1 dagdeel
 • Kosten ja
 • Locatie Online
 • Functie geestelijk verzorger, geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige (6), helpende zorg & welzijn (2), huisarts, kaderarts, mbo-verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie ABAN (artsen-algemeen), ADAP (paramedici), Cluster 1 (huisarts, SO), ja, KNGF (fysiotherapie), NIP (psychologen), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen), VSR (vpk. specialisten)
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 14 april 2023

Helaas is er nog geen genezing mogelijk voor de ziekte van Parkinson en is het daardoor onvermijdelijk dat mensen met de ziekte van Parkinson door - of in ieder geval mét - de ziekte sterven. Palliatieve zorg kan juist ook voor veel mensen met de ziekte van Parkinson een belangrijke rol spelen. De palliatieve zorgbenadering focust op het psychosociale welzijn en heeft tot doel het fysieke (zo min mogelijk pijn) en het psychosociale welzijn (rustig, comfortabel, veilig gevoel) bij mensen te bevorderen.

Blended e-learning

De scholing bestaat uit twee onderdelen: het volgen van de e-learning en het uitvoeren van een aantal opdrachten binnen jouw regio. In de blended e-learning staan de volgende vragen centraal:

 • Wanneer wordt gesproken over palliatieve zorg bij de ziekte van Parkinson?
 • Wat kan ik bieden als zorgverlener in de palliatieve fase?
 • Hoe kan ik een gesprek voeren over de toekomstige wensen van iemand met parkinson en diens naasten?
 • Wat kan een consultatieteam palliatieve zorg bieden en hoe kan ik hen consulteren?

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning:

 • Weet je hoe de geschiedenis van palliatieve zorg is ontstaan
 • Weet je wat wordt verstaan onder palliatieve zorg bij mensen met de ziekte van Parkinson
 • Kun je de palliatieve fase bij mensen met zvP kunt markeren aan de hand van de RADPAC-PD
 • Weet je op welke manier en met welke vragen je bij een consultteam palliatieve zorg terecht kunt
 • Weet je waaruit de netwerken Palliatieve zorg bestaan en op welke manier je hier als zorgverlener terecht kunt met vragen
 • Weet je wat (het belang van) Advance Care Planning is voor mensen met de zvP
 • Kun je bepalen welke patiënten in aanmerking komen voor Advance Care Planning
 • Weet je welke rol je als zorgverlener hebt in het proces van ACP
 • Weet je op welke manier wilsbekwaamheid wordt getoetst
 • Weet je wat er wordt verstaan onder een wilsverklaring, behandelverbod en euthanasieverklaring.
 • Weet je welke meest voorkomende problemen op het gebied (fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel) van Parkinson zich voor kunnen doen in de palliatieve fase
 • Weet je welke interventies mogelijk in gezet kunnen worden in de palliatieve fase
 • Weet je welke aspecten van belang zijn in de stervensfase en nazorg

Kosten

€ 75

Meer informatie en inschrijving

Ga voor meer informatie en inschrijven naar ParkinsonNet.

 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 14 april 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.