Urineweginfectie bij terminaal delier behandelen?
Publicatie

Urineweginfectie bij terminaal delier behandelen?

  • Datum publicatie 25 mei 2022
  • Auteur Frank van den Berg
  • Organisatie e-pal
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 mei 2022

Samenvatting 

Het is de vraag of het behandelen van een urineweginfectie bij een patiënt met delier in de laatste levensweken effect heeft op dat delier. Het geven van een antibioticum in die fase zou dan het lijden verminderen maar kan ook bijwerkingen hebben. Om dit te onderzoeken werd in een Amerikaans hospice retrospectief nagegaan of er een verschil in delierintensiteit was tussen een behandelde en een niet-behandelde groep van deze patiënten.  

Methode 

De groep werd aan de hand van de volgende criteria samengesteld:  

  • De patiënt had een delier 
  • De patiënt had een positieve urinekweek  
  • De patiënt had een PPS (palliatieve performance scale) van <40%, overeenkomend met een prognose van korter dan vier weken 

De intensiteit van het delier bepaalden de onderzoekers aan de hand van het gebruik van delier bestrijdende medicatie zoals antipsychotica en benzodiazepinen.  

Er bleken 61 statussen te voldoen aan deze criteria. 35 patiënten hadden een antibioticum gehad en 26 niet. De beslissing een antibioticum te geven hing in dit hospice af van het gesprek tussen patiënt, naaste en arts.  

Resultaten 

In de behandelde groep hadden meer patiënten plasklachten. Op een serie andere punten zoals leeftijd, geslacht, onderliggende ziekte, opnameduur verschilden deze groepen niet van elkaar. Er bleek geen verschil te bestaan tussen de twee groepen voor wat betreft het gebruik van delier bestrijdende medicatie. Waarschijnlijk had de behandeling van de urineweginfectie geen effect op het delier. Wel leefde de behandelde groep twee dagen langer, dat wil zeggen nog acht in plaats van zes dagen. 

Discussie 

Uiteraard zitten er zwakke punten aan dit onderzoek zoals de onderzoekers zelf constateren: het is retrospectief en de wijze waarop het verloop van het delier wordt beoordeeld is dubieus. De twee dagen schijnbare levensverlenging kunnen te danken zijn aan een niet uit de overige verschillen tussen de groepen op te maken bias.  

Commentaar 

Juist de zeer specifieke patiëntengroep namelijk met de combinatie van delier en een urineweginfectie in de terminale fase is een sterk punt van dit onderzoek. De vraagstelling is zeer relevant, de uitkomst weliswaar te verwachten maar toch teleurstellend.  

Naar de publicatie 

Latuga, N.M. et al (2021) Treatment of Positive Urine Cultures at End-of-Life and the Effect on Terminal Delirium Management. (niet openbaar) Am J Hospice Pall Med 1-9 

 

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie mei 2022. Lees hier meer wetenschappelijk onderzoek samengevat.  

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.