Palliatieve zorg en delier (casus)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg en delier (casus)

  • Aanbieder IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
  • Soort materiaal casuïstiek
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts palliatieve zorg, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 28 september 2023

In deze casus wordt een patiënt besproken die vanwege zijn klinische achteruitgang opgenomen is op de afdeling medische oncologie. Er is verwardheid en onrust opgevallen. De zorgverlener, arts of verpleegkundige/verpleegkundig specialist (al dan niet in een palliatief team) wordt bij deze patiënt in consult gevraagd. De verschillende stappen van inventarisatie en behandeling worden in deze casus beschreven. Tijdens de stappen zijn er vragen voor de zorgverlener om te beantwoorden, gericht op het herkennen en de aanpak van delier in de palliatieve fase. Aanpassing van de setting is mogelijk.

Leerdoelen

De zorgverlener, arts of verpleegkundige/verpleegkundig specials is na het behandelen van deze casus in staat om:

• niet-medicamenteuze interventies te benoemen ter preventie van een delier in de palliatieve fase.
• onderliggende somatische oorzaken van een delier in de palliatieve fase te benoemen en aangeven welke behandelingen hiervoor zijn, met inachtneming van de levensfase van de patiënt.
• aan te geven wat de eerste keus is in medicamenteuze behandeling van het delier.
• aan te geven wat te doen bij een refractair delier.

De casus kan individueel als opdracht worden gegeven om de vragen te beantwoorden maar ook in teamverband worden besproken. In de casus staat de richtlijn Delier in de palliatieve fase (Pallialine, oktober 2022) centraal.

 

Ga naar de casus

Ga naar het antwoordblad

 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt achtergrondmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 28 september 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.