Goed voorbeeld: Handleiding starten buddyzorg
Project

Goed voorbeeld: Handleiding starten buddyzorg

 • Betrokken organisaties Hospice Kuria
 • Zorgvrager mantelzorgers, naasten, patiënten, vrijwilligers
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

Mensen met een ongeneeslijke ziekte lopen het risico in een sociaal isolement te komen. Sommigen hebben op het moment van ziek worden al een beperkt netwerk, anderen zijn dit gaandeweg kwijtgeraakt toen zij ziek werden. De sociale gevolgen van de diagnose kunnen voor deze mensen enorme impact hebben, want juist in deze fase hebben ze behoefte aan extra ondersteuning. De inzet van buddy's, ook wel maatjes genoemd, helpt om die steun te krijgen.

Doel buddyzorg

Buddy’s zijn opgeleide vrijwilligers die tijdelijk sociale en emotionele ondersteuning verlenen. De ondersteuning van een buddy is laagdrempelig: hij of zij is er voor een goed gesprek of om mee te gaan naar een onderzoek of doktersbezoek. En ze zijn er om iemand te helpen bij het gebruiken of opzetten van een eigen sociale netwerk.  

Het speciaal ontwikkelde werkpakket is een goed hulpmiddel voor organisaties die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een vrijwilligersproject in de vorm van buddyzorg. Het werkpakket helpt om: 

 • buddyzorg structureel vorm te geven
 • duidelijke afspraken te maken over de taken van een buddy, bijvoorbeeld over de duur en het doel van het contact
 • de zorg nog beter af te stemmen op wat de cliënt belangrijk vindt
 • de kwaliteit van leven van de cliënt te verhogen

Vrijwilligers en buddy's in hospice Kuria

 

Randvoorwaarden  

Een organisatie die het werkpakket wil gaan gebruiken en invoeren moet rekening houden met de volgende zaken: 

 • De kosten voor het aanschaffen van de handleiding bedraagt € 100,-. 
 • Het opstarten en opzetten van het project duurt tussen de 6 maanden en 1 jaar en vraagt om een tijdsinvestering van ongeveer 8 uur per week. 

Wat is er nodig?  

De handleiding Starten met buddyzorg helpt organisaties bij het opzetten van een vrijwilligersproject buddyzorg. De handleiding bestaat uit verschillende delen:  

 • Deel 1: Verkenning. Helpt bij het ordenen en verhelderen waarbij je aan de hand van een vragenlijst stapsgewijs inzicht krijgt in de haalbaarheid van buddyzorg voor uw organisatie. 
 • Deel 2: Plan van aanpak. Vervolgens ga je een plan van aanpak maken om in beeld te krijgen hoe je de organisatie en inrichting wil gaan vorm geven, hoe je de financiering wilt regelen en wat eventuele risico's zijn. 
 • Deel 3: Werkboek. Dit is een hulpmiddel voor het beschrijven van een nieuwe praktijk van buddyzorg. Door het beantwoorden van de gestelde vragen geef je zelf vorm aan de manier waarop uw organisatie buddyzorg wil gaan invullen en inzetten. 

Ondersteuning 

Buddyzorg Kuria kan organisaties die buddyzorg willen invoeren begeleiden. Het kan gaan om begeleiding op de eigen locatie, begeleiding bij het ontwikkelen van communicatiemiddelen en het ontwikkelen van de juiste ondersteuningsvorm. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de vorm en ondersteuning die gewenst wordt. 

Uitgebreide informatie

Uitgebreide informatie over het opzetten van buddyzorg vind je op de website van Kuria.

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.