Goed voorbeeld: Gespreksmodel mantelzorgondersteuning
Project

Goed voorbeeld: Gespreksmodel mantelzorgondersteuning

  • Zorgvrager mantelzorgers
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 14 oktober 2019

Het gespreksmodel 'Mantelzorgondersteuning' is een instrument dat helpt om in gesprek te komen met de mantelzorger. Het model geeft op eenvoudige en snelle wijze een helder beeld van de situatie en belasting van de mantelzorger. Onderdeel van het model is een vragenlijst die tijdens een gesprek tussen zorgverlener en mantelzorger wordt ingevuld, waarin wordt ingegaan op zowel de objectieve belasting (hoe zwaar is het feitelijk?) als de subjectieve belasting (hoe ervaart de mantelzorger het?).

De uitkomst van de vragenlijst geeft weer in hoeverre de mantelzorger overbelast is en of hij of zij ondersteuning nodig heeft. Bij langdurige zorg wordt de vragenlijst regelmatig ingevuld. Zo stellen mantelzorger en zorgverlener vast of de belasting op de langere termijn toeneemt en overleggen zij of en wanneer ondersteuning nodig is. 

Doel gespreksmodel Mantelzorgondersteuning  

Met het gespreksmodel Mantelzorgondersteuning worden mantelzorgers zich meer bewust van hun kwetsbare positie. Daarnaast geven mantelzorgers aan dat ze door dit gesprek erkenning krijgen voor de zorg die zij aan hun naaste geven. Het gebruik van het gespreksmodel verbetert de relatie tussen zorgverleners, mantelzorgers en de patiënt. De organisatie kan op een eenduidige, methodische manier de ondersteuning voor de mantelzorger verbeteren. Het gespreksmodel Mantelzorgondersteuning is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast voelen en kan door iedereen gebruikt worden die hiermee te maken heeft. 

Voorwaarden 

Het gebruik van het model mantelzorgondersteuning past in de visie en het beleid van de organisatie. Het gespreksmodel is geschikt voor verpleegkundigen niveau 4-5. Aanbeveling: neem ook andere disciplines in het team rond de patiënt mee in het verbetertraject (bijvoorbeeld in de eerstelijn, onder andere verzorgenden). Afhankelijk van het startniveau van de organisatie duurt een traject van voorbereiding tot en met evaluatie minimaal een jaar. 

Borging in de organisatie kan gerealiseerd worden door het gespreksmodel mantelzorgondersteuning een structurele plek te geven in de werkprocessen. Zo kan de zorgverlener de vragenlijst toevoegen in het zorg(leef)plan en invullen als er een vermoeden is van een te grote belasting van de mantelzorger. Ook in teamvergaderingen kan het onderwerp structureel op de agenda worden gezet. 

Wat is er nodig?  

Brochure In gesprek met de mantelzorger met bijbehorend formulier In gesprek met de mantelzorger 
Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg: Mantelzorgondersteuning

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 14 oktober 2019
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.