Gezamenlijke besluitvorming in psychofarmaca behandelingsbeslissingen bij patiënten met dementie in verpleeghuizen. Onderzoek naar actieve betrokkenheid van de mantelzorger
Project

Gezamenlijke besluitvorming in psychofarmaca behandelingsbeslissingen bij patiënten met dementie in verpleeghuizen. Onderzoek naar actieve betrokkenheid van de mantelzorger

  • Betrokken organisaties UMCG, LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum), Alzheimer Nederland, Universiteit Twente, Verenso
  • Looptijd 15-10-2017 tot 01-09-2019
  • Status afgesloten
  • Zorgvrager ouderen
  • Subsidiegever ZonMw en UMCG
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 5 augustus 2021

Voor cliënten met dementie in het verpleeghuis is het vaak niet meer mogelijk om mee te beslissen over een behandeling en wordt de cliënt vertegenwoordigd door de familie, in de rol van wettelijk vertegenwoordiger. In dit onderzoek is gekeken hoe de familie bij de behandeling van onbegrepen gedrag momenteel betrokken wordt. Daarnaast is gevraagd hoe families betrokken willen worden.

Doel van het project

Het belangrijkste doel is om inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces rondom het voorschrijven van psychofarmaca. In het bijzonder zullen de specifieke rollen en wensen van de mantelzorgers en de gevolgen voor de patiënten en de mantelzorgers in kaart worden gebracht.

Resultaten

Het onderzoek laat zien dat zorgverleners niet altijd weten in welke mate familie betrokken wil zijn. Dit wordt vaak niet door zorgverleners/professionals gevraagd. Vaak vinden gesprekken eerst zonder familie plaats en wordt pas achteraf de uitkomst medegedeeld. Er is een informatiefolder ontwikkeld met tips voor zorgverleners en families over hoe familie betrokken kan worden. Aan de hand van deze tips kan men een gezamenlijk gesprek voorbereiden om wensen en verwachtingen te uiten en bij te stellen. Daarna kan men mogelijk samen een besluit nemen over de behandeling van het onbegrepen gedrag.

Producten

Informatiefolder: ‘Een goed gesprek bij onbegrepen gedrag’
Tips voor professionals en tips voor naasten van ouderen met dementie over de wijze waarop familie betrokken kan worden.

Wetenschappelijke poster: 'Including informal caregivers in decision making regarding the treatment of neuropsychiatric symptoms in dementia'

Presentatie: 'Including informal caregivers in decision making regarding the treatment of neuropsychiatric symptoms in dementia'

Meer informatie

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 5 augustus 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.