Integratie richtlijnen en formularium in PalliArts: Betere implementatie / veiliger voorschrijven
Project

Integratie richtlijnen en formularium in PalliArts: Betere implementatie / veiliger voorschrijven

  • Betrokken organisaties IKNL, MUMC+, Maastricht University
  • Looptijd 01-03-2018 tot 01-03-2020
  • Status afgesloten
  • Subsidiegever ZonMw
Contactpersoon
Marieke van den Beuken MUMC
Laatst geactualiseerd: 5 augustus 2021

Onder de gebruikers van de app PalliArts kwam naar voren dat men graag nog meer specifieke informatie over medicatie in de app wenst. Hierop is het project gestart om richtlijnen en het palliatief formularium te integrerern.

Doel

Het project beoogde een verbetering van de kwaliteit en uniformiteit van de medicamenteuze behandeling van patiënten in de palliatieve fase door de adviezen over medicamenteuze behandeling, zoals beschreven in het Palliatief Formularium te integreren in de app PalliArts.

Resulaten

Door de integratie van het Palliatief Formularium in de app PalliArts beschikken zorgprofessionals op één plek over de samenvattingen van de landelijke richtlijnen palliatieve zorg en over de daarin genoemde medicatie met informatie over:

  • beschikbare toedieningsvormen en doseringen;
  • gebruikelijke totale dagdosis, dosis per gift en maximale dagdosis;
  • bijwerkingen, gerangschikt naar frequentie van voorkomen;
  • interacties met relevante medicatie.

Daarnaast zijn er een aantal praktische toevoegingen gedaan, waaronder: aanpassingen bij nier- of leverfunctie stoornissen, mag medicatie fijngemaakt worden, mag toediening via sonde, hoeveel druppels/ml, etc.

Na afloop van de integratie heeft er een gebruikersonderzoek plaatsgevonden (n=1629). In dit onderzoek gaf 74% een cijfer van een 8 of hoger aan het Formularium zoals dat nu in de app is weergegeven. Concluderend is het een succesvolle transitie van het papieren formularium naar de digitale versie, waardoor altijd actuele informatie voor handen is bij de zorgverlener in de palliatieve zorg.

Producten

Meer informatie

Contactpersoon
Marieke van den Beuken MUMC
Laatst geactualiseerd: 5 augustus 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.