Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve palliatieve zorgplanning (SVP)
Project

Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve palliatieve zorgplanning (SVP)

 • Zorgvrager patiënten
 • Resultaten meer inzicht in de waarden, wensen en behoeften van hun patiënt als basis voor proactieve palliatieve zorgplanning
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 22 februari 2024

Wat levert het project op?

Door een interactieve training te doen en hulpmiddelen in te zetten, krijgen zorgverleners meer inzicht in de waarden, wensen en behoeften van hun patiënt. Deze inzichten zijn de basis voor proactieve palliatieve zorgplanning.

De hulpmiddelen en training van het project zijn voorgelegd aan eindgebruikers (medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, patiënten en naasten). En de werkzaamheden zijn getoets in de praktijk door focusgroepen en bijeenkomsten met patiëntvertegenwoordigers. Uit de evaluatie blijkt dat:

 • de training heel goed werd beoordeeld (gemiddeld 8,5)
 • de deelnemers zich na de training competenter voelden in proactieve zorgverlening en het integreren van de zingevingsdimensie (gemeten met vragenlijsten)
 • de deelnemers meer rekening hielden met de doelen en behoeften van de patiënt (gemeten met video’s met gesimuleerde consulten)
 • de deelnemer na de training vaker niet-somatische aspecten noteerden in patiëntendossiers. Ook de zingevingsdimensie vaker geïntegreerd.

Wat houdt het in?

Voor patiënten in de palliatieve fase heeft palliatieve zorg een positief effect op de kwaliteit van leven. Toch vindt palliatieve zorg vaak pas laat in het ziektetraject plaats. Een tijdige start geeft de patiënt en naasten de kans om na te denken over wat ze belangrijk vinden en waar hun behoeften liggen op het gebied van zorg en ondersteuning. Hier kunnen zorgverleners dan rekening mee houden in de zorgplanning.

Het project bestaat uit een training en een aantal hulpmiddelen:

 • De train-de-trainer is ter voorbereiding op de SVP-training. Met de train-de-(trainer)ondersteuner worden een in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener en een geestelijk verzorger van de organisatie voorbereid om een actieve rol te hebben in de SVP-training. Informatie over randvoorwaarden voor deelname, zie hiervoor de Implementatiehandreiking SVP. De duur van de training is 3 uur. 
 • De SVP-training (Signaleren, Verkennen, Proactief) voor zorgprofessionals om beter te herkennen wat de patiënt bezighoudt. Dit gebeurt op basis van aangeboden en eigen ingebrachte casuïstiek en met hulp van acteurs. De training is bedoeld voor basisartsen, geestelijk verzorgers, huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden. Naast deze training is er een verdiepende e-learning voor zorgprofessionals.
 • De Kwadrantenkaart helpt zorgprofessionals om aandacht te besteden aan behoeften van de patiënt op zowel lichamelijk, sociaal, psychologisch en spiritueel gebied.
 • De PNPC+ (Palliative care Needs of Patients with Cancer) is een vragenlijst voor patiënten en naasten ter voorbereiding op een gesprek met hun zorgverlener. De vragenlijst maakt hen bewust van hun wensen en behoeften. 
 • Het stappenplan voor contact op afstand met ongeneeslijk zieke patiënten.

Meer informatie

Het is mogelijk om gebruik te maken van NPPZII ondersteuning. Ga voor meer informatie naar de procedure op Palliaweb.

Wat zijn randvoorwaarden voor implementatie?

Wanneer je binnen je eigen instelling de training wilt implementeren zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

 • Een in palliatieve zorg ervaren zorgverlener volgt samen met een geestelijk verzorger van de organisatie de train-de-trainer-scholing, zodat zij tijdens het trainen van zorgverleners in hun organisatie een actieve rol hebben in de training tijdens de implementatieperiode. Op de langere termijn geven ze deze training ook aan nieuwe medewerkers.
 • De betrokken zorgverleners hebben basiskennis over palliatieve zorg.
 • Er zijn tien tot vijftien zorgprofessionals bereid deel te nemen aan de training.

Achtergrondinformatie

Het project Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve palliatieve zorgplanning (SVP), is ontstaan vanuit het project Doorontwikkeling van het goede voorbeeld proactieve zorgplanning naar proactieve palliatieve zorgplanning 2020, dat onderdeel was van Palliantie. Meer dan zorg.

 

 
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 22 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.