SVP (Signaleren, Verkennen, Proactief)
Opleiding

SVP (Signaleren, Verkennen, Proactief)

 • Aanbieder RadboudUMC
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Kosten ja
 • Locatie op locatie
 • Functie geneeskunde-master (7), hbo-verpleegkundige (6), huisarts, kaderarts, mbo-verpleegkundige (4), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd, ABAN (artsen-algemeen), NAPA (physician assistants), SKGV (geestelijke verzorging), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen), VSR (vpk. specialisten)
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 januari 2023

Trainingen in het verlenen van tijdige palliatieve zorg, en communicatie met patiënten en naasten omtrent hun wensen en behoeften, zijn inmiddels herhaaldelijk toegepast in diverse settings. Uit die trainingen is gebleken dat communicatie tussen de eerste en tweede lijn expliciete aandacht nodig heeft en dat zorgverleners behoefte hebben aan specifieke communicatietraining om zingevingsvragen van patiënten te signaleren en verkennen. Deze aspecten staan daarom in de huidige training centraal. 

Module 1: Cursisten zijn zich na deze training bewust van verschillende vormen van waarnemen en communicatie, en hebben vaardigheid opgedaan in het signaleren en verkennen van zingevingsvragen bij patiënten.

Module 2: Cursisten zijn na deze trainingsavond in staat de dimensie zingeving proactief een plaats te geven in de eigen zorgpraktijk en in communicatie met andere zorgverleners (overdracht), en zo nodig een expert te consulteren of hiernaar door te verwijzen.

Aan het eind van deze scholing kan de cursist:

 • signaleren en verkennen wat patiënten (en hun naasten) het meest bezighoudt en dit proactief integreren in de zorgpraktijk
 • beter signaleren en verkennen van zingevingsvragen 
 • betere en meer communicatie voeren met patiënten en naasten over levenswaarden, wensen (o.a. persoonlijke doelen) en behoeften nu en in de toekomst
 • betere en meer communicatie onderhouden tussen zorgverleners over proactief beleid naar aanleiding van wensen en behoeften van de patiënt

Kosten

€ 3000 (mits de organisatie zelf een locatie beschikbaar heeft)

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie en aanmelding neem contact op met Anne Wichmann via het contactblok rechts boven.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.