SVP (Signaleren, Verkennen, Proactief)
Opleiding

SVP (Signaleren, Verkennen, Proactief)

 • Aanbieder RadboudUMC
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Kosten ja
 • Locatie Online
 • Functie geneeskunde-master (7), hbo verpleegkundige (6), huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige (4), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd, ABAN (artsen-algemeen), NAPA (physician assistants), SKGV (geestelijke verzorging), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen), VSR (vpk. specialisten)
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 9 augustus 2021

Trainingen in het verlenen van tijdige palliatieve zorg, en communicatie met patiënten en naasten omtrent hun wensen en behoeften, zijn inmiddels herhaaldelijk toegepast in diverse settings. Uit die trainingen is gebleken dat communicatie tussen de eerste en tweede lijn expliciete aandacht nodig heeft en dat zorgverleners behoefte hebben aan specifieke communicatietraining om zingevingsvragen van patiënten te signaleren en verkennen. Deze aspecten staan daarom in de huidige training centraal. 

Module 1: Cursisten zijn zich na deze training bewust van verschillende vormen van waarnemen en communicatie, en hebben vaardigheid opgedaan in het signaleren en verkennen van zingevingsvragen bij patiënten.

Module 2: Cursisten zijn na deze trainingsavond in staat de dimensie zingeving proactief een plaats te geven in de eigen zorgpraktijk en in communicatie met andere zorgverleners (overdracht), en zo nodig een expert te consulteren of hiernaar door te verwijzen.

Aan het eind van deze scholing kan de cursist:

 • signaleren en verkennen wat patiënten (en hun naasten) het meest bezighoudt en dit proactief integreren in de zorgpraktijk
 • beter signaleren en verkennen van zingevingsvragen 
 • betere en meer communicatie voeren met patiënten en naasten over levenswaarden, wensen (o.a. persoonlijke doelen) en behoeften nu en in de toekomst
 • betere en meer communicatie onderhouden tussen zorgverleners over proactief beleid naar aanleiding van wensen en behoeften van de patiënt

Kosten

€ 500

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie of inschrijving naar de website van RadboudUMC.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 9 augustus 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.