Proactieve Zorgplanning bij dementie
Project

Proactieve Zorgplanning bij dementie

 • Zorgvrager zorgverleners
 • Resultaten Mensen met beginnende dementie en hun naasten gaan tijdig in gesprek over de toekomst, zorgverleners zijn zich meer bewust van het belang van dit gesprek, zijn er bekwaam in en werken beter samen.
Voor vragen, neem contact op met:
Mirjam Velting Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht
Laatst geactualiseerd: 9 april 2024

De interventie is bedoeld voor zorgprofessionals, beleidsmakers en andere geïnteresseerden die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten. Het gaat om het bevorderen van bewustwording, deskundigheid en samenwerking tussen betrokken zorgverleners en het bevorderen van proactieve zorgplanning bij beginnende dementie. Doel is ook om bewustwording te creëren bij ouderen en hun naasten over het belang van gesprekken over de toekomst en over wensen voor de laatste levensfase. 

De interventie bestaat uit drie programmalijnen, waarbij voor diverse gesprekshulpmiddelen kan worden gekozen. De werkwijze om ‘het goede gesprek’ regelmatig aan te gaan en de uitkomsten te gebruiken als input voor proactieve zorgplanning bij mensen met beginnende dementie kan overal worden ingezet en aan de eigen lokale omstandigheden worden aangepast. 

De interventie komt voort uit het afgeronde ZonMw project ‘Tijdige aandacht voor leven en sterven met dementie in Zeist‘. Inmiddels zijn op basis hiervan al meerdere projecten uitgevoerd in de regio Utrecht, telkens een beetje anders en passend bij de eigen lokale situatie. Daarover kun je informatie opvragen. 

Wat levert het project op? 

Implementatie van de interventie in de regio levert de volgende resultaten op: 

 • Bewustwording bij ouderen en hun naasten over het belang van gesprekken over de toekomst en de laatste levensfase 
 • Mensen met dementie gaan beter voorbereid de toekomst tegemoet 
 • Deskundigheidsbevordering van professionals ten aanzien van proactieve zorgplanning en gespreksvoering 
 • Samenwerking tussen zorgverleners: huisarts, POH, casemanager dementie en eventueel de geheugenpoli, wijkverpleegkundige en geestelijk verzorger 
 • Afstemming met de persoon met dementie en naasten met betrekking tot passende zorg, eigen regie en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.    

Meer informatie 

Het is mogelijk om gebruik te maken van NPPZII ondersteuning. Ga voor meer informatie naar de procedure Samenwerking Consortia en Netwerken

Wie is betrokken? 

De interventie is geschikt voor organisaties zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, hospices en thuiszorg die de samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgverleners willen verbeteren en dementiezorg in de palliatieve zorg willen verankeren. Het is van belang om verbinding te hebben met het netwerk Dementie en het netwerk Palliatieve zorg. Los daarvan is het natuurlijk mogelijk om als zorgverlener kennis op te doen van de hulpmiddelen die er beschikbaar zijn of om mensen met dementie en hun naasten te informeren over deze informatie.

Wat zijn randvoorwaarden voor implementatie? 

Het gaat bij dit project om samenwerking met andere organisaties en hulpverleners, maar ook om draagvlak in je eigen organisatie. De volgende randvoorwaarden zijn van belang: 

 • Creëer draagvlak in je organisatie en bij het management. Zij moeten tijd/menskracht voor dit project beschikbaar maken. 
 • Inventariseer welke partijen lokaal betrokken kunnen zijn en ga met deze mensen in gesprek. 
 • Wijs een kartrekker of projectambassadeur aan die de implementatie op zich neemt. 
 • Gebruik de checklist in de implementatiehandreiking als handvat voor implementatie 

Samen leren en implementeren 

Als je als organisatie gaat tarten met dit project voegen we je ook toe aan het Leerwerkplatform. Dit is een platform waar onderling ervaringen en best practices worden gedeeld. Meer informatie over het leerwerkplatform vind je in de implementatiehandreiking

Investering 

De implementatie van deze interventie kost tijd en geld. Hieronder is een schatting gemaakt van de investering. De totale kosten zijn afhankelijk van het uurtarief en van het maatwerktraject.  

 • Inzet projectambassadeur: vier uur per week (opstartfase 1e 9 maanden), daarna twee uur per week 
 • Inzet projectteam leden (3-4 personen): vier uur per week (opstartfase 1e 9 maanden), daarna één uur per week    
 • Inzet begeleider/trainer tijdens bijeenkomsten 
 • Inzet personeel voor deelname aan voorlichtingsbijeenkomsten: drie uur per persoon per bijeenkomst.  
 • Extra kosten voor uitvoer eigen maatwerkplan naar aanleiding van de verkenningsfase: kosten nader te bepalen. 
 • Kosten voor het trainen van zorgverleners om te leren werken met een communicatie-app zoals VIPLive of SIILO (als dat nog niet gebeurt). 
 • Materiaalkosten (printen gesprekshulpmiddelen). 

De kosten voor het voeren van de gesprekken en registratie door huisartsen, POH’s en/of casemanagers dementie zijn onderdeel van het reguliere werk. Indien gewenst kan er een vacatievergoeding worden aangevraagd voor projectbijeenkomsten. 

Achtergrondinformatie 

De Zorgstandaard Dementie en het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg onderschrijven het belang van een proactieve benadering bij dementie. Belangrijke partners binnen dit project: Unicum Huisartsenzorg, huisartsenpraktijken Laantje zonder Eind, Careyn, Charim, Santé/Vitras, Buurtzorg, Warande, Accolade, ouderenbonden KBO/PCOB en ASZ, Stichting Alzheimer afdeling Zeist, sociaal team gemeente Zeist, Het Bezinningshuis en Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland. De projectbegeleiding was in handen van het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht, Netwerk Dementie Zeist, Raedelijn en Vilans. 

Voor vragen, neem contact op met:
Mirjam Velting Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht
Laatst geactualiseerd: 9 april 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.