Slaapproblemen in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal

Slaapproblemen in de palliatieve fase

  • Aanbieder IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
  • Soort materiaal casuïstiek
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, kaderarts palliatieve zorg, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 12 oktober 2023

De richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase is herzien (2023, Pallialine). Het geeft informatie over signalering, diagnostiek en behandeling van slaapproblemen en heeft betrekking op patiënten die in de laatste drie levensmaanden (inclusief de stervensfase) verkeren. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten. In de richtlijn wordt met name ingegaan op slapeloosheid (insomnia). Specifieke slaapstoornissen komen ook aan bod, maar veelal wordt er dan verwezen naar bestaande richtlijnen over dat onderwerp. Onder slaapproblemen wordt verstaan wat de patiënt aangeeft als slaapprobleem.

De casus gaat over een man van 72 jaar, met een stadium IV longcarcinoom (NSCLC). Aan de hand van deze casus wordt de vernieuwde richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase stap voor stap doorgenomen. Hierdoor maakt u kennis met diverse facetten uit de richtlijn, met name de nieuwe aanbevelingen. De setting van de casus is de thuissituatie maar kan desgewenst worden aangepast in een andere setting. De casus bevat 10 vragen. Om de casus te gebruiken in een lessituatie is naast een docenteninstructie de casus separaat te downloaden met alleen de vragen. 

Leerdoelen

Na de casuïstiekbespreking kan de deelnemer:

  • slaapproblemen in de palliatieve fase signaleren bij de patiënt en diagnose stellen;
  • een gesprekvoeren met patiënt en partner (indien aanwezig) aan de hand van het gespreksmodel SCEGS;
  • psycho-educatie aanbieden en specifieke adviezen geven bij existentieel lijden;
  • medicamenteuze opties aangeven bij slapeloosheid wanneer andere methoden onvoldoende werken en benoemen wat de richtlijn hier over aangeeft.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

 

Link naar de casus

Link naar de docentinstructie

 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt achtergrondmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

 

Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 12 oktober 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.