Nieuwe richtlijnen Angst en Depressie in de palliatieve fase
Nieuws23 november 2022
Nieuws

Nieuwe richtlijnen Angst en Depressie in de palliatieve fase

Nieuws 23 november 2022

IKNL lanceert de herziene richtlijnen Angst in de palliatieve fase en Depressie in de palliatieve fase. De richtlijnen zijn gebaseerd op knelpunten die zorgverleners in de praktijk ervaren en op de nieuwste wetenschappelijke literatuur. Ook is input van patiënten en naasten meegenomen.

Angst in de palliatieve fase

Angst is een onaangename emotie die ontstaat als er een bedreigende, ontregelende of onbekende verandering in iemands leven optreedt. Het is normaal dat een patiënt angstgevoelens ervaart als hij of zij te horen krijgt dat genezing niet (meer) mogelijk is. Als de angstklachten niet verminderen of heel ernstig zijn, is specifieke ondersteuning vanuit zorgverleners nodig. 

Depressie in de palliatieve fase

Depressieve klachten komen vaak voor bij patiënten in de palliatieve fase. Het aanpassen aan een leven met een levensbedreigende ziekte gaat vaak samen met verdriet, angst en somberheid. Meestal vinden patiënten een nieuwe balans. Sommige patiënten vinden deze balans niet. Dan kan een aanpassingsstoornis met depressieve klachten of een depressieve stoornis ontstaan. Het tijdig herkennen en behandelen hiervan zorgt voor een betere kwaliteit van leven. 

Aandachtspunten vernieuwde richtlijnen

In de richtlijn Angst in de palliatieve fase is aandacht voor de signalering en behandeling van angst in de palliatieve fase. Dit zijn een aantal adviezen voor zorgverleners die in de richtlijn staan:

  • Bied tijd en ruimte om stil te staan bij gevoelens van angst en depressie.
  • Bevraag actief op angstklachten.
  • Verwijs bij signalen van angst en depressie door naar geschikte hulp.
  • Verwijs door naar lotgenotengroepen, bijvoorbeeld van patiëntenorganisaties.
  • Informeer over de mogelijkheid van medisch psychologen en verwijs indien van toepassing door naar psychiaters en psychosociale hulpverlening.
  • Bied eventueel (rustgevende) medicatie aan.
     

Bekijk de nieuwe richtlijn Angst


In de richtlijn Depressie in de palliatieve fase staat informatie over depressie in de palliatieve fase en hoe zorgverleners hiermee om kunnen gaan. Het is belangrijk om een depressie in de palliatieve fase op tijd te herkennen. Dit kun je doen door vragen te stellen over de belangrijkste symptomen van een depressie:

  • Bent u het grootste deel van de dag somber?
  • Heeft u minder interesse of plezier in bijna alle activiteiten die u doet?

Als het antwoord 'ja' is op één of beide vragen, is het van belang om de andere symptomen van depressie goed uit te vragen.
 

Bekijk de nieuwe richtlijn Depressie


Thema's Angst en Depressie op Palliaweb

Ter gelegenheid van de lancering van de richtlijnen zijn op Palliaweb nieuwe themapagina's voor zorgverleners gemaakt: 

Je vindt er onder andere scholingen, onderwijsmaterialen en publicaties.

Patiënteninformatie

Op Overpalliatievezorg zijn de patiëntenversies van de richtlijnen te vinden. Patiënten en naasten vinden daar informatie over angst en depressie en wat eraan gedaan kan worden: 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 23 november 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.